Provincie Utrecht: Rijderschelling (van 6 stuiver) 1676

Gevonden door Lean van Tilborg

Muntheer: Provincie Utrecht

Materiaal: zilver

Diameter: 28 mm

Gewicht: 4,39 gr

Voorzijde: Gekroond wapenschild van provincie Utrecht tussen twee twijgen en de gesplitste waarde 6 – S. Klop pijlenbundel. Boven in de kroon het jaartal en muntteken: 16 muntteken ” lam met vaandel ” 76. Tekst: MO/MONEsic (dubbelslag)NOVA ORDIN TRAI.

Keerzijde: Ruiter naar rechts met geheven zwaard in de rechter hand. Tekst: CONCORDIA RES PARVÆ CRESCVNT wapenschildje stad Utrecht. “Spitse” U  in CERSCVNT

Datum: 1676

Slagplaats: Utrecht

lean-800

Lit: Purmer – vd Wiel Ut 82; Verkade 113.6var

Gedetermineerd door rimidi

Zwolle: rijderschelling (van 6 stuiver) 1689

Gevonden door Lean van Tilborg

Materiaal: zilver

Diameter: ?

Gewicht: 2,78 gr

Voorzijde: Ruiter naar rechts met geheven zwaard in de rechterhand, daaronder een gekroond wapenschild van Zwolle. Tekst: VIGILATE ET ORATE jaartal in Romeinse cijfers mmt

Keerzijde: Gekroond wapenschild met leeuw met aan een strik het wapenschild van Zwolle tussen 6 / S Tekst: MO NO ARGENT CIVI(T) ZWOL(L)

Muntmeesterteken: rozet

Muntmeester: Johan Versefelt ( 1675 – 1694 )

Datum: MDCLXXXIX = 1689

Slagplaats: Zwolle

Lit: Purmer Zw66; V 117.3; vdW 230-235

Gedetermineerd door Eric Aerts

Reckheim: oord z.j. 1637

Gevonden door Martine Delplace

Materiaal: koper

Diameter: 24 mm

Gewicht: 3,26 gr

Voorzijde: Gekroond wapenschild met meerdere kwartieren. Tekst: FERDINANDVS.REC… (of variant).

martine1.2

Verklaring van de wapens in de wapenschilden op de voorzijde:

1: Zilveren adelaar op blauw van Aspremont (Este).
2: Zilveren spitsruiten op rood van Hamal, zo veranderd dat het op het wapen van Beieren lijkt.
3: Een rode leeuw op goud van Reckheim (naar links).

Keerzijde: De letters F en R (soms met rozetje(s)) aan weerszijden van een Luiks perron, daarboven een kroontje. Tekst: COM.DE.LINDEN (of variant). Voluit: comes de Linden, wat betekent: graaf de Lynden.

Slagplaats: Reckheim

Opmerking: Nabootsing van Luikse liards zoals deze door Ferdinand van Beieren (1612-1650) werden geslagen (type de Chestret 620-624 en 631/632).

Referentie

Lit: PL. 301-313 – DM. 159-169

Gedetermineerd door Eric Aerts