Antwerpen: schelling 1753

Gevonden door Dirk Michiels

Materiaal: zilver 582 / 1000

Diameter: 24,7 mm

Gewicht: 3,94 gr

Voorzijde: Klimmende leeuw naar links met wapenschild en geheven zwaard. In de afsnede een handje. Tekst: MAR.TH.D:G.R.JMP.G.HUN.BOH.R.Voluit : Maria Theresia Dei Gratia Rex Imperium Hungaria Bohemia Rex. Wat wil zeggen: Maria Theresia bij gratie Gods Keizerin van Hongarije en Bohemen.

Keerzijde: Gekroond wapenschild van Oostenrijk-Bourgondië in cartouche gelegen op een scheef geplaatst stokkenkruis, onderaan 1753. Tekst: ARCH.AUS.DUX(1753)BURG.BRAB.C.FL. Voluit : Archidux Austria dux Burgundie Brabant Comes Flandria. Wat wil zeggen: Aartshertogin van Oostenrijk, hertogin van Bourgondië en Brabant, Gravin van Vlaanderen.

Muntteken: handje

Slagplaats: Antwerpen

Maria Theresia van Oostenrijk

Referentie

Lit: nieuwe Vanhoudt 820 AN

Gedetermineerd door ?

Engeland: voided short cross penny: John ( Lackland ) 1199 – 1216 in naam van Henry II

Gevonden door Kristof Bruyndonckx

Materiaal: zilver

Diameter: 18 mm

Gewicht: 1,3 gr

Voorzijde: Gekroonde buste in vooraanzicht van de koning, scepter in rechter hand houdend,  hand en scepter onderbreken het omschrift. Tekst beginnende ca 11 uur: hENRICVS R /  EX

Keerzijde: In het veld een kort dubbel kruis met aan de uiteinden bolletjes, in de kwartieren een vierblad ( bestaande uit vier bolletjes met een steeltje centraal verbonden ). Tekst: ✠ RAVF . ON . LVND, RAVF wat staat voor de naam van de muntmeester Ralph , soms ook RAVLF geschreven.

Datum: z.j. ca 1207-1210

Muntplaats: Londen ( LVND )

Jan zonder Land

Lit : Class 5. North 970/974;  SCBC.1352/3

Gedetermineerd door rimidi