Stad Brugge: maille type gaande ridder ca 1180 – 1220

Gevonden door Marc Haulez

Muntheer: Stad Brugge onder graafschap Vlaanderen

Materiaal: zilver

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Gaande ridder naar rechts met geheven zwaard in de rechterhand en een wapenschild voor zich houdend in de linkerhand. Voor het wapenschild (g)een emissieteken ?

Keerzijde: In een dubbele parelcirkel als vervanging van enig omschrift acht ringen met middenstip, twee per twee per kwartier. Een lang smal kruis tot aan de buitenrand met in de kwartieren telkens een parel.

Datum: z.j. ca. 1180 – 1220

Slagplaats: Brugge

Lit: Ghyssens 240(var?); Vanhoudt Atlas G 2395var

Gedetermineerd door rimidi

Maille Arras: type op naam van monetarius ” Simon ” ca. 1140 – 1180

Gevonden door Marc Haulez

Materiaal: zilver

Diameter: 10 mm – 11 mm

Gewicht: 0,3 gr – 0,5 gr

Voorzijde 180° draaien
 
Voorzijde: In een dubbele parelcirkel als plaatsvervangende legende vermoedelijk vier keer ‘ C ‘ evenredig verdeeld. In het veld de letters ME in ligatuur met er boven en er onder een ring.
 

Keerzijde: In het veld een kort gevoet kruis met in de kwartieren 1 en 4 een parel met een steeltje aan het midden van het kruis verbonden en in kwartier 2 en 3 een ring met een steeltje aan het midden van het kruis verbonden. Tekst tussen 2 parelcirkels: + SIMON

Lit:  Ghyssens 117; Vanhoudt Atlas G 2389

Gedetermineerd door rimidi

 
 
 
 
 
 

Stad Rijsel: maille type met lang gevoet kruis ca. 1180 – 1220

Gevonden door Marc Haulez

Muntheer: Stad Lille (Rijsel) onder graafschap  Vlaanderen.

Materiaal: zilver

Diameter: ?

Gewicht: ?

Keerzijde een kwart met de klok mee draaien

Voorzijde: In een parelcirkel een driehoek waarvan de hoeken eindigen op een ring met middenstip. In het midden van de driehoek een parel.

Keerzijde ( een kwart met de klok meedraaien ): Een lang sterk gevoet glad kruis tot aan de buitenste parelcirkel. In de kwartieren 1 en 4 een ring en in de kwartieren 2 en 3 een parel. Tekst: tussen twee parelcirkels en onderbroken door het kruis L / I / L / A

Datum: z.j. ca. 1180 – 1220

Slagplaats: Rijsel

Lille onder het Graafschap Vlaanderen

Lit: Ghyssens 269; Vanhoudt Atlas G 2456 var.

Gedetermineerd door rimidi

Gouden Keltische rouelle

Gevonden door Edd Huygens

Materiaal: goud

Diameter: 6,16 mm

Gewicht: 0,3 – 0,4 gr

Dit is een ‘ orginele Keltische rouelle… ‘,het specifieke is dat ze uit goud is en  normaliter worden ze in een grafcontext gevonden ……hier de reactie van OE “Het Keltische wiel blijkt van uitzonderlijk wetenschappelijke waarde te zijn. Mijn collega contacteerde Philip Kiernan, specialist in de materie. Ik geef je zijn mening: “Well, your wheel is amazing! What’s a bit odd is that it looks like one of the common lead wheels, both in size and crudity, but is evidently made of gold. The lead wheels are usually found in huge deposits in temples and are either late La Tene or early Roman periods. Wheels worn as amulets exist too, and evidently this is one of them. There is also a fibula with wheels stuck on the pin.

Gedetermineerd via OE