Sestertius: Commodus 186 – 187 n.Chr.

Gevonden door Jan Ooms

jan1.1 jan1

Materiaal: brons

Diameter: 30 mm

Gewicht: 17,94 gr

Voorzijde: Gelauwerd hoofd naar rechts. Tekst: M COMMODVS ANT P FELIX AVG BRIT

Keerzijde: Hilaritus staande naar links met in de rechterhand een tak en in de linkerhand een lange palm. Tekst: HILARIT AVG P M TR P XII IMP VIII COS V P P en in het veld S C

Slagplaats: Rome

Lit: RIC 497; Cohen 211

Gedetermineerd door Coinhunter Chris op Bodemvondstenwereld.

Bedevaartmedaille – Wessobrunn (Bayern): 18e eeuw

Gevonden door Patrick Buelens

patrick b1.1 patrick b1

Materiaal: brons

Afmetingen: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Het genadebeeld van Wessobrunn ( Maria, moeder van mooie liefde ). Tekst V[ERUM] I[MAGO] IMA[CULATA] CON[CEPTIO] B[ETA] V[IRGO] M[ARIA] W[ESSOBRUNN]

Keerzijde: Vlammende harten van Jezus en Maria. Tekst: S[ANCTIS]S[IMUS] CORDA

Referentie

Gedetermineerd door Pierre Mannaert en Grot Marmot

Leuven: sterling ca. 1330 – 1337

Gevonden door Jenny Desmedt

jenny1.1-800 jenny1-800

Muntheer: Jan III, Hertog van Brabant, 1312 – 1355.

Materiaal: zilver

Diameter: 17 mm

Gewicht: 1 gr

Voorzijde: Gevierendeelde wapenschild van Brabant (enkele staart) en Limburg (dubbele staart), in de uithoeken het omschrift. Tekst: DVX / BRAB / AnTIE

Keerzijde: Een kort gelelied dubbel kruis met daar rond het omschrift. Tekst: ✠ MOnETA : LOVAnIES

Datum: z.j. ca. 1330-1337

Slagplaats: Leuven

jenny-800

Jan III van Brabant

Lit: Vanhoudt G 256; De Witte 349; Crab LX; De Mey Brab 193

Gedetermineerd door rimidi

Heilighangertje: 20ste eeuw

Gevonden door Stijn Beirinckx

stijn1 stijn1.1

Materiaal: aluminium

Diameter: 14 mm

Gewicht: -1 gr

Voorzijde: Jezus die naar zijn hart wijst in geopende borstkas. Symboliseert de devotie tot het heilig hart van Jezus.

Afbeeldingsresultaat voor devotie tot het (Aller) Heilig(st) Hart van Jezus. 

Keerzijde: O.L.V. met kind Jezus op de schoot. Deze afbeelding geeft O.L.V. van de berg Karmel weer (plaats waar de carmelieten ontstaan zijn).

Referentie

Gedetermineerd door Grot Marmot