Utrecht: halve snaphaanschelling 1585

Gevonden door Axel Vroling

Materiaal: zilver

Diameter: 25 mm

Gewicht: 2,26 gr

Voorzijde: Ruiter naar rechts met naar voren gerichte sabel, de sabel doorbreekt de binnencirkel. In de afsnede III S. Tekst tussen twee parelcirkels: CONCO·RES·PARVÆ·CRES afgekort jaartal

Keerzijde: Wapenschild van Utrecht met als hartschild stedelijk wapen, gelegen op een gebloemd kruis in parelcirkel. Tekst tussen twee parelcirkels: MONE – NOVA – DONII – TRAI

Jaartal: 1585

Muntmeester: Hendrik J. van Domselaar 1577 – 1587

Slagplaats: Utrecht

Lit: Purmer UT  79

Gedetermineerd door Eric Aerts

8 Reaal, stuk van achten, Spaanse mat: 1605 – 1613

Gevonden door Axel Vroling

Muntheer: n.n.t.b. Felipe II t.e.m. Carlos II, misschien Philips III zie lager.

Materiaal: zilver 

Diameter: 41 mm

Gewicht: 26,14 gr; uitgifte: 27,4 gr

Voorzijde: Spaans- Oostenrijks wapenschild, zonder dat van Portugal. Links van het wapenschild vermoedelijk PR (Potosi ca 1605-1613), rechts ervan ???
Tekst:  …]P[…]IS[…. in de dubbelslag parels en een “V”…

Keerzijde: In een versierde dubbele vierpas een kort recht kruis, in de kwartieren 1 en 4 het kasteel van Castilië en in 2 en 3 de klimmende leeuw van Leon. Tekst: onleesbaar …]R[…

Muntmeesterteken: R van Baltasar Ramos Leceta

Datum: z.j. ca. 1605-1613

Slagplaats: Potosi, Bolivië?

Opmerking: Op de voorzijde is een duidelijke dubbelslag waar te nemen waardoor de determinatie bemoeilijkt is.   

Lit:  Referentie   

Gedetermineerd door rimidi   

 

 

Stad Ieper: maille ca. 1180 – 1220

Gevonden door Bart Maertens

Muntheer: Stedelijke muntslag onder graafschap Vlaanderen.

Materiaal: zilver

Diameter: 12 mm

Gewicht: 0,6 gr

Voorzijde: In een parelcirkel twee driehoeken kruiselings gelegen, de uiteinden van een van hen telkens eindigend in een gepunte ring, de andere telkens eindigend op een lelie tussen twee parels. In het midden van de driehoeken een parel/rozet(?), zes ringen verspreid tussen de toppen van de driehoeken(onder de parels). Tekst: Anepigrafisch.

Keerzijde: In een dubbele parelcirkel de letters I P R A, omschrift onderbroken door een lang gevoet kruis. In het eerste en vierde kwartier een parel, in het tweede en derde kwartier een ring. IPRA staat voor Ieper.

Datum: z. j. ca. 1180-1220

Slagplaats: Ieper

Lit: J Ghyssens 2141; Les Mailles  M 879.

Gedetermineerd door rimidi

Nijmegen: penning ca. 1237 tot ca. 1247

Gevonden door Axel Vroling

Munthee: Frederik II, keizer van het Duitse Rijk, 1212 – 1250 (* of navolging)

Materiaal: zilver

Diameter: ca. 10 mm

Gewicht: 0,57 gr

Voorzijde: In een parelcirkel de gekroonde frontaal staande keizer ten halve lijve met in de rechter hand een leliescepter  en in de linker hand een rijksappel. Tekst tussen parelcirkels: ✠ CЄSΛRЄ. (deels zichtbaar).

Keerzijde: In een parelcirkel een kort kruis met bollen op de uiteinden, in de hoeken van het kruis de letters Λ V E ✿ . Tekst tussen patrelcirkels: ✠ NVMΛGЄN. (deels zichtbaar).

Datum: z.j. ca. 1237 tot ca. 1247.

Slagplaats: Nijmegen

Keizer Frederik II

Lit: Enno Van Gelder, 1984, type D1; De Voogt 1867 nr 7-11; De Wit 2007, 331, nr 1039-1040; A Cruysheer, 2019, nr 8 (* : zie opmerkingen van Anton hierover) en bron foto voorbeeld.

Gedetermineerd door rimidi

Emmerich: 1 stuiver, 1 stüber ( 21 Heller ) 1616 – 1624

Gevonden door Seppe De Meulenaere

Materiaal: zilver

Diameter: 21 mm 

Gewicht: 1,18 gr

Voorzijde: Onder een vorstenkroon, die de parelcirkels en de tekst onderbreekt, een zesdelig – Spaans aandoend – wapenschild van Kleef, Gulik, Berg, Mark, Ravensberg en Moers, tussen  I  – S. Tekst: NVMMVS • CIVENSIS •

Keerzijde: Een lang, dubbel floraal kruis in het midden opengewerkt met een ruitpatroon, de bloemvormen onderbreken de binnenste parelcirkel en de tekst. Tekst: MON.ARG.CVS.EMB

Datum: z.j. 1616 – 1624

Slagplaats: Emmerich

Referentie

Gedetermineerd op facebook

Segment ( fragment ) bruidsgordel: laat 16e eeuw – 17e eeuw

Gevonden door Demy Demy

Materiaal: koperlegering, tin ?

Afmetingen: ?

Gewicht: ?

Onderdeel van een Bruidsgordel, het segment maakte deel uit van een vrouwelijke riem . Deze riemen waren vervaardigd uit verschillende schakelende delen bestaande uit soms kettingschakels, schakels met lederen tussenstukken of metalen segment delen. Dit beslag met floraal decor is te dateren ( Renaissance ), laat 16e eeuw – 17e eeuw.

Referentie

Gedetermineerd door Jan Ooms

Luik: denier ca. 1196

Gevonden door Bart Braibant

Muntheer: Albert van Kuik (Albert de Cuyck), prinsbisschop van Luik, 1195-1200

Materiaal: zilver

Diameter: 15,1 mm

Gewicht: 0,79 gr

Voorzijde: Gemijterde buste van de prinsbisschop fontaal, een kromstaf naar binnen gekeerd in de linker hand en met de rechter hand zegenend. Tekt: ALB / E / P-S

Keerzijde: Een religieus gebouw tussen twee torens. Boven het dak een dalende vogel met de kop tussen twee ringen. Ter weerszijden van de torens twee ringen. Tekst: Anepigrafisch

Datum: z.j. ca. 1196

Slagplaats: Luik

Albert van Cuyck

Lit: Vanhoudt atlas G 832; Dengis 397

Gedetermineerd door Arjan Wagemakers en rimidi

 

Frankrijk: Gros Tournois voor 1280

Gevonden door Axel Vroling

Muntheer: Philippe III le Hardi, koning van Frankrijk, 1270 – 1285

Materiaal: zilver

Diameter: 24 mm

Gewicht: 3,50 gr; uitgifte: 4,21 gr

Voorzijde: Gevoet kruis in een dubbele band met omschrift. Tekst buitenbaan in een dubbele parelcirkel: ✠ BNDICTV : SIT : NOmЄ : DNI : nRI : DЄI : IhV : XPI; interpunctie door drie parels boven elkaar; Gezegend zij de naam van onze Heer Jezus Christus. In de binnenbaan, tussen de buitenbaan en een parelcirkel: PhILIPVS. REX; Philips koning. 

Keerzijde: Het gestileerde tourse kasteel getopt door een kruis dat het omschrift onderbreekt op 12 uur, daar rond het omschrift, dit alles omgeven door een sierrand tussen twee geparelde cirkels. De sierrand bestaat uit twaalf halve dubbele cirkelbogen, die elkaar deels overlappen, met in elk een lelie. Tekst: TVRONV.S.  CIVIS; Stad Tours.

Datum: z.j. voor 1280.

Slagplaats: Frankrijk

Filips III van Frankrijk

Lit: J Duplessy 202; Ciani 188; Lafaurie 204

Gedetermineerd door rimidi

Frankrijk: ½ écu 1642

Gevonden door Kiss Imre

Materiaal: zilver 917 / 1000

Diameter: 33 mm

Gewicht: 13,3 gr

Voorzijde: Gedrapeerde en gelauwerde buste met bessen in de kroon naar rechts. Tekst: LVDOVICVS· XIII·D· – G·FR·ET·NAV·REX·

Keerzijde: Gekroond Frans wapenschild. Tekst: ·✿· SIT·NOMEN·DOMINI· – A – ·BENEDICTVM·1642

Graveur: Jean Warin

Muntmeesterteken: ✿ ( Jean Warin 1641 – 1645 )

Slagplaats: Parijs

Slagaantal: 358.300

Lodewijk XIII van Frankrijk

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Kiss Imre

Knoop met bloemmotief: 17e eeuw – 18e eeuw

Gevonden door Mike Creemers

Materiaal: zilver

Diameter: ?

Gewicht: ?

Opmerking: Gaatjes aan  de achterzijde waren nodig voor ontluchting wanneer de twee helften aan elkaar werden gesoldeerd.

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

%d bloggers liken dit: