Denier: geïmmobiliseerd type tot na Odo. Karel de Kale als koning en keizer 840 – 877 en opvolgers.

Gevonden door Kristof Bruyndonckx

Materiaal: zilver

Diameter: 20 mm

Gewicht: 1,5 gr

Voorzijde: Kort gevoet kruis. Tekst: ✠ CARLVS REX FR

Keerzijde: Karolusmonogram in het veld. Tekst tussen twee parelcirkels: ✠ MET ✠ VLLO

Datum: z.j. vanaf ca 864 tot begin tiende eeuw

Slagplaats: Melle, Frankrijk

Karel de Kale

Lit : S Coupland, JKNGMP 2015, p 61/96

Gedetermineerd door rimidi

Frankrijk: douzain, illegale uitgifte van de protestanten. Lodewijk XIII, koning van Frankrijk, 1610 – 1643 ( H )

Gevonden door Kristof Bruyndonckx

Materiaal: koperlegering  ca 0,0492 zilver

Diameter: 22 mm

Gewicht: 2,05 gr

Voorzijde: Gekroond Frans wapenschild met aan weerszijden een L. Tekst: ✠ LVDOVICVS . XIII . D G . FRA . ET.  NA . RE . H.

Keerzijde: Een kort gevorkt kruis met in de kwartieren telkens een kroontje. Tekst: SIT . NOMEN . DNI. BENEDICTM (sic) 1626

Datum: 1626

Slagplaats: Marans of La Rochelle ( beiden muntteken H )

Lodewijk XIII van Frankrijk

Lit: Jean Duplessy 1342; Ciani 1706; Lafaurie, BSFN 1974, 582-584; Droulers 69-70.

Gedetermineerd door rimidi

Denier: Merovingische stam uit de regio Aquitaine ca. 730 – 750

Gevonden door Kristof Bruyndonckx

Materiaal: zilver

Diameter: 18 mm

Gewicht: 0,9 gr

Voorzijde: In een parelcirkel een monogram met de letters HME, tussen de benen van de M een kruisje, de “H” is liggend.

Keerzijde: In een parelcirkel de letters RACIO of variant

Datum: z.j. ca. 730-750

Slagplaats: omgeving Melle

Lit: Prou 2841; Belfort 2986.

Gedetermineerd door rimidi

Knoopsgatkenteken: Association Nationale des Combattants ANC

Gevonden door Tom Verschueren

tom5

Materiaal: koper

Afmetingen: hoogt ca 23 mm

Gewicht: 2,00 gr

Association Nationale des Combattants ANC. Dit is een vereniging gesticht door Franstalige oud-strijders die de NSB – FNC niet nationalistisch genoeg vonden.

Gedetermineerd door Jef Bogaert

AE As: Nero 65 n.Chr.

Gevonden door Peter Peeters

Materiaal: brons

Diameter: 29 mm

Gewicht: 10,7 gr

Voorzijde: Gelauwerd hoofd naar rechts. Tekst: NERO CLAVD CAESAR AVG GER PM TR P IMP PP

Keerzijde: Altaar achter versierde dubbele deuren. Boven de deuren  een bovenstuk met beeldjes. Tekst: in het veld S C, in de afsnede: ARA PACIS

Slagplaats: Lyon

Lit: RIC 460; WCN 571

Gedetermineerd op facebook

Frankrijk: 50 cent 1866 ( BB )

Gevonden door Mike Creemers

Materiaal: zilver  835 / 1000

Diameter: 18 mm

Gewicht: 2,5 gram

Voorzijde: Gelauwerd hoofd naar links. Tekst: NAPOLEON III EMPEREUR BARRE

Keerzijde: In het veld een kroon. Tekst: EMPIRE FRANÇAIS 50 CENT. 1866 BB

Ontwerper: Albert Désiré Barre

Muntmeesterteken:  anchor Engraver Markanker ( Albert – Désiré Barre 1855 – 1879 )

Muntteken: BB

Muntplaats: Straatsburg

Slagaantal: 5.255.960

Napoleon III

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

AR denarius: Tiberius 14 – 37 n.Chr.

Gevonden door Mark Volleberg

Materiaal: zilver

Diameter:

Gewicht: Gelauwerd hoofd naar rechts. Tekst: TI CAESAR DIVI AVG AVGVSTVS

Keerzijde: Livia als Pax, zittend naar rechts op een troon met versierde poten, in de rechterhand een scepter en in haar linkerhand een olijftak. Tekst: PONTIF MAXIM

 Slagplaats: Lyon

Referentie

Lit: RIC 30, RSC 16a, BMC 48

Gedetermineerd op facebook

Nederland: ½ cent 1821 ( B )

Gevonden door Marco Sanders

Materiaal: koper

Diameter: 16 mm

Gewicht: 1,992 gr

Voorzijde: Gekroonde monogram van Willem I met aan beide zijden het jaartal: 18 / 21

Keerzijde: Gekroond Nederlands wapen tussen ½ / C.

Muntmeesterteken: palmtak ( G.D. Bourgogne Herlaer 1821 – 1830 )

Muntteken: B

Slagplaats: Brussel

Slagaantal: 260.146

Willem I der Nederlanden

Referentie

Gedetermineerd door Marco Sanders

Zeeland: ¼ dukaat 1762

Gevonden door Filip Behiels

Materiaal: zilver 873 / 1000

Diameter:

Gewicht:

Voorzijde: Geharnaste ridder met geschouderd zwaard in de rechterhand en met de linker het provinciewapen voor zich staande houdend. Tekst: ♜ MON·NO·ARG·PRO·CONFŒ·BELG·COM·ZEL·

Keerzijde: Gekroond en met bloemornamenten versierd generaliteitswapen, jaartal 1762 boven de kroon. Tekst: CONCORDIA RES PARVÆ CRESCUNT·

Muntmeester: Martinus Holtzhey ( 1752 – 1764 )

Muntteken: ♜

Slagplaats: Middelburg

Referentie

Referentie

Lit: Purmer Ze 53; V 87.3; D 1008a

Gedetermineerd door Eric Aerts

%d bloggers liken dit: