Sluithaakje van bandelier: 16e eeuw – 17e eeuw

Gevonden door Mark Boeckhout

Materiaal: koperlegering

Lengte: 26,88 mm

Gewicht: 3 gr

Lit: Opgravingen in Amsterdam pag. 162 – 164

Gedetermineerd door Adriaan Wagemakers

Leuven: sterling ca. 1330 – 1337

Gevonden door Nancy Van Orle

jenny-800

Muntheer: Jan III hertog van Brabant, 1312 – 1355

Materiaal: zilver

Diameter: 18 mm

Gewicht: 1 gr

Voorzijde: Gevierendeelde wapenschild van Brabant (enkele staart) en Limburg (dubbele staart), in de uithoeken het omschrift. Tekst: DVX / BRAB / AnTIE

Keerzijde: Een kort gelelied dubbel kruis met daar rond het omschrift. Tekst: ✠ MOnETA : LOVAnIES’

Datum: z.j. ca. 1330-1337

Slagplaats: Leuven

Jan III van Brabant

Lit: Vanhoudt G 256; De Witte 349; Crab LX; De Mey Brab 193

Gedetermineerd door rimidi

Frankrijk: 1 franc 1917

Gevonden door Peter Mommerency

Materiaal: zilver 835 / 1000

Diameter: ?; uitgifte: 23 mm

Gewicht: ?; uitgifte: 5 gr

Voorzijde: Marianne onder het mom van een zaaister naar links lopend, hierachter een rijzende zon. Tekst: REPUBLIQUE FRANÇAISE O. Roty

Keerzijde: In het veld een olijftak met daarboven de denominatie 1 FRANC. Tekst: LIBERTE • EGALITE • FRATERNITE 1917

Ontwerper: Louis Oscar Roty

Muntmeesterteken: torch ( Henry – Auguste Patey 1896 – 1930 )

Muntteken: Hoorn des Overvloeds ( Parijs, Pessac )

Slagplaats: Parijs

Slagaantal: 57.153.034

Raymond Poincaré

Referentie

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Heilighangertje: eind 19e eeuw – begin 20ste eeuw

Gevonden door Dries Van den Broeck

Materiaal: koperlegering

Afmetingen: 29 mm / 39 mm

Gewicht: 9,52 gr

Voorzijde: Afbeelding van de verschijning van Maria aangeduid zoals die op 19 juli 1830 aan Catharina Labouré in Rue du Bac te Parijs ( Frankrijk ) zou hebben plaatsgevonden. Tekst buitenrand: O MARIE CONCUE SANS PECHE PRIEZ POUR NOUS. Tekst binnenrand: QUI AVONS RECOURS A VOUS.

Afbeeldingsresultaat voor O.L.V van de wonderdadige medaille

Keerzijde: Afbeelding van Aloysius Gonzaga met kruisbeeld en doodshoofd. Tekst: St. LOUIS DE GONZAGUE . P . P . N .

Image illustrative de l’article Louis de Gonzague

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Grot Marmot

Leuven: kleine denier type leeuwenschild

Gevonden door Bart Braibant

filip (1)

Muntvrouwe: Hertogdom Brabant tijdens Aleydis van Bourgondië als voogdes over de minderjarige en zwakzinnige Hendrik IV, 1261-1268.

Materiaal: zilver

Diameter: 12,5 mm

Gewicht: 0,50 gr

Voorzijde : In een parelcirkel een klimmende leeuw naar links in gepareld wapenschild met langs beide zijden het omschrift. Erboven geen emissieteken(?). Tekst tussen parelcirkel en wapenschild: rechts: • Λ • , (links • N •?); N-V zou staan voor Nobilis Vidua.

Keerzijde: In een parelcirkel een Brabants kruis waarvan elke arm bestaat uit twee van het middelpunt vertrekkende, in de breedte uitlopende, volle lijnen, bovenaan afgesloten door een derde volle lijn met in het midden een bolletje dat de top vormt van een kapje bestaande uit twee schuine lijnen lopend naar de zijlijnen van de armen. Onder het kapje een rond bolletje verbonden met het middelpunt door een volle lijn.(=B1). Tekst in de kwartieren: B A S T, in tegenwijzerzin met een afkortingsteken boven de T = a37b BAST zou staan voor Bastinus monetarius.

Datum: z.j. ca. 1261-1268

Slagplaats: Leuven

Aleidis van Bourgondië

Opmerking: Wegens de staat van de munt zijn niet alle kenmerken zichtbaar en is exacte variant niet te bepalen.

Lit: aan de hand van het boek van A Haeck : ± 2.12e80/B1a37b = 477

Gedetermineerd door rimidi

Stad Ieper: maille ca. 1180 – 1220

Gevonden door Mathieu Vens

Muntheer: Stedelijke muntslag onder graafschap Vlaanderen

Materiaal: zilver

Diameter: 10,5 mm

Gewicht: 0,35 gr

Voorzijde: In een parelcirkel twee driehoeken kruiselings gelegen, de uiteinden van een van hen telkens eindigend in een gepunte ring(?), de andere telkens eindigend op een lelie tussen twee parels. In het midden van de driehoeken een parel(?), zes ringen verspreid tussen de toppen van de driehoeken(onder de parels). Tekst: Anepigrafisch.

Keerzijde: In een dubbele parelcirkel de letters I P R A, omschrift onderbroken door een lang gevoet kruis. In het eerste en vierde kwartier een parel(?), in het tweede en derde kwartier een ring(?). IPRA staat voor Ieper.

Datum: z.j. ca. 1180-1220

Slagplaats: Ieper

Opmerking: Wegens de staat van de munt is een exacte determinatie onmogelijk.

Lit: J Ghyssens 2141; Les Mailles  M 879.

Gedetermineerd door rimidi

%d bloggers liken dit: