Antwerpen: schelling 1624

Gevonden door Stef Van Renterghem

Materiaal: zilver 582 / 1000

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Klimmende leeuw naar links met de linker poot een wapenschild houdend en met de rechter een geheven zwaard dat het omschrift onderbreekt en er het begin van aangeeft. Tekst tussen twee parelcirkels: PHIL . IIII . D . G . HISP . ET . INDIAR . REX . muntteken handje; Philips IV met Gods gratie koning van Spanje en Indië (Latijns Amerika).

Keerzijde: Het gekroonde wapenschild van de hertog gelegen op een stokkenkruis, ter weerszijden het gesplitste jaartal 16 / 24. Tekst onderbroken door stokkenkruis: . AR / CHID . AVS / . DVX . / . BVRG . BR . / . Zc ., Aartshertog van Oostenrijk hertog van Bourgondië , Brabant enzovoorts.

Datum: 1624

Slagplaats: Antwerpen

Filips IV van Spanje

Lit: Vanhoudt atlas I 446; Vanhoudt new 648.AN

Gedetermineerd door rimidi