Denier, geïmmobiliseerd type van Foulques V. Hendrik Plantagenet, Richard Leeuwenhart, Jan zonder Land. Graafschap Anjou.

Gevonden door Kristof Bruyndonckx

Materiaal: biljoen

Diameter ( gemeten ): 20 mm

Gewicht ( gewogen ): 0.9 gr

Voorzijde: Kort gevoet kruis met aan de linker arm een alfa en aan de rechter arm een omega hangende. Tekst tussen twee parelcirkels: ✠ FVLCO COMES

Keerzijde: Monogram van Foulques. Tekst tussen twee parelcirkels, beginnende op 3 uur: ✠ ANDEGAVENSIS

Datum: z.j. ca. 1159-1204

Slagplaats: Angers

Lit: Poey d’Avant 1496  XXVIII,12; Boudeau 152, Lafaurie 678; Jean Duplessy 378.

Gedetermineerd door rimidi

Denier: abdij van Sint Maarten van Tours

Gevonden door Kristof Bruyndonckx

Materiaal: zilver

Diameter: 17 mm

Gewicht: 0,75 gr

Voorzijde: Tours kasteel waarvan het dak getopt is met een kruis dat tevens het begin van het omschrift aangeeft. Tekst: ✠ SCS MARTINVS

Keerzijde: Kort gevoet kruis. Tekst tussen twee parelcirkels: ✠ TVRONVS CIVI

Datum: z.j. ca. 1150-1204

Slagplaats: Abdij van Saint-Martin de Tours

Lit: Poey d’Avant 1646var  XXXI,16; Boudeau 185, Lafaurie 815; Jean Duplessy 412.

Gedetermineerd door rimidi