Zwolle: Gouden dukaat 1660, type 1640-1676.

Gevonden door Kjell Rodeyns

Muntheer: Stedelijke muntslag Zwolle op naam van de keizer. 

Materiaal: goud

Diameter: ?; ca. 24,0  mm

Gewicht: 3,49 gr; uitgifte: 3,51 gr

Voorzijde: Staande geharnaste keizer naar rechts, een geschouderde scepter in de rechterhand en een rijksappel in de linker; gesplitst jaartal ter weerszijden 16-60.  Het muntbeeld onderbreekt de binnenste parelcirkel en het omschrift bovenaan en onderaan. Tekst: FERDINA III (wapenschildje Zwolle) D G R I  BO R; FERDINAndus III Dei Gratia Romani Imperator BOheemiae Rex.

Keerzijde tekst: In een versierd kader, in vier regels :  MONE – AVRE(I)A – CIVITA – ZWOL of variant.

Datum: 1660

Slagplaats: Zwolle

Keizer Ferdinand III

Lit: D Purmer Zw 11; Verkade 168.4; Delmonte 1133-1135

Gedetermineerd door Eric Aerts en rimidi

 

Heilighangertje: Benedictus van Nursia 20ste eeuw

Gevonden door Kurt Cr

Materiaal: aluminium

Diameter: 16 mm

Gewicht: ?

Voorzijde: Sint Benedictus, in de rechterhand een kruis, in de linkerhand de Regel. Links van Benedictus een gebroken beker met hierboven in drie regels de tekst: CRVX S.PA TRIS, rechts een raaf die vergiftigd brood wegneemt met hierboven in drie regels de tekst: BEN EDIC TVS. Tekst: EIVS IN OBITV NRO PRAESENTIA MVNIAMVR ( EJUS IN OBITU NOSTRO PRE­SEN­TIA MUNIAMUR ) wat betekent: Dat wij bij onze dood door zijn aanwezigheid gesterkt mogen worden.

Afbeeldingsresultaat voor heilige benedictus

Keerzijde: Benedictuskruis. In de vier hoeken van het kruis: C.S.P.B.: Crux Sancti Patris Benedicti wat betekent:  Kruis van de heilige vader Benedictus. Boven het kruis: PAX wat betekent: vrede. Op het kruis, verticaal C.S.S.M.L.: Crux Sacra Sit Mihi Lux wat betekent: Dat het heilig kruis mijn licht zij. Op het kruis, horizontaal N.D.S.M.D.: Non Draco Sit Mihi Dux wat betekent: Dat de draak mij niet tot gids zij. Letters langs de rand: V.R.S.: Vade Retro Satana: Ga weg, Satan. N.S.M.V.: Numquam Suade Mihi Vana: Verleid mij nooit tot ijdel gedrag. S.M.Q.L.: Sunt Mala Quae Libas: Wat je wil is vergif. I.V.B.: Ipse Venena Bibas: Drink zelf je gif. Bovenaan PAX

benedictus

Referentie

Lit: jaarboek EGMP 2012

Gedetermineerd door Grot Marmot

Cob – munt van 1 reaal: 1564 – 1700

Gevonden door Lawrence Balcaen

Muntheer: Felipe II t.e.m. Carlos II (Felipe V heeft in principe drie lelie’s in het hart van Bourbon) 

Materiaal: zilver

Diameter: 24 mm 

Gewicht: 3 gr

Voorzijde: Spaans- Oostenrijks wapenschild, … Tekst: onleesbaar

Keerzijde: In een versierde dubbele vierpas een kort gevoet kruis waarvan de armen getopt zijn door een parel, in de kwartieren 1 en 4 het kasteel van Castilië en in 2 en 3 de klimmende leeuw van Leon. Tekstt: onleesbaar 

Datum: z.j.  of 1564-1700

Slagplaats: Mexico stad

Wat is een cob-munt ?

Lit: Cayon(1983)  3332/3333; KM27.1;  XF40 NGC…

Gedetermineerd door rimidi

 

 

Herdenkingspenning: 1867

Gevonden door Martine Delplace

Materiaal: messing

Diameter: 23 mm

Gewicht: 2,7 gr

Voorzijde: Gelauwerd hoofd van Napoleon III naar links. Tekst: NAPOLEON III EMPEREUR gesigneerd onder de hals C.T

Keerzijde: FÊTES DE LILLE REUNION DE LA FLANDRE A LA FRANCE EN 1667 / 25, 26, 27 AOUT 1867.

Graveur: C.T

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Brugge: vuurijzer ca. 1486 – 1487

Gevonden door Tom Devos

Muntheer: Philips de Schone, 1482-1506

Materiaal: zilver 399 / 1000

Diameter: 27 mm; uitgifte: 28 mm

Gewicht: 2,3 gr; uitgifte: 3,06 gr

Voorzijde: Een leeuw gezeten naar links het Oostenrijks- Bourgondisch wapenschild houdend. Tekst: ✠ mO * ARChIDVCV * AVST * BG * CO * FLA, of variant; interpunctie drieblad.

Keerzijde: Een kort driedubbel floraal kruis met in het midden een lelie. Tekst: ✠ BEnEDIC * AnImA * mEA * DOmInO *, of variant; interpunctie drieblad. 

Datum: z.j. ca. 1486-1487

Slagplaats: Brugge

Slagaantal: 461.925 

Slagplaats: Brugge

Filips de Schone

Lit: Van Gelder Hoc 53-5; Vanhoudt H 66; Vanhoudt new 71.BG

Gedetermineerd door rimidi