Provincie Gelderland: 1 gulden 1762

Gevonden door Martijn Aarts

Materiaal: zilver 920 / 1000

Diameter: 31 mm

Gewicht: 10,5 gr

Voorzijde: Staande Minerva naar rechts, met speer en vrijheidshoed, leunend op een zuil met bijbel. Tekst: HAC NINTIMVR ( mmt ) / HANC TVEMVR In de afsnede het jaartal

Keerzijde: Gekroond wapenschild van de Generaliteit tussen 1 / GL. Tekst: MO:ARG:ORD:FÆD:BELG:GEL:&:C:Z:

Muntmeester: Carl Christiaan Novisadi ( 1757 – 1776 )

Muntmeesterteken: afgeknotte boom

Slagplaats: Harderwijk

Referentie

Lit: Purmer Ge88; V 13.3,14,2; D 1178

Gedetermineerd door Eric Aerts

Zeeland: duit 1764

Gevonden door Filip Behiels

Materiaal: koper

Diameter: 21,6 mm

Gewicht: 2,03 gr

Voorzijde: ✽♜✽  met daaronder ZEE LAN DIA in drie regels en het jaartal 1764

Keerzijde: Een gekroond ingebogen wapen met leeuw in de golven. Tekst: LUCTOR ET EMERGO (of variant), wat betekent: ik worstel en kom boven.

 Afbeeldingsresultaat voor wapen van zeeland

Wapen van Zeeland

Muntmeester: Martinus Holtzhey (zoon) 1764 – 1788

Muntteken: ♜

Slagplaats: Middelburg

Referentie

Lit: V.96.2 – PW 4011

Gedetermineerd door Eric Aerts

Rekenpenning Frankrijk, type Dierafbeelding “Uil”, anoniem, mogelijk Tournai, 15e eeuw.

Gevonden door Phil Coene

Materiaal: koperlegering

Diameter: 28,80 mm

Gewicht: 4,09 gr

Voorzijde: Uil naar rechts. Daarboven drie bladeren of bloemen op steeltjes. Tekst: ✽ AVE ✽ MARIA ✽ GRACIA E ( Interpunctie door zevenbladige !! roosjes )

Keerzijde: Drievoudig (triple stranded) recht leliekruis met centraal vierblad, binnen een enkele vierpas. In de kwartieren decoratie door een ringetje tussen twee stippen/parels – niet goed zichtbaar op het stuk.

phil

Lit: Catalogue de la collection Rouyer, Deel I, blz. 216, No. 1391; Mitchiner Volume I, blz. 215 e.v.; Roelandt e.a, Les Jetons du Moyen Age, blz. 109.

Gedetermineerd door Jan Ooms

Rekenpenning Frankrijk, Charles I, graaf van Anjou, ca. 1247-1285.

Gevonden door Piet Louws

Materiaal: koperlegering

Diameter: 20 mm

Gewicht: 1,11 gr

Voorzijde: Wapenschild Frankrijk, type “Field of France” met een borduur van kleine lelies.

Keerzijde: Gevoet kruis, met in de hoeken meerdere schuine kruisjes en een borduur van kruisjes.

piet-800

piet2.3

Referentie

Lit: Rouyer/Hucher, “Histoire du Jeton”, Pl. XIII, No. 114 en blz. 107, variant; De la Tour, “Catalogue de la Collection Rouyer”, Deel 1, blz. 51, No’s 299/300.

Gedetermineerd door Jan Ooms

Gedenkpenning “Kroonprins van Oranje”: 1865

Gevonden door Martijn Aarts

Materiaal: lood / tin

Diameter: 24 mm

Gewicht: 5,2 gr

Voorzijde: Binnen een verhoogde gladde boord kroonprins Willem II van Oranje te paard. Paard in galop naar rechts. De kroonprins in militair tenue, met gepluimde hoed, in de linkerhand, een zwaard, in de rechterhand, de teugels. Tekst: KROONPRINS VAN ORANJE, onder het paard HOLLANDS GLORIE

Keerzijde: Binnen een verhoogde gladde boord in vier regels: WATERLOO / 18 JUNY /1815 / 1865 Dit alles Binnen een samengebonden takken.

Referentie

Gedetermineerd door Paul Callewaert

Fragment van een spoor: 15e eeuw – 16e eeuw

Gevonden door Martine Delplace

martine4 martine4.1

Materiaal: koperlegering verguld

Afmetingen: ?

Gewicht: 27 gr

Met puntslagversiering en verguld geweest

Opmerking: vermoedelijke datering

Gedetermineerd door Roland Decock

Granada: halve reaal ca. 1506-1516 (of Karel I tot 1520)

Gevonden door Martine Delplace

Muntheer: Johanna & Karel I, 1506-1516 in naam van de Katholieke Koningen van Spanje, Ferdinand en Isabella

Materiaal: zilver

Diameter: 22 mm

Gewicht: 1,6 gr

Voorzijde: Zeven pijlen samengebonden met een krullend lint. Tekst: ✠ FERnAnDVS : ET hEL; Fernandus en Elisabeth

Keerzijde: Een juk versierd met krullende linten. Onderaan een gotische G voor de muntplaats, erboven een peterselieblad. Tekst: ✠ REX ET REGINA CA; koning en koningin van Castilië.

Datum: z.j. ca 1506-1516 (of Karel I tot 1520)

Muntteken: Peterselieblad, ongekende muntmeester.

Slagplaats: (gotische G) Granada.

martine-800

Referentie

Lit: Cayon-Castan, 1983, p 382, 2468; Voorbeeld met omgewisselde en iets afwijkende omschriften

Gedetermineerd door rimidi

Heilighangertje: 20ste eeuw

Gevonden door Lauri Van Heymbeeck

lauri2 lauri2.1

Materiaal: zilver

Afmetingen: 16 mm / 25,45 mm

Gewicht: 2,70 gr

Voorzijde: Sint Benedictus, in de rechterhand een kruis, in de linkerhand de Regel. Links van Benedictus een staf, rechts een raaf die vergiftigd brood wegneemt. Tekst CRUX . S . PATRIS . BENEDICTI en in de asnede PAX

Afbeeldingsresultaat voor heilige benedictus

Keerzijde: Benedictuskruis. In de vier hoeken van het kruis: C.S.P.B.: Crux Sancti Patris Benedicti wat betekent:  Kruis van de heilige vader Benedictus. Boven het kruis: IHC. Op het kruis, verticaal C.S.S.M.L.: Crux Sacra Sit Mihi Lux wat betekent: Dat het heilig kruis mijn licht zij. Op het kruis, horizontaal N.D.S.M.D.: Non Draco Sit Mihi Dux wat betekent: Dat de draak mij niet tot gids zij. Letters langs de rand: V.R.S.: Vade Retro Satana: Ga weg, Satan. N.S.M.V.: Numquam Suade Mihi Vana: Verleid mij nooit tot ijdel gedrag. S.M.Q.L.: Sunt Mala Quae Libas: Wat je wil is vergif. I.V.B.: Ipse Venena Bibas: Drink zelf je gif. Bovenaan: IHS wat betekend:  In Hoc Signo – of Iesus Hominum Salvator – Jezus Redder der Mensen.

grotmarmot-800

Referentie

Gedetermineerd door Grot Marmot

%d bloggers liken dit: