Dupondius: Traianus 103 n.Chr.

Gevonden door Mark Volleberg

mark v2.1-800 mark v2-800

Materiaal: brons

Diameter: 27 mm

Gewicht: 10,78 gr

Voorzijde: Hoofd naar rechts. Tekst: IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM DACICVS P M

Keerzijde: Abundantia zittend naar links op een troon gevormd door twee hoornen des overvloeds. Tekst: TRP VII IMP IIII COS V P P en in de afsnede S C

Slagplaats: Rome

Lit: RIC 454; Cohen 603

Gedetermineerd door Andre van Erkom

Antwerpen: dubbele schelling 1752

Gevonden door Rudy Collaer

rudy2-800 rudy2.1

Materiaal: zilver

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Klimmende leeuw naar links met geheven zwaard, steunend op wapenschild muntteken van Antwerpen. Tekst: MAR.TH.D:G.R.JMP.G.HUN.BOH.R wat wil zeggen: Maria Theresia bij gratie gods Keizerin van Hongarije en Bohemen.

Keerzijde: Bourgondisch kruis met in het midden een gekroond wapenschild, jaartal 1752. Tekst: ARGH.AUS. DUX BURG.BRAB.C.FL. wat wil zeggen: Aartshertog(in) van Oostenrijk hertog(in) van Bourgondië en Brabant Gravin van Vlaanderen.

Graveur: Jacques Roëttiers.

Muntteken: handje

Slagplaats: Antwerpen

Slagaantal: ?

Maria Theresia van Oostenrijk

Referentie

Referentie

Lit: Vh J18

Gedetermineerd op facebook