Namen: vier mijten ca. na 1346 – 1391.

Gevonden door Kris Van Den Berge

Muntheer: Willem I de Rijke, graaf van Namen, 1337-1391.

Materiaal: biljoen

Diameter: 20 mm

Gewicht: 1,28 gr

Voorzijde: In het veld Een klimmend leeuwtje naar links met een schuinbalk, er rond in kruisvorm geplaatst de letters: nAMV Tekst tussen twee parelcirkels: ✠ GVILLERM . COM. nAMC, of variant.

Keerzijde: Een lang glad gevoet kruis het omschrift onderbrekend, in elk kwartier drie parels. Tekst tussen twee parelcirkels: MOn – ETA – nAM -VRC.

Datum: z.j. ca. na 1346 – 1391

Slagplaats: Namen

Opmerking: Vermoedelijk dubbelslag voorzijde.

kris-800

Willem I van Namen

Lit: Vanhoudt atlas G 2247; De Mey Namen 183/184; Chalon Namur 142

Gedetermineerd door rimidi

Heilighangertje: vroeg 20ste eeuw

Gevonden door Martine Delplace

Materiaal: koperlegering

Diameter: 25 mm

ewicht: 6,5 gr

Voorzijde: Centraal OLV met als randtekst MARIA IMMACULATA bovenaan. Onderaan D?? 1854 PIO IX

Keerzijde: Buste van Paus Pio X naar rechts. Tekst: PIO X PONTIFIX MAX

Opmerking: Deze medaille betreft het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria dat door Paus Pius IV in 1854 door paus Pius IX werd ingesteld en over de verschijning van Maria in Lourdes gaat. Paus Pio X zijn pontificaat liep van 1903 tot 1914

Referentie

Gedetermineerd door Grot Marmot

Namen: dubbele mijt ca. 1391 – 1418

Gevonden door Kris Van Den Berge

Muntheer: Willem II, markgraaf van Namen, 1391-1418

Materiaal: biljoen

Diameter: 20 mm

Gewicht: 1,05 gr

Voorzijde: In het veld  de letters nAm getopt door een boogvormig afkortingsteken. Tekst: ✠ GVILLELh: nAM : COꓷIS (=COmS?)of variant; Willem graaf van Namen.

Keerzijde: Kort gelelied kruis. Tekst: ✠ MOnETA : nAMVRCEn of variant; Munt van Namen.

Datum: z.j. ca. 1391-1418

Slagplaats: Namen

Opmerking: Wegens onvoldoende leesbaarheid van het omschrift is een nabootsing uit het Maasland niet uitgesloten.

kris1.1-800

Willem II van Namen

Lit: De Mey Namen 242/251; Vanhoudt atlas G 2296/G2300; Chalon 183/189

Gedetermineerd door rimidi

Paardenbit tuigage ( bosette de morse ): 18e eeuw

Gevonden door Martine Delplace

Materiaal: brons

Diameter: 55 mm

Gewicht: 38,1 gr

marco2.2-800

Referentie

Gedetermineerd door Piet Louws

Muntgewicht voor 2 escudo: 18e eeuw – 19e eeuw

Gevonden door Kjell Rodeyns

Materiaal: messing

Afmetingen: 19 mm / 19 mm

Gewicht: 6 gr

Opmerking: Is een Duits muntgewicht uit de 18e/19e eeuw. Oorspronkelijk had het een steeltje.

kjell1-800

Uit het boek van Rolf Laufkoetter

Gedetermineerd door Ritzo Holtman

Zegelloodje: Belgische Staatsspoorwegen 19e eeuw

Gevonden door Stef Andries

Materiaal: lood

Diameter: 12 mm

Gewicht: ?

Voorzijde: Belgische leeuw. Tekst: CHEMIN DE FER DE L’ETAT

Keerzijde: LOUVAIN met centraal het cijfer 1

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Muad Dib

Frankrijk: 2 francs Cérès 1871 ( kleine K )

Gevonden door Robin Verbeek

Materiaal: zilver 835 / 1000

Diameter uitgifte: 27 mm

Gewicht uitgifte: 10 gr

Voorzijde: Hoofd van Cérès ( godin van de oogst ) met een haarband bestaande uit tarwearen, bloemen, olijven …, door een lint samengebonden met aan de voorkant de tekst CONCOR. Onder de nek E.A. OUDINÉ.F., ster boven het hoofd. Tekst: REPUBLIQUE ∗ FRANÇAISE

Keerzijde: Tussen twee samengebonden takken van eik en laurier in drie regels 2 FRANCS 1871. Tekst: ( olijfblad ) LIBERTÉ · ÉGALITÉ · FRATERNITÉ · K

Ontwerper: Eugène André Oudiné

Muntmeesterteken: ( Abert – Desiré Barre 1855 – 1879 )

Muntteken: K

Slagplaats: Bordeaux

Slagaantal grote en kleine K samen: 1.215.072

Adolphe Thiers

Referentie

Referentie

Lit: Le Franc, Les monnaies IX

Gedetermineerd door Muad Dib

Denarius: Faustina II 147 – 161 n.Chr.

Gevonden door Mike Creemers

Materiaal: zilver

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Gedrapeerde buste naar rechts. Tekst: FAVSTINA AVGVSTA

Keerzijde: Venus staande naar links met in de rechterhand ‘ Victory ‘ en de linkerhand rustende op een helm staand schild. Tekst: AVGVSTI PII FIL

Slagplaats: Rome

Lit: RIC 495a; BMC 1099; RSC 15

Gedetermineerd door Andre van Erkom

Antwerpen: korte ca. 1575

Gevonden door Kris Van Den Berge

Materiaal: koper

Diameter: 20 mm

Gewicht: 1,89 gr

Voorzijde: Gekroond borstbeeld van Philips II naar rechts. Tekst: handje PHS. D:G. HISP.REX.D.BR. Voluit: Philipus Dei gratia Hispaniarum rex dux Brabant, wat betekent: Philips, bij Gods gratie koning van Spanje en hertog van Brabant.

Keerzijde: Gekroond Oostenrijks-Bourgondisch wapenschild. Tekst: DOMINVS. MIHI. ADIVTOR. Wat betekent: de Heer is mijn helper.

1 = Wapen van Oostenrijk (in rood een zilveren dwarsbalk).
2 = Wapen van nieuw Bourgondië (blauw bezaaid met gouden lelies).
3 = Wapen van oud Bourgondië (geschuinbalkt van goud en blauw, rood omzoomd).
4 = Wapen van Brabant (in zwart een gouden leeuw, rood getongd).
5 = Wapen van Vlaanderen (in goud een zwarte leeuw, rood getongd).

Jaartal: z.j. ca. 1575

Muntmeerster: Floris Florisz. ( 1572 – 1579 )

Muntteken: handje

Slagplaats: Antwerpen

Referentie

Filips II van Spanje

Lit: Vh I 166; Vh new 320.AN

Gedetermineerd door Eric Aerts

Penning met waardebepaling V: ca. 1350 – 1450

Gevonden door Kris Van Den Berge

Materiaal: lood

Diameter: 21 mm

Gewicht: 8,46 gr

Voorzijde: Binnen een gladde golfvormige boord/versiering de gotische leter V voor waardebepaling, vijf denier.

Keerzijde: Binnen een gladde golfvormige boord/versiering een niet nader toe te schrijven thema/onderwerp. Huismerk-teken ? Mout-roervork ? Monogram met samenvloeiende letters HH ?

Datering: z.j. ca. 1350 – 1450

Aanmaakplaats: z.pl. onbekend

Opmerking: De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend. Twee spijkergaten.

Referentie

Gedetermineerd door Paul Callewaert

 

%d bloggers liken dit: