Leuven: kleine denier ca. 1235 – 1252

Gevonden door Kristof Bruyndonckx

Materiaal: zilver

Diameter: 12 mm

Gewicht: 0,5 gr

Voorzijde: Een naar links klimmend leeuwtje in een wapenschild. = 2.12 Tekst tussen parelcirkel en wapenschild: Vermoedelijk bovenaan “…” rechts BAS en links TIN = d52

Keerzijde: Brabants kruis type B2. Tekst in de kantons: B A S T, in tegenwijzerzin met een afkortingsteken boven de T = a37b

Datum: z.j. ca. 1235 – 1252

Slagplaats: Leuven

Lit: aan de hand van het boek van A Haeck : 2.12d52/B2a37b = 447

Gedetermineerd door rimidi ( vermoedelijk )

Penning Bisdom Utrecht: sede vacante of vermoedelijk eerder Willebrand van Oldenburg, bisschop van Utrecht.

Gevonden door Kristof Bruyndonckx

Materiaal: zilver

Diameter: 12 mm

Gewicht: 0,55 gr

Voorzijde: Gezeten, gemijterde bisschop met kromstaf naar binnen gericht in rechter hand en het Evangelie in de linker hand houdend. Tekst tussen twee parelcirkels: ✠ MAR – TIN(VS) of ✠ WIL – LEBRAN (soms  WIL -IEBAND)

Keerzijde: Kort kruis, armen van het kruis zijn smal in het midden en breder uiteenlopend naar het einde met telkens drie parels aan de uiteinden, in de kwartieren telkens een parel. Tekst tussen twee parelcirkels: ✠ TRAIECTVM

Datum: z.j. ; s v 1226-1228 of W v O :1227-1233 of s v 1233-1234

Slagplaats: Utrecht

Lit: Sede vacante: niet in van der Chijs: De Mey Ut 180 (voor sede vacante1233-34) .
Willebrand: Van der Chijs VIII-1; De Mey Ut 176
Te lezen artikel: In “De Beeldenaar” 2002, 5-6, J.G. Stuurman, p 257 en verder

Gedetermineerd door rimidi

AR Antoninianus: Herennius Etruscus 249 – 251 n.Chr.

Gevonden door Mark Volleberg

Materiaal: zilver

Diameter: 19 mm

Gewicht: 1,18 gr

Voorzijde: Hoofd met stralenkroon naar rechts. Tekst: Q HER ETR MES DECIVS NOB C

Keerzijde: Herennius staande naar links met stok en speer. Tekst: PRINCIPI IVVENTVTIS

Slagplaats: Rome

Lit: RIC 147c, RSC 26

Gedetermineerd door Mark Volleberg