Heilighangertje: Aartsbroederschap der Heilige Familie

Gevonden door Bart Hulsmans

Materiaal: verzilverd

Diameter: ?

Gewicht: ?

De broederschap van de Heilige Familie richtte zich, zoals de naam het aangeeft, op de gezinspastoraal.
.
De Maagd Maria is het ideale model voor de christelijke huisvrouw ‘ M ‘
Sint-Jozef staat model voor de hardwerkende echtgenoot die op een eerlijke manier zijn brood verdiende en zijn vrije tijd bij zijn gezin doorbracht ‘ J ‘
Het kind Jezus is een voorbeeld voor elk kind ‘ J ‘

Henri Belletable (1813-1855)
Geboren te Venlo en overleden te Hoei
Oprichter van de Aartsbroederschap van de Heilige Familie.
In 1844 bracht hij in Luik als Luitenant bij de Genie bataljons voor het eerst zijn idee voor een nieuwe broederschap in praktijk.
Geïnspireerd door de 12 apostelen organiseerde hij groepen van telkens 12 leken die samenkwamen om te bidden en dronkenschap en losbandigheid af te zweren.
Deze broederschap was vooral bedoeld voor de lagere maatschappelijke klassen.

Paus Pius IX keurde deze broederschap goed in 1847 en verhief ze tot Aartsbroederschap.
In 1855 overleed Henricus ten gevolge van een aangeboren hartkwaal.
Rond 1960 implodeerde deze orde volledig wetende dat ze ooit 700.000 leden kende

Gedetermineerd door Bart Hulsmans

Nijmegen: rijderschelling 6 Stuiver 1685

Gevonden door Bart Hulsmans

Materiaal: zilver

Diameter: ( gesnoeid exemplaar)

Gewicht: 4,37 gr

Voorzijde: Geharnaste ridder met een sjerp om en met geheven zwaard. Gezeten op een naar rechts galopperend paard. ( met de staart omhoog ). Met bladvormig ornament onder de benen van het paard. Tekst: CONCORDIA.RES.PARVÆ.CRESCVNT ( of variant )
Wat betekent: Eendracht maakt macht.

Keerzijde: Gekroond (Keizerskroon) stadswapen van Nijmegen. Verkort en gesplitst jaartal 8 / 5 ter weerszijden van de kroon. Gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden van het wapenschild 6 / S ( van 6 Stuivers ). Tekst: MO.NO.ARG.CIV.NOVIOMAGENSIS ( of variant ). Voluit: Moneta nova argentum civitas Noviomagensis. wat betekent: : Nieuwe zilveren munt van de stad Nijmegen.

Het snoeien gebeurde thuis om zilver te verzamelen.
Onder snoeien wordt verstaan: Het afschuren van een deel van de randen van de munt. Dit was natuurlijk illegaal omdat de werkelijke waarde van de munt (gewicht aan zilver) hierdoor daalde.

Slagplaats: Nijmegen

Gedetermineerd door Bart Hulsmans

Gelderland: Rijderschelling van 6 stuiver 1691

Gevonden door Bart Hulsmans

Materiaal: zilver 583 / 1000

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Geharnaste ridder met een sjerp om en met een geheven zwaard in de rechterhand. Tekst: CONCORDIA.RES.PARVÆ.CRESCVNT mmt. = Kleine dingen groeien door eendracht

Keerzijde:  Gekroond provinciewapen van Gelderland. Gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden van het wapenschild 6 S. Tekst: MO.NO.ORD.GEL.ET.COM.ZVT = Nieuwe zilveren munt van de staat Gelderland en de graaf van Zutphen

Muntmeester: Johan van Brienen

Muntmeesterteken: Eenhoorn

Slagplaats: Harderwijk

Gedetermineerd door Bart Hulsmans

 

 

Brugge: 4 stuiver 1698

Gevonden door Bart Hulsmans

Materiaal : zilver 385 / 1000

Diameter: 25 mm

Gewicht: 3,02 gr

Voorzijde : Gekroond vuurijzer op een stokkenkruis gelegen, onderaan het lam van het Gulden Vlies gehangen. Ter weerszijden het jaartal. Tekst: CAROLVS.II.D.G.HISPANIAR.ET.INDIAR.REX

Keerzijde: Gekroond wapenschild. Tekst: ARCHID.AVSTR.DVX.BVRG.C.FLAND.Z

Muntteken:

Slagplaats: Brugge

Karel II van Spanje

Lit: Vh I 498; vG H 353-4; Vh new 718.BG

Gedetermineerd door rimidi

Brugge: zilveren reaal 1521 – 1544

Gevonden door Bart Hulsmans

Muntheer: Karel V, 1506 – 1555

Materiaal: zilver

Diameter: 27 mm

Gewicht: 2,86 gr,

Voorzijde: Wapenschild met dubbelkoppige keizerlijke adelaar gekroond. Tekst: KAROLVS x D x G x ROMANOR x IMP x Z x HISP x REX

Keerzijde: Gekroond wapenschild van Castillië, Leon, Oostenrijk en Bourgondië op een gebloemd kruis gelegen. Tekst: DA x M x VI / TVTE x CON / TRA x HOS / TES x TVOS

Slagplaats: Brugge

Keizer Karel V

Referentie

Lit: Vh I 33; vG H 190-5a; Vh New 227.BG

Gedetermineerd door rimidi

 

Brugge ?: 4 Stuiver 1540

Gevonden door Bart Hulsmans

Materiaal: zilver

Diameter: 30 mm

Gewicht: 5,3 gr

Voorzijde: Dubbelkoppige keizerlijke adelaar gekroond. Tekst: KAROLVS x D x G x RO x IMP (MP in ligatuur) x Z (spiegelverkeerd) x HISP x REX x 1540

Keerzijde: Gekroonde wapenschild van Castilië, Leon, Oostenrijk en Bourgondië op een stokkenkruis gelegen. Tekst: (?) DA / MICH x VI / R x CON / TR x HOS x T / VOS

Slagplaats: Vermoedelijk Brugge

Keizer Karel V

Lit: Vh I 32, vG H 189-5a; Vh New 226.BGa (interpuctie met “x”)

Gedetermineerd door rimidi

 

Zwolle: duit 1618

Gevonden door Bruno Tielemans

Materiaal: koper

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde:  Een tulpkrans met daarin de stadsnaam ZW. OL.LAE (of variant) in twee regels en daaronder het jaartal (1618) gescheiden door een wapenschildje.

Keerzijde: Stadswapen van Zwolle met de heilige Sint Michael die een draak bevecht.Tekst: (rozet) DEVS. REFVGIVM. NOSTRVM. (of variant). Dit betekent: de Heer is onze toe- vlucht.

Sint Michael die een draak bevecht ( 2 )

Muntmeester: Arent van Romond 1612 – 1629

Muntmeesterteken: rozet ❀

Slagplaats: Zwolle

Referentie

Lit: V.178.4 – vdW.256 – PW 7302

Gedetermineerd door Eric Aerts

Antwerpen: oord 1596

Gevonden door Bruno Tielemans

Materiaal: koper

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Een scheef geplaatst stokken kruis welke door een vuurijzer heen gestoken is. Van het vuurijzer springen vonken af en eronder hangt een lammetje, dit is het teken van de orde van het gulden vlies. Boven het kruis is een kroontje geplaatst en aan weerszijden van het kruis staat het jaartal.Tekst: PHS. D:G. HISP. Z. REX. DVX. BRA. (handje) (of variant). De tekst is voluit: Philipus Dei gratia Hispaniarum z rex dux Brabant, dit betekent: Philips, bij Gods gratie koning van Spanje en hertog van Brabant.

Keerzijde: Gekroond Oostenrijks-Bourgondisch wapenschild. Tekst: .DOMINVS. MIHI. ADIVTOR (handje) (of variant). Dit betekent: de Heer is mijn helper.

1 = Wapen van Oostenrijk (in rood een zilveren dwarsbalk).
2 = Wapen van nieuw Bourgondië (blauw bezaaid met gouden lelies).
3 = Wapen van oud Bourgondië (geschuinbalkt van goud en blauw, rood omzoomd).
4 = Wapen van Brabant (in zwart een gouden leeuw, rood getongd).
5 = Wapen van Vlaanderen (in goud een zwarte leeuw, rood getongd).

Muntmeester: Jan Vets 1594 – 1598

Muntteken: handje

Slagplaats: Antwerpen

Filips II van Spanje

Referentie

Lit: GH.234

Gedetermineerd door Romain Vancraeyenest

Luik: Ernestus 1583

Gevonden door Bart Hulsmans

Materiaal: zilver

Diameter: 28 mm

Gewicht: 3,6 gr

Voorzijde : Gevierendeeld wapenschild van Pfalz-Beieren versierd en met bovenaan 83 van het jaartal 1583. Tekst: perroen ERNEST.BAV.DVX.EP.LEO.DVX.B.C.LOS

Keerzijde Versierd en gebloemd kruis in het midden opengewerkt met de dubbele keizerlijke adelaar.Tekst: Legende : RVDO. / .II.RO / IMP.DE / CRET

Slagplaats Luik

Ernst van Beieren

Lit :  Vh G 1200; Dgs 957

Gedetermineerd door rimidi

Nijmegen: ⅕ Filipsdaalder 1566

Gevonden door Bart Hulsmans

Muntheer: Philips II als hertog van Gelderland

Materiaal: zilver

Diameter: 27 mm

Gewicht: 5,34 gr

Voorzijde: Buste naar rechts. Tekst: PHS.D.G.HISP z REX.DVX.GEL. afsnede 15 ( mt: herkruist kruis ) 66.

Keerzijde: Gekroond wapenschild op takkenkruis, aan weerszijden een vuurijzer met vonken. Tekst: DOMINVS / MIHI / AVDIVTOR wat betekent: De heer is mijn helper

Slagplaats: Nijmegen

Filips II van Spanje

Lit: Vh I 109; vG H 212-6d; Vh New 271.NIJ

Gedetermineerd door rimidi

%d bloggers liken dit: