Vlaanderen: Dubbele groot, Vierlander z.j.

Gevonden door Mark Boeckhout

Materiaal: zilver 479 / 1000

Diameter: 29,4 mm

Gewicht ( uitgifte ): 3,40 gr dalende naar 2,97 gram in 1466

Voorzijde: Binnen een dubbele parelcirkel, het wapenschild van Bourgondië met in het hart het wapen van Vlaanderen. Tekst: ✠ PhS : DЄI : GRΛ : DVX : BVRG : Ƶ : COMЄS FLΛND’; Philips bij de gratie Gods, hertog van Bourgondië en graaf van Vlaanderen. Interpunctie van twee ringetjes boven elkaar. Geen dwarsstreepje in de A.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel, een opengewerkt lang gevoet kruis dat de legende en de parelcirkel onderbreekt, in het midden van het kruis een ruitvormig hart met een lelie, tussen de armen afwisselend een lelie en een klimmende leeuw. Tekst: ✠ MONЄT / A : NOVΛ : C / OMITIS : / FLΛND; Nieuwe munt van het graafschap Vlaanderen. Interpunctie van twee ringetjes boven elkaar. Geen dwarsstreepje in de A.

Slagplaats: Brugge of Gent

Datum: z.j. Gent 1434 – 47, Brugge 1454 – 56, Gent 1466 – 67

Slagaantal voor Vlaanderen: 24.156.337

mark 4-800

Info: De naam vierlander, die betrekking heeft op de zilvermunten verwijst naar de vier provincies of “ vier landen ” waar ze geslagen werden. De vierlander wordt ook met de benamingen van dubbele groot of stuiver aangeduid. Mocht het muntatelier van Namen, zoals oorspronkelijk was voorzien ook deze valuta hebben aangemunt dan zou de benaming “ vijflander ” geweest zijn. De stukken hebben een diameter van om en bij de 29 mm, wegen gemiddeld ca. 3 gr en hebben een zilvergehalte van 479/1000. De beeldenaar op de voorzijde van de munt geeft het wapenschild van de Bourgondische hertog weer en is identiek voor de vier regio’s. Het omschrift kan in twee delen worden opgesplitst. Het eerste deel: ✠ PHS:DEI:GRA:DVX:BVRG wat betekent: Philips, bij de gratie Gods, hertog van Bourgondië en verwijst naar de naam van de muntheer, Philips de Goede. De tweede helft van het omschrift verschilt naargelang het vorstendom waar het muntstuk werd uitgegeven. Hier wordt de titel van Philips de Goede weergegeven volgens de verschillende regio’s: :
BRAB:Z:LIMB (hertog van Brabant en Limburg),
COMES:FLA(ND) (graaf van Vlaanderen),
COM:HANONIE (graaf van Henegouwen)
COM:HOLD:Z: (graaf van Holland).                                                                                              De beeldenaar van de keerzijde verschilt naargelang de provincie. Hierop staat een lang gevoet kruis afgebeeld met tussen de armen afwisselend een lelie en een klimmende leeuw. In het ruitvormige hart van het kruis, komt een provinciaal symbool voor dat toelaat te achterhalen waar de munt geslagen werd. Voor het hertogdom Brabant een leeuw, voor het graafschap Vlaanderen een lelie, voor het graafschap Holland een rozet en voor het graafschap Henegouwen het monogram H.
Het eerste deel van het omschrift geeft aan dat het om een nieuwe munt gaat:
✠ MONET-A: NOVA ( nieuwe munt ) terwijl het tweede gedeelte opnieuw verwijst naar de provincie waar de munt werd geslagen:
DVC: BR-ABANT (hertogdom Brabant)
C-OMITIS:-FLAND (graafschap Vlaanderen)
V-ALENCE-NENSIS (Valenciennes, graafschap Henegouwen)
COM:HO-LD:Z:ZE (graafschap Holland en Zeeland).

De gewestelijke symbolen en de omschriften zijn de enige elementen die toelaten te achterhalen in welk vorstendom de vierlander werd geslagen. Ondanks het feit dat elk gewest onder het bewind van Philips de Goede over één of meerdere eigen muntateliers beschikte, vindt men op de munten geen enkel muntplaatsteken als verwijzing naar het muntatelier of muntmeesterteken als verwijzing naar de muntmeester. Deze verschenen slechts vanaf zijn opvolger, Karel de Stoute ( 1433-1477 ). Het muntstelsel dat in 1434 onder het bewind van Philips de Goede in voege kwam, onderging slechts geringe wijzigingen tijdens zijn regering. De aanhoudende prijsstijging van het goud leidde tot twee maal toe tot de invoering van een nieuwe goudmunt (de leeuw in 1454 en de Andriesgulden of Bourgondische gulden in 1466). In 1466 werd het zilvergeld gedevalueerd en woog de vierlander nog slechts 2,97 gr.

Filips de Goede

Referentie

Lit: Van Gelder et Hoc 9-2; Vanhoudt H 3; Vanhoudt new 3.BG/GE; J.C. Martiny 123. 

Gedetermineerd door rimidi

Rekenpenning: Neurenberg van William & Mary

Gevonden door Mark Boeckhout

Materiaal: koper

Diameter: 19 mm

Gewicht: 0,5 gr

Voorzijde: Gedrapeerde bustes van koning Willem III (stadhouder Willem III) en Maria Stuart. Tekst:  GVLIELMVS ET MARIA ET REGINA

Keerzijde: Gekroond fantasiewapen. Eerst en tweede kwartier: drie gaande leeuwen (Engeland) en drie heraldische lelies (Frankrijk), derde kwartier: klimmende leeuw (Schotland), vierde kwartier: harp (Ierland), het geheel in de keten van de orde van de kousenband. Tekst: HONI SOIT QUI   MAL Y PENSE, daaromheen RECH PF COVNTER LAZ GOTTL LAVER

Periode: 1689 – 1694

 

Ontwerper: Lazarus Gottlieb Lauffer

 

Lit: G/L 503, Rechenpfennige Band 2, Groenendijk/Levinson

Gedetermineerd door Figleaf op MBV

 

 

 

Zeeland: VOC – duit 179?

Gevonden door Mark Boeckhout

Materiaal: koper

Diameter: 23 mm

Gewicht: 2,5 gr

Voorzijde: Een gedeeltelijke tulpkrans met daaronder het V.O.C. monogram Afbeeldingsresultaat voor voc teken. Boven het monogram 🟌♜🟌  en aan weerszijden van de punt van de V het jaartal tussen punten.

Keerzijde: Gekroond wapen van Zeeland met schuine bovenhoeken en smalle puntige onderzijde.

Wapen van Zeeland

Muntteken: ♜

Muntmeester(es): Petronella Holtzhey-Slob ( 1788 – 1799 )

Referentie

Lit: Scholten 204 – 206

Gedetermineerd door Eric Aerts

Nederland: ½ cent 1884

Gevonden door Marco Sanders

Materiaal: brons

Diameter: 14 mm

Gewicht: 1,25 gr

Voorzijde: Gekroonde leeuw met zwaard en pijlenbundel naar links. Tekst: KONINGRIJK DER NEDERLANDEN 1884

Keerzijde: Binnen twee samengebonden oranjetakken 1/2 CENT

Muntteken: Mercuriusstaf

Muntmeesterteken: bijl ( P.H. Taddel 1875 – 1887 )

Slagplaats: Utrecht

Slagaantal: 17.200.000

Willem III der Nederlanden

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Marco Sanders