AE Sestertius: Gordian III 240 n.Chr.

Gevonden door Sammy Fraeyman

Materiaal: brons

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Gelauwerd hoofd naar rechts. Tekst: IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG

Keerzijde: Jupiter staande naar voor, hoofd naar rechts. In de rechterhand een lange speer en in de linkerhand een bliksemflits. Tekst: IOVIS STATOR en in het veld S C

 Jupiter

Jupiter

Slagplaats: Rome

Lit: RIC 299a, Cohen 116

Gedetermineerd op facebook

Nederland: 1 cent 1880

Gevonden door Marco Sanders

Materiaal: brons

Diameter ( uitgave ): 19 mm

Gewicht ( uitgave ): 2,5 gr

Voorzijde: Gekroonde leeuw met zwaard en pijlenbundel. Tekst: KONINGRIJK DER NEDERLANDEN 1880

Keerzijde: Tussen twee samengebonden oranjetakken de denominatie: 1 CENT

Muntteken: Mercuriusstaf

Muntmeesterteken: bijl ( P.H. Taddel 1875 – 1887 )

Slagplaats: Utrecht

Slagaantal: 20.000.000

Willem III der Nederlanden

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Marco Sanders

Penning: diertype

Gevonden door Paul Callewaert

Materiaal: lood

Diameter: 19 mm

Gewicht: 3,10 gr

Voorzijde: Binnen dubbele gladde cirkels. Een rechtopstaande naar links gaande, aan de nek geketende beer.

Keerzijde: Op een glad veld, een eenvoudige ster in spaakmotief.

Opmerking: De juiste functie, of aanmaakplaats van deze penning is onbekend en wordt opgezocht. Wordt vervolgd.

Gedetermineerd door Paul Callewaert

Bulla: Paus Johannes XXII ( Jacques Duéze ) 1316 – 1334

Gevonden door Brynckminator Brynckminator

Materiaal: lood

Afmetingen: 37 mm / 35 mm

Gewicht: 45,6 gr

Voorzijde: Binnen een parelcirkel twee ovalen parelcirkels, met heiligen afgebeeld. De stichters en de patroonheiligen van Rome. Links het hoofd van H. Paulus en rechts het hoofd van H. Petrus. De twee heiligen, zijn gescheiden door een langbenig zwaardvormig kruis. Boven de heiligen, de tekst: SPASPE Voluit: Sancti Paulus Sanct Petrus, Wat betekent: Heilige Paulus en heilige Petrus.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel, in drie regels: IOhA / NNЄS /P^P:XXII Voluit: Johannes Papa Patria XXII, wat betekent: Paus Johannes XXII

Datering: ca. 1316-1334.

Aanmaakplaats: Pauselijke Staten – Rome

De Pauselijke documenten , bullen genaamd, worden in de pauselijke kanselarij voorzien van een zegel. Dit zegel dat meestal van lood was gemaakt kwam ook voor in zilver en goud. De zegel werd samen met een touw koord aan het kerkelijk document bevestigd.
Pauselijke zegels van lood waren al in gebruik tijdens de pontificatie ( ambtsbekleding ) van Paus Agapitos ( 535-536 ).
Mogelijks waren Bullae al voor die tijd in gebruik, maar dan vervaardigd uit was.
Pauselijke boodschappen vanuit het Vaticaan voorzien van een Bulla waren bestemd voor kerken, bisschoppen en kloosters.
De vroege bulla laat allen de Pausnaam zien ( Hadrianus ) en de letters PaPa. Later afgekort naar PP ( Papa patria )
In de middeleeuwen priester van het vaderland geheten.
Tijdens de pontificatie van paus Gregorius VII ( 1073-1085 ) verandert de Bulla.
De hoofden van de apostelen Petrus en Paulus verschijnen op de Bulla. Paulus links en Petrus rechts geflankeerd door de het woord SPASPE.
Dit is een afkorting van Sanctus Paulus Apostulus Sanctus Petrus Episcopus.
Wat wil zeggen: Heilige apostel Paulus en Heilige bisschop Petrus.
Paus Urbanus II ( 1088-1099 ) maakte er een andere versie van en laat de hoofden van de apostelen weg. Hiervoor in de plaats komen alleen hun namen. Enkele jaren later is de Bulla weer voorzien van de Heilige apostel hoofden en gaat deze uitvoering door tot circa 1850.
Ongeveer 750 jaar hebben de hoofden van de twee apostelen deel uitgemaakt van de Bulla.
De letters SS op een bulla staan voor subscripsit.
Wat wil zeggen: ” heeft ondertekend ”

Paus Johannes XXII

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Paul Callewaert

%d bloggers liken dit: