Luik ?: brûlé ca. 1378 – 1379

Gevonden door Mario Raymaekers

Muntheer: Arnold van Hoorn, prinsbisschop van Luik, 1378-1389

Materiaal: biljoen

Diameter: 20 mm

Gewicht: 0,7 gr

Voorzijde: Bisschop ten halve lijve gemijterd en zegenend met de rechter hand en een kromstaf houdend met de linker hand, onderaan het wapenschild van van Hoorn het  omschrift onderbrekend. Tekst: x PATER + / + nOST(ER) + QV x (of variant).

Keerzijde: Lang gevoet kruis het omschrift onderbrekend, met in eerste en vierde kwartier een hoorntje. Tekst: AVE – mARI – A GRA – TIA: (of variant).

Datum: z.j. ca. 1378-1379

Slagplaats: Luik ?

mario-800

Arnold van Horne

Lit: Vanhoudt atlas G 964var; Dengis 593var

Gedetermineerd door rimidi

Heilighangertje: Scherpenheuvel 17e eeuw – 18e eeuw

Gevonden door Smeets Nick

nick1 nick1.1

Materiaal: zilver

Afmetingen: 12 mm / 15 mm

Gewicht: 0,67 gr

Voorzijde: O.L.V. op eikenstam met bovenaan het lover. Tekst: MONTAIGU / S. MARIA  (Scherpenheuvel – heilige Maria).

Afbeeldingsresultaat voor OLV van Scherpenheuvel

Keerzijde: J.C. aan het kruis met links Maria en rechts Johannes de Doper.

jezus

Gedetermineerd door Grot Marmot

Annunciatie draagpenning: 1636 – 1797

Gevonden door Kris Van Den Berge

kris5-800 kris5.1-800

Materiaal: lood

Diameter: 17 mm – 19 mm

Gewicht: 3,09 gr

Voorzijde: Binnen een parelcirkel de boodschap aan de Maagd Maria. (Links) De H. Maria, bevind zich in haar slaapvertrek, geknield voor haar bedstee/baldakijn aan een bidbank. (Rechts) Een staande gevleugelde engel (Gabriël), met opgegeven hand, verkondigd haar de boodschap, dat zij moeder zal worden van de Zoon Gods. Daartussen zweeft de H. Geest in stralenkrans, in de gedaante van een duif. Onderaan in de afsnede ALOST ( Aalst ).

Keerzijde: Binnen een parelrand.Een ingedeukt wapenschild, in twee delen. Links beladen met het H. Hart, met twee ringetjes eronder en twee ringetjes er boven.(de vier kruiswonden voorstellend). Rechts een miskelk met zwevende H.Hostie. Het wapenschild vastgehouden door twee gevleugelde engelen. Achter het schild, het lijdenskruis met attributen.(Sponsstok en speer)

Datering: z.j. 1636-1797

Aanmaakplaats: Aalst

Opmerking: Deze hangers worden in zulke grote getalen teruggevonden en op verschillende plaatsen. Allemaal wijken ze weer net een beetje af. Vermoedelijk dat ze eerder op verschillende plaatsen vervaardigd en in ieder geval verkocht zullen zijn, om tegemoet te komen aan een breed gevoelde devotie voor Maria en de Passie van Christus. Ze konden bijvoorbeeld aan gebedssnoeren worden gehangen waarbij enkele gebeden Ave Marias ( gebaseerd op de engelengroet die Gabriel uitte toen hij Maria kwam vertellen dat zij een kind zou krijgen ) werden afgewisseld met Pater Nosters en overdenkingen met betrekking tot de Passie van Christus. De elementen waaruit de rozenkrans was opgebouwd, zien we ook terug op deze hangers.

Referentie

Referentie

Lit: Maandblad voor Numistiek, 360ste jaargang nummer 4 april 2020. Religieuze draagmedailles uit de 16e tot 18e eeuw van de Annuntiaten kloosterorde in de Nederlanden deel 2: Hendrik van Caelenberghe, pag. 109 – 111

Gedetermineerd door Paul Callewaert