Luik: Denarius/denier ca. 972

Gevonden door Jp Brusselman

Muntheer: Notger, rijksbisschop van Luik, 972-1008 onder Otto II, 973-983.

Materiaal: zilver

Diameter: 15 mm

Gewicht: 0,55 gr

Voorzijde: In een parelkrans een klein kruisje. Teks: ✠ OTTO […] of + MON[…] ?

Keerzijde: Opschrift in verschillende regels. Teks: S / LANT[…] / […] / [LE]ODIO, S heeft een dwarsstreep.

Datum: z.j. kort na 972 in beginperiode van Otto II.

Slagplaats: Luik

Opmerking: Deze denier bevat verschillende elementen die al gegraveerd zijn op type 2A-3 (RBN 2021, p. 321, B) uit de vondst van Ciney-Dinant. Namelijk de evocatie van de naam van Sint Lambertus en het toponiem LEODIO en een kruis. Chronologisch zou het slaan van deze denier, onder Notger, tussen het type met het opschrift LEODIA (Dengis 2A-2 of RBN 2021, p. 318, A, onder Otto II) en dat met het opschrift LEODIV(m) vergezeld door een kruisje (Dengis 2A-4 of RBN 2021, p. 324,6 onder Otto III). De LEDGIA-legende verschijnt pas later rond 983 (Dengis 4).

Notger

Lit: Te publiceren Dengis 2A-3b

Gedetermineerd door rimidi

Rekenpenning Neurenberg, voorloper van het type Rijksappel/roosje, anoniem, ca. 1480-1500.

Gevonden door Roger Duchateau

Materiaal: koperlegering

Diameter: 20,5 mm

Gewicht: ?

Voorzijde: Rijksappel met daarboven een recht kruisje, binnen een dubbele driepas met hoekpunten. Tekst geheel fictief.

Keerzijde: Afwisselend drie lelies en drie kronen om een centrale punt. De lelie zijn verbonden door boogjes en onder elke kroon een ringetje. Tekst geheel fictief.

Opmerkingen: De eerste jetons met een rijksappel verschenen in Neurenberg aan het eind van de 15e eeuw, in navolging van de rijksappel op Duitse munten. Het ontwerp bleef populair gedurende de hele 16e eeuw, meestal met een keerzijde van lelies en kronen on een centraal roosje. Dit stuk is een voorloper daarvan. 

Lit: M. Mitchiner, Volume I, blz. 353, No’s 1061-1063 variant. 

Gedetermineerd door Jan Ooms

Republikeinse denarius: Clodia: Publius Clodius 42 v.Chr.

Gevonden door Peter Buls

Materiaal: zilver

Diameter: 17,71 mm

Gewicht: 2,45 gr

Voorzijde: Binnen een parelkrans het gelauwerd hoofd van Apollo naar rechts, achter hoofd een lier. Tekst: anepigrafisch.

Keerzijde: Binnen een parelkrans Diana Lucifera staand, hoofd naar rechts, boog en pijlkoker over schouder, brandende fakkel in elke hand. Muntteken in rechter- en linkervelden naar beneden. Tekst: P•CLODIVS M•F (Publius Clodius Marcus Filius ): Publius Clodius, zoon van Marcus

Slagplaats: Rome

Referentie

Lit: RCV I 492; RSC  15

Gedetermineerd door Kristof Bruyndonckx en Balten De Temmerman

 

Nijmegen: dubbele stuiver 1686

Gevonden door Axel Vroling

Materiaal: zilver

Diameter: 19 mm

Gewicht: 0,89 gr

Voorzijde: Generaliteitsleeuw naar links gericht met pijlenbundel en zwaard. Gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden. 2 / S

Keerzijde: In vier regels: • mmt • / NOVIO / MAGUM / 1686

Muntmeester: Gerard van Harn 1685 – 1692

Muntmeesterteken: morenkop

Slagplaats: Nijmegen

Lit: Purmer Nij28

Gedetermineerd door Eric Aerts

 

 

Zeeland: dubbele wapenstuiver 1745

Gevonden door Axel Vroling

Materiaal: zilver 583 / 1000

Diameter: 20 mm

Gewicht: 2.23 gr

Voorzijde: Gekroond provinciewapen van Zeeland. Gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden 2 S

 Afbeeldingsresultaat voor wapen van zeeland

Wapen van Zeeland

Keerzijde: In vijf regels ❀ ♜ ❀ /  ZEE / LAN / DIA • / • 1724 •

Muntmeester: Pieter Kappeine 1721 – 1752 

Muntteken: ♜

Slagplaats: Middelburg

Lit: Verkade 94.7; Purmer Ze 77

Gedetermineerd door Eric Aerts