Frankrijk: teston 1562 ( T )

Gevonden door Bart Hulsmans

Materiaal: zilver

Diameter: 27 mm

Gewicht: 8, 75 gr

Voorzijde: Buste naar links, onder de buste een T. Tekst: CAROLVS · VIIII ·D · G · FRAN · REX ·

Keerzijde: Gekroonde wapenschild van Frankrijk met aan weerszijden een gekroonde C. Tekst: ✠ SIT · NOMEN · DOMINI · BENEDIC · M · D · LX II ( 1562 )

Jaartal: 1562

Muntteken: T

Slagplaats: Nantes

Karel IX van Frankrijk

Lit: Duplessy 1063; Sb 4602

Gedetermineerd door rimidi

2 reaal ( type Escudo ): 1506 – 1565

Gevonden door Bart Hulsmans

Muntheer: Op naam van de katholieke koningen, Ferdinand II van Aragon en Isabella van Castillië.

Materiaal: zilver

Diameter: 27 mm

Gewicht: 5,35 gr

Voorzijde : Gekroond wapenschild, links S rechts II. Tekst: FERNANDVS ET ELISABET DEI GRA (of variant)

Keerzijde: Pijlenbundel met lint bijeen gebonden. ster in het veld (rechts onder). Tekst: ✠ REX ET REGINA CAST LEGIO ARAGO (of variant)

Slagplaats: Sevilla

De Katholieke Koningen

Lit : Cayon 2671

Gedetermineerd door rimidi

 

Reaal: ( type Escudo ) 1506 – 1566

Gevonden door Bart Hulsmans

Muntheer: Op naam van de katholieke koningen, Ferdinand II van Aragon en Isabella van Castillië.

Materiaal: zilver

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde:

Keerzijde:

Datum: z.j. ca. 1506 – 1566

Slagplaats: Segovia

De Katholieke Koningen

Gedetermineerd door Bart Hulsmans

Reaal ( type Escudo ): 1553 – 1565

Gevonden door Bart Hulsmans

Muntheer: Op naam van de katholieke koningen, Ferdinand II van Aragon en Isabella van Castillië.

Materiaal: zilver

Diameter: 25 mm

Gewicht: 3,20 gr

Voorzijde : Gekroond wapenschild, links ervan R. Tekst: FERNANDVS ET ELISABE (of variant)

Keerzijde : Juk en pijlenbundel met lint bijeen gebonden. G in het veld, muntteken voor Granada. Tekst: ✠ REX ET REGINA CAST LEGIO (of variant)

Slagplaats: Granada

Muntmeester: R voor Alonso de Rincón werkzaam 1553 – 1565.

De Katholieke Koningen

Lit : Cayon 2549/2550

Gedetermineerd door rimidi

 

 

Embleem: Auxiliary Territorial Service ( Britse eenheid ) WO II

Gevonden door Bart Hulsmans

bart2

Materiaal: koper

Afemetingen: ?

Gewicht: ?

De ATS is ontstaan op 9 september 1938. De oorlogsdreiging werd steeds groter en dit keer zou Engeland goed voorbereid zijn. Na goede ervaringen, opgedaan in de eerste wereldoorlog, werd besloten vrouwen toe te laten. Vrouwen wilden graag hun steentje bijdragen d.m.v. de taken van de mannen over te nemen. In september 1939 waren er al 17.000 vrijwilligers. In april 1941 kreeg de ATS volle militaire status. Het was de bedoeling dat de ATS enkel kantoorbanen en chauffeuses zouden voortbrengen. Echter, aan het einde van het jaar zat de ATS over de hele wereld en waren actief in ruim 80 taken. In Belgisch Limburg waren er een 20 tal vrouwen uit de streek actief bij deze Britse afdeling als vrijwilligster.

a-t-s-800
 
 
Tekst en determinatie van Bart Hulsmans
 
 

Brussel: dubbele groot, vierlander 1434 – 1437

Gevonden door Paul Callewaert

Muntheer: Philips de Goede 1434 -1467

Materiaal: zilver 479 / 1000

Diameter: 29,1 mm

Gewicht: 3,32 gr ( bij uitgifte ca. 3,40 gram dalende naar 2,97 gram in 1466 )

Voorzijde: Binnen een dubbele parelcirkel,het wapenschild van Bourgondië  in het hart het wapen van Brabant. Tekst: ✠ PhS : DЄI : GRΛ : DVX : BVRG : BRΛB : Ƶ : LIMB wat wil zeggen: Philips bij de gratie Gods, hertog van Bourgondië, Brabant en Limburg.
Interpunctie van twee ringetjes boven elkaar. Geen tussenstreepje in de letter A

Keerzijde: Binnen een parelcirkel een opengewerkt lang gevoet kruis dat de legende en de parelcirkel onderbreekt. Met in het center een ruitvormig hart met een leeuwtje, tussen de armen afwisselend een lelie en een klimmende leeuw. Tekst: ✠ MONЄT / A : NOVΛ / DVC : BR / ΛBΛNT wat wil zeggen: Nieuwe munt van het hertogdom Brabant
Interpunctie van twee ringetjes boven elkaar. Geen tussenstreepje in de letter A

Slagplaats: Brussel

Slagaantal: 4.046.403 ex.

Info: De naam vierlander, die betrekking heeft op de zilvermunten verwijst naar de vier provincies of “ vier landen ” waar ze geslagen werden. De vierlander wordt ook met de benamingen van dubbele groot of stuiver aangeduid. Mocht het muntatelier van Namen, zoals oorspronkelijk was voorzien ook deze valuta hebben aangemunt dan zou de benaming “ vijflander ” geweest zijn. De stukken hebben een diameter van om en bij de 29 mm, wegen gemiddeld ca. 3 gr en hebben een zilvergehalte van 479/1000. De beeldenaar op de voorzijde van de munt geeft het wapenschild van de Bourgondische hertog weer en is identiek voor de vier regio’s. Het omschrift kan in twee delen worden opgesplitst. Het eerste deel: ✠ PHS:DEI:GRA:DVX:BVRG wat betekent: Philips, bij de gratie Gods, hertog van Bourgondië en verwijst naar de naam van de muntheer, Philips de Goede. De tweede helft van het omschrift verschilt naargelang het vorstendom waar het muntstuk werd uitgegeven. Hier wordt de titel van Philips de Goede weergegeven volgens de verschillende regio’s: :
BRAB:Z:LIMB (hertog van Brabant en Limburg),
COMES:FLA(ND) (graaf van Vlaanderen),
COM:HANONIE (graaf van Henegouwen)
COM:HOLD:Z: (graaf van Holland).
De beeldenaar van de keerzijde verschilt naargelang de provincie. Hierop staat een lang gevoet kruis afgebeeld met tussen de armen afwisselend een lelie en een klimmende leeuw. In het ruitvormige hart van het kruis, komt een provinciaal symbool voor dat toelaat te achterhalen waar de munt geslagen werd. Voor het hertogdom Brabant een leeuw, voor het graafschap Vlaanderen een lelie, voor het graafschap Holland een rozet en voor het graafschap Henegouwen het monogram H.
Het eerste deel van het omschrift geeft aan dat het om een nieuwe munt gaat: ✠ MONET-A: NOVA ( nieuwe munt ) terwijl het tweede gedeelte opnieuw verwijst naar de provincie waar de munt werd geslagen:
DVC: BR-ABANT (hertogdom Brabant)
C-OMITIS:-FLAND (graafschap Vlaanderen)
V-ALENCE-NENSIS (Valenciennes, graafschap Henegouwen)
COM:HO-LD:Z:ZE (graafschap Holland en Zeeland).

De gewestelijke symbolen en de omschriften zijn de enige elementen die toelaten te achterhalen in welk vorstendom de vierlander werd geslagen. Ondanks het feit dat elk gewest onder het bewind van Philips de Goede over één of meerdere eigen muntateliers beschikte, vindt men op de munten geen enkel muntplaatsteken als verwijzing naar het muntatelier of muntmeesterteken als verwijzing naar de muntmeester. Deze verschenen slechts vanaf zijn opvolger, Karel de Stoute ( 1433-1477 ). Het muntstelsel dat in 1434 onder het bewind van Philips de Goede in voege kwam, onderging slechts geringe wijzigingen tijdens zijn regering. De aanhoudende prijsstijging van het goud leidde tot twee maal toe tot de invoering van een nieuwe goudmunt (de leeuw in 1454 en de Andriesgulden of Bourgondische gulden in 1466). In 1466 werd het zilvergeld gedevalueerd en woog de vierlander nog slechts 2,97 gr.

Filips de Goede

Lit: Van Gelder et Hoc 9-1; Vanhoudt H 3; Vanhoudt II 3.BS; J.C. Martiny 123.

Gedetermineerd door Paul Callewaert

Speldje: variante op de Wonderdadige Medaille 20ste eeuw

Gevonden door Luc Van der Linden

Materiaal: zilver

Afmetingen: ?

Gewicht:?

Is een variante op de wonderdage medaille maar zeker geen officieel en slecht nagemaakt. Het jaartal 1830 verwijst naar de verschijning van OLV aan Catherina Laboure en is dus niet de exacte ouderdom van het hangertje. Officieel hangertje vindt je op.

Referentie

De eerste hangertjes, in koper, werden pas gemaakt in 1832.

Gedetermineerd door Grotmarmot

Heilighangertje: 19e eeuw

Gevonden door Joeri Wauters

Materiaal: zilver

Afmetingen: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Beeldje van O.L.V. dat geplaatst is in een eikenboom. Links is de randtekst MONTAGU of MONTAIGUS, Montaigu is het Frans voor Scherpenheuvel.

Afbeeldingsresultaat voor OLV van Scherpenheuvel

Keerzijde: Kruisiging van Jezus Christus op de berg Golgotha en links en rechts staan Maria Magdalena en Johannes de Doper.

jezus

Gedetermineerd door Grotmarmot

Annunciatie draagpenning: ca. 1530 – 1784

Gevonden door Joeri Wauters

Materiaal: lood / tin

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Binnen een parelcirkel/boord de boodschap aan de Maagd Maria. De  H. Maagd Maria bevind zich in haar slaapvertrek, geknield voor haar bedstee/baldakijn (links) aan een bidbank. Aan een bidbank, waarop een vaas met lelie ( Symbool van onschuld, reinheid en puurheid ). De rechterhand, liggend op haar buik. Een rechtopstaande gevleugelde aartsengel Gabriël met opgegeven rechterhand, in de linkerhand een scepter met lelie verkondigd haar de boodschap, dat zij moeder zal worden van de Zoon Gods. Daarboven zweeft de H. Geest in stralenkrans, in de gedaante van een duif. Achter de personages, een lage ballustrade in rasterwerk. Onderaan een afnede met letters: LOVEN Leuven ).

Keerzijde: Binnen een parelcirkel een tweedelig en ingedeukt wapenschild van de Annuntiaten. Rechts, beladen met het H. Hart met twee ringetjes eronder en twee ringetjes erboven waaruit telkens drie bloeddruppels komen (de vier kruiswonden voorstellend). Links, een miskelk met zwevende H.Hostie ( De Eucharistie gesymboliseerd ). Het wapenschild vastgehouden door twee engelen. Achter het schild, het lijdenskruis met attributen (Sponsstok en speer,- tak van hysop).

Datering: z.j. ca. 1530-1784

Aanmaakplaats: z.pl. Annuntiatenklooster Leuven.

Referentie

Lit: Jaarboek EGMP 2021,Hendrik van Caelenberghe, Religieuze draagmedailles uit de 16e tot 18e eeuw van de Annuntiaten kloosterorde in de Nederlanden Leuven Type 2/B  pag.169-170.

Gedetermineerd door Paul Callewaert

Handgeput vingerhoedje: 13e eeuw – 15e eeuw

Gevonden door Joeri Wauters

Materiaal: brons

Afmetingen: ?

Gewicht: ?

Geschiedenis van de vingerhoed

Referentie

Referentie

Gedetermineerd op facebook

%d bloggers liken dit: