Frankrijk: 50 cent 1866 ( K )

Gevonden door Toon Pauwels

Materiaal: zilver  835 / 1000

Diameter: 18 mm

Gewicht: 2,5 gram

Voorzijde: Hoofd met lauwerkrans naar links. Tekst: NAPOLEON III EMPEREUR BARRE

Keerzijde: Keizerlijke kroon. Tekst: EMPIRE FRANÇAIS 50 CENT. 1866 K

Ontwerper: Albert Désiré Barre

Muntmeesterteken:  anchor Engraver Markanker ( Albert – Désiré Barre 1855 – 1879 )

Muntplaats: K

Slagplaats: Bordeaux

Slagaantal: 3.500.400

Napoleon III

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

België: 20 centimes 1853

Gevonden door Mike Creemers

Materiaal: zilver 900 / 1000

Diameter ( uitgifte ): 15 mm

Gewicht ( uitgifte ): 1 gr

Voorzijde: Hoofd van de koning naar links. Onderaan staan de
initialen van de graveur: L.W Tekst: LEOPOLD PREMIER ROI DES BELGES

Keerzijde: Tussen twee met een lint samengebonden lauriertakken een gekroond schild met naar links klimmende leeuw op een geruite achtergrond. Links en rechts van het schild de gesplitste waardeaanduiding 20 – Ces. Onderaan 1853. Tekst:  L’ UNION FAIT LA FORCE

Graveur: Leopold Wiener

Slagplaats: Brussel

Slagaantal: 1.965.054 

In omloop van 01 – 12 – 1852 tot 20 – 12 – 1860

Leopold I van België

Referentie

Lit: CBNU LA#BFM-46

Gedetermineerd door Eric Aerts

Frankrijk: ½ écu 1650 ( M )

Gevonden door Marco Sanders

Materiaal: zilver 917 / 1000

Diameter: 32 mm

Gewicht: 13 gr

Voorzijde: Buste van jonge Lodewijk XIV naar rechts: Tekst: LVD. XIIII. D. G. – FR. ET. NA. REX .

Keerzijde: Gekroond Frans wapen. Tekst: SIT. NOMEN. DOMINI. – M ( mt ) – BENEDICTVM. 1650 .

Muntteken: M

Slagplaats: Toulouse

Slagaantal: 87.947

Lodewijk XIV van Frankrijk

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Frankrijk: cinq centimes 1856 ( W )

Gevonden door Bruno Tielemans

Materiaal: brons

Diameter ( uitgifte ): 25 mm

Gewicht ( uitgifte ): 5 gr

Voorzijde: Buste naar links. Tekst: NAPOLEON III EMPEREUR 1856 BARRE

Keerzijde: Keizerlijke adelaar. Tekst: EMPIRE FRANCAIS ★ CINQ CENTIMES ★ W

Ontwerper: Jean Jacques Barré

Muntmeesterteken: anchor Engraver Markanker ( Albert – Desiré Barre 1855 – 1879 )

Muntteken: W

Slagplaats: Lille ( Rijsel )

Slagaantal: 15.472.473

Napoleon III

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

België: 10 centimes 1862

Gevonden door Bruno Tielemans

Materiaal: koper – nikkel 75 / 25

Diameter ( uitgifte ): 21 mm

Gewicht ( uitgifte ): 4,5 gr

Voorzijde: Binnen een lijncirkel, een klimmende leeuw naar links op een geruite achtergrond, daaronder de graveursnaam ( BRAEMT ) in een cartouche. Tekst: *L’UNION FAIT LA FORCE * 1862

Keerzijde: Binnen een lijncirkel op een geruite achtergrond: 10, daaronder in een cartouche CENTIMES, daaronder een vijfpuntige ster. Tekst: LEOPOLD PREMIER ROI DES BELGES *

Graveur: Joseph-Pierre Braemt

Slagplaats: Brussel

Slagaantal: 15.129.027

In omloop  van 20 – 12 – 1860 tot 30 – 06 – 1906

Leopold I van België

Referentie

Lit: CBNU LA#BFM-32

Gedetermineerd door Eric Aerts

Brulé: Everhard Van Der Marck – Sedan 1506 – 1538

Gevonden door K de Baere

Materiaal: biljoen

Diameter: 23 mm

Gewicht: 1,78 gr

Voorzijde: Wapen van van der Mark geplaatst in een driepas, om de driepas 3 rozetten, 3 ringen of 3 kruisjes. Tekst: ERARD. DE. MARKA. EPS. LEODIN (of variant). Voluit: Erardus de Marka episcopus Leodiensis. Dit betekent: Everardus van der Marck bisschop van Luik.

Keerzijde: Kruis geplaatst binnen een vierpas. Tekst: IN. HOC. SIGNO. VINCES. ANNO. (jaar) (of variant). Dit betekent: in dit teken zult gij overwinnen.

Muntteken: kruis, perron, bloem of boomstronk

Slagplaats: ?

Everhard van der Marck

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Opmerking: voorlopige determinatie bij gebrek aan details !

Penning, draagteken: Aartsbroederschap van de heilige familie 1858

Gevonden door K de Baere

Materiaal: messing

Diameter: 33 mm

Gewicht: ?

Voorzijde: De heilige familie op de vlucht. Daarboven de Heilige Geest in de vorm van een duif. Links palmboom. Signaturen: L. Penin a Lyon.

Keerzijde: Omschrift en opschrift binnen versierde rand. Tekst: (bloem) + AARTSBROEDERSCHAP DER HEILIGE FAMILIE, in het centrum:  JESUS / MARIA JOSEF / WIJ NEMEN ALLEN / ONZE TOEVLUCHT / TOT U

Vervaardiger: Penin, L.

Productieplaats: Lyon

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Luik: dubbele schelling 1753

Gevonden door Eric Aerts

Materiaal: zilver

Diameter: 28 mm

Gewicht: 5,64 gr

Voorzijde: Gekroond schild op gekruiste kromstaf (kerkelijke macht) en zwaard (wereldlijke macht)(met leeuwen en Beierse ruiten) in het hartschild. Tekst: DUX CAR D G I THEOD BAV 1753. Voluit: DUX CAR(dinalis) D(ei) G(ratia) I(ohannes) THEOD(orus) BAV(ariae). Wat betekent: Hertog kardinaal bij gratie Gods Johan Theodoor van Beieren

Keerzijde: Ovaal schild van het prinsbisdom gehouden door een leeuw naar links met geheven zwaard. Tekst: EP ET PR LEOD  DUX B M F C L H. Voluit: EP(iscopus) ET Pr(inceps) LEOD(iensis)  DUX B(ullionus) M(arquis) F(ranchimontis) C(omes) L(oniensis) H(orniensis). Wat betekent: Bisschop en Prins van Luik Hertog van Bouillon, Markies van Franchimont, Graaf van Loon en Horn

Slagplaats: Luik

Johan Theodoor van Beieren

Lit: Vanhoudt G 1354

Gedetermineerd door rimidi