Luik: oord 1641

Gevonden door K de Baere

Materiaal: koper

Diameter: 25 mm

Gewicht: 3,12 gr

Voorzijde: Met bonnet gekroond en gevierendeeld wapen met hartschild gelegen op een schuin kruis gemaakt van een staf en een degen, de bonnet onderbreekt de tekst. In kwartier 1 en 4 het wapen van Palatinat ( leeuw ) en in kwartier 2 en 3 het wapen van Beieren ( ruiten ), het hartschild is het wapen van Bouillon. Aan weerszijden van het wapen de cijfers van het jaartal. Het wapen heeft wat versieringen en is geplaatst binnen een parelrand. Tekst:  FERDINAND. D. G. EP. LEODIE (of variant). Voluit: Ferdinandus dei gratia episcopus Leodiensis. En betekent: Dit betekent: Ferdinandus, bij Gods gratie bisschop van Luik.

Afbeeldingsresultaat voor wapen van palatinat Afbeeldingsresultaat voor wapen van palatinat

Wapens van Palatinat, Beieren en Bouillon

Keerzijde: Met een bonnet gekroonde letters F B ( van Ferdinand van Beieren ) gescheiden door het perron van Luik en rozetjes. Tekst:  ( Kruis ) DVX. BVL. MAR. FRANCH. CO. LO. HOR ( of variant ). Voluit: dux Bulloniensis marchionis Franchimontis comes Lossensis Hornensis. En betekent: hertog van Bouillon, markies van Franchimont, graaf van Loon en Horne.

Afbeeldingsresultaat voor perron van Luik

Perron van Luik

Slagplaats: Luik

Ferdinand van Beieren

Referentie

Lit: de Chestret 620 – Dengis 1064

Gedetermineerd door Eric Aerts

Roermond: duit 1633 of 1635

Gevonden door Marco Sanders

Materiaal: koper

Diameter: 20 mm

Gewicht: 1,7 gr

Voorzijde:  Een tulpenkrans met daarin het stedelijk wapenschild van Roermond welke horizontaal in twee kwartieren is verdeeld. In het bovenste kwartier is een een liggende leeuw afgebeeld en in het onderste een lelie. Tekst: RVRM wat Ruraemunda betekent.

 Afbeeldingsresultaat voor wapen van roermond

Wapenschild van Roermond

Keerzijde: Een gedeeltelijke tulpkrans om een gekroond Gelders wapenschild met de leeuwen van Gulik en Berg. Het wapen is op de bovenhoeken en midden onder versierd met lelies. Onder het wapenschild staat het jaartal verwerkt in de tulpkrans.

Wapen ven Gelderland

Muntmeester: Jan Vossincx

Opmerking: Voorschrift: Akkoord van de stad met de Staten-Generaal van 2 mei 1633. Uit een mark 116 stuks is ca. 2,12 gram per stuk.

Roermond werd op 6 juni 1632 ingenomen door de Staatse troepen. Reeds op 2 mei 1633 werd een akkoord bereikt met ene Jan Vossincx. Hij mocht met toestemming van de Staten-Generaal voor 6000 mark aan duiten slaan. Deze moesten worden geslagen op de voet van Holland namelijk 116 uit een mark. Dit komt neer op een gewicht van ca. 2,12 gram per stuk. Als er 6000 mark vermunt is dan is de oplage ca. 696000 stuks

Referentie

Lit: GH.341 – PW 9403 – Neumann 12696

Gedetermineerd door Eric Aerts