Onderdeel boekbeslag: ca. 1850

Gevonden door Peter Peeters

Materiaal: zilver

Lengte: ca. 40 mm

Gewicht: ?

Het Nederlandse zilvermerk lopende leeuw naar rechts met een 2 eronder is gebruikt tussen 1814 en 1953. Dit is een onderdeel van een boekbeslag periode circa 1850

Referentie

Gedetermineerd door Huub van der Sanden: Beëdigd taxateur Gouden en Zilveren werken sinds 1984.

Frankrijk: Afhankelijk van de diameter en massa “écu de France” of deelmunt. Reformatie. 1721 ?

Gevonden door Mike Creemers

Muntheer: Lodewijk XV (Louis XV) koning van Frankrijk, 1715-1774

Materiaal: zilver 947 / 1000

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Buste van de jonge Lodewijk XV naar rechts (in de halsafsnede een klavertje?,reformatie). Tekst: LUD XV. D G FR ET NAV REX.

Keerzijde: Gekroond wapenschild van Frankrijk. Tekst: SIT NOMEN DOMINI (D) BENEDICTUM 1721.

Jaartal vermoedelijk: 1721

Muntteken: D

Slagplaats: Lyon

Opmerking: Overslag op onbepaald ouder type munt, zie foto 2.

Foto 2

Lodewijk XV van Frankrijk

Lit: Duplessy 1665 e.v.; Ciani 2107 e.v.; Lafaurie 667 e.v.

Gedetermineerd door rimidi

 

Frankrijk: 50 centimes 1919

Gevonden door Daan Crals

Materiaal: zilver 835 / 1000

Diameter: 18,1 mm

Gewicht: 2,5 gr

Voorzijde: Marianne onder het mom van een zaaister naar links lopend, hierachter een rijzende zon. Tekst: REPUBLIQUE FRANÇAISE O. Roty

Keerzijde: Olijftak. Tekst: 50 CENTIMES 1919 LIBERTE·EGALITE·FRATERNITE

Ontwerper: Louis Oscar Roty

Muntmeesterteken: Fakkel ( Henry – Auguste Patey 1896 – 1930 )

Muntteken: Hoorn des Overvloeds ( Parijs, Pessac )

Slagplaats: Parijs

Slagaantal: 24.298.732

Raymond Poincaré

Referentie

Referentie

Referentie

 

Gedetermineerd door Eric Aerts

Postulaatgulden: ca. 1485 – 1505

Gevonden door Serge Boelhouwers

Muntheer: Jan van Hoorn, prinsbisschop van Luik, 1485-1505

Materiaal: goud

Diameter: ?; ca. 23 mm

Goud: ?; uitgifte: 2,4 gr

Voorzijde: Wapenschild van Jan van Hoorn in een dubbelde driepas in parelcirkel. Tekst: ✠ IOhS*DE*HORn*EPS*LEODIE’; ✠ IOH[anne]S DE HORN[es] EP[iscopv]S LEODIE[nsis]; Jan van Hoorn, bisschop van Luik.

Keerzijde: Sint-Lambertus in een parelrand met mijter en voeten het omschrift doorbrekend. Tekst: ** / SANCTVS / LAMBERTV’.

Datum: z.j. ca. 1485-1505

Slagplaats: Luik ?

tom de-800

Johan van Horne

Referentie

Lit: Dengis 768; Vanhoudt G 1080

Gedetermineerd door rimidi