Hemistater 3e -2e eeuw v.Chr. Type “a la fleur”.

Gevonden door Dominique Steuckers

Materiaal: goud

Diameter: 15 mm

Gewicht: 2,5 gr

Lit:  Scheers 77, serie 6, classe II, var cf 42-43, BNF 10269

Het gaat om een Keltische imitatie van de stater van Philippus II van Macedonië, en dit naar een eerder Treviers prototype. Deze halfstaters waren al in omloop in de tweede eeuw BC en het circulatiegebied is vrij uitgestrekt. Deze halfstaters kunnen vooralsnog niet worden toegewezen aan een specifieke Keltische stam vanwege de diepgaande politieke en militaire omwentelingen te wijten aan de doortocht van de Kimbren en Teutonen en de uiteindelijke installatie van de Atuatucen.

Gedetermineerd door Dominique Steuckers en uitleg van Marc Billiau

Stempel: Fabrique de sucre Distillerie D.D. SKLIN Houppertingen – Looz

Gevonden door Luc Wijnants

luc

Materiaal: brons ?

Afmetingen: 50 mm / 7 mm, dikte: 7 mm en totale hoogte: 40 mm

Gewicht: 76 gr

Zoekgeraakt en dan een nieuwe laten maken?  (zie foto ). Ergens tussen 1903 en 1913 is het bedrijf verhuisd naar Luik.

luc2

Gedetermineerd door Kris Didden