Mons ( Bergen ): ½ Philipsdaalder 1577

Gevonden door Kiss Imre

kiss1.1  kiss1

Materiaal: zilver 750 / 1000

Diameter: 36 mm

Gewicht: 9,7 gr

Voorzijde: Binnen een cirkel het gekroonde en geharnaste borstbeeld van Philips II tot zijn middel, driekwart naar links. Kroon en scepter onderbreken de cirkel. In de rechter hand houdt hij een opgerichte scepter met lelie, in de linker het wapenschild van Oostenrijk-Bourgondië. Tekst: ·PHS · D : G · HISP Z REX · CO · HANO ·

Keerzijde: Kruis gevormd door vier maal de gekroonde letters PH met in het midden de letter S. In de kwartieren een versiering. Links en rechts van het kruis de gesplitste waardeaanduiding 16 – S ( 16 stuiver ). Bovenaan het jaartal 15 77. Tekst: · PACE · ET · IVSTITIA ·

Muntteken:

Slagplaats: Mons ( Bergen )

Slagaantal: 1577 – 1578 = 98.006

Filips II van Spanje

Referentie

Lit: Vanhoudt II 375 MO

Gedetermineerd door Eric Aerts

 

Arnhem: penning, denier: ca. 1256 – 1271

Gevonden door Peter Peeters

Muntheer: Otto II, graaf van Gelre, 1229 – 1271

Materiaal: zilver

Diameter: 12 mm

Gewicht: 0,6 gr

Voorzijde: Hoofd van de graaf frontaal tussen twee bolletjes boven een wapenschild met Gelderse leeuw. Tekst onderbroken door het hoofd: ✠ OTTO COMES of ✠ OTTOC – OMES G.

Keerzijde: Dubbel koppige adelaar van Arnhem, kop en staart onderbreken het omschrift. Tekst: ARN -EMES(C) / ARNE – MES(C) of ARNE – MESSI.

Datum: z.j. ca. 1256 – 1271.

Slagplaats: Arnhem

peter p1.2-800

Otto II van Gelre

Referentie

Lit: Van der Chijs I-5 en 6; J Benders, p 123, Type VI (Jahrbuch für Numismatik und Geldgeschichte 50, 2000)

Gedetermineerd door rimidi

 

Luik: lichte denier na 1274

Gevonden door Kevin Smolders

Muntheer: Prinsbisdom Luik, onbepaalde opvolger van Hendrik van Gelder, na 1274.

Materiaal: zilver

Diameter: 13 mm

Gewicht: 0,35 gr

Voorzijde: In een dubbele parelcirkel een gemijterde bisschop ten halve lijve frontaal, met de rechter hand zegenend en met de linker hand een evangelie houdend. Tekst: Anepigrafisch.

Keerzijde: In een dubbele parelcirkel een gaande adelaar met half opengespreide vleugels naar rechts, onder hem een onbepaalde figuur met parel, voor hem volgens sommigen een plant? Tekst: Anepigrafisch.

Datum: z.j. na 1274.

Slagplaats: Luik

Opmerking: zeer zeldzaam ( 2de exemplaar? ). Het stuk is waarschijnlijk een lichte denier gezien zijn diameter en daardoor te plaatsen na de periode van Hendrik van Gelder. Om welke opvolger van Hendrik van Gelder het gaat is niet geweten ( geen omschrift…).

kevin1.2-800

Lit: Dengis 499; Vanhoudt atlas G 900; Verzameling KBR: Dgs 400

Gedetermineerd door rimidi

Rekenpenning Frankrijk, type ” Drie lelies in het veld “, Charles VII, Parijs, ca. 1447 – 1461

Gevonden door Steve Serneels

Materiaal: koperlegering

Diameter: 26 mm

Gewicht: 4 gr

Voorzijde: Drie lelies in het veld, met kleine florale ornamenten. Tekst: ✠ AVE MARI STELLA DEI MATER ( Wees gegroet, sterre der zee, gezegende Moeder Gods )

Keerzijde: Enkelvoudig recht leliekruis met florale ornamenten in iedere hoek. Tekst: ( waarschijnlijk ) Dezelfde legende als op de voorzijde.

steve1.2-800

Roelandt, blz. 122, No.742.

Lit: Mitchiner Volume I, blz. 202, No.569 en Roelandt e.a., Les Jetons du Moyen Age, blz. 122, No.742

Gedetermineerd door Jan Ooms

’s Hertogenbosch: oord 1607

Gevonden door Marco Sanders

Materiaal: koper

Diameter: 25 mm

Gewicht: 3,45 gr

Voorzijde: Gekroond Spaans wapenschild ( 2 ) met meerdere kwartieren. Tekst: .ALBERTVS. ET. ELISABET. D:G. ( of variant ), voluit: Albertus et Elisabet Dei gratia wat betekent: Albertus en Elisabet, bij Gods gratie ( de tekst gaat op de keerzijde verder ).

1 = Hongarije (3 dwarsbalken).
2 = Bohemen (Leeuw).
3 = Castilië (Kasteel).
4 = Leon (Leeuw met gouden kroon).
5 = Sicilië (Bestaat uit de 4 rode palen van Aragon en de adelaar van Hohenstaufen).
6 = Portugal (5 blauwe schildjes in een rand van 7 gouden kasteeltjes).
7 = Oostenrijk (Zilveren faas).
8 = Bourgondië (3 schuine balken in blauw en goud).
9 = Valois (3 Lelies).
10 = Brabant (Gouden leeuw).
11 = Vlaanderen (Zwarte leeuw).
12 = Tirol (Rode adelaar).

Keerzijde: Wapen van Den Bosch ( 3 ) gelegen op een gekroond en scheef geplaatst stokkenkruis. Onder aan het schildje hangt het teken van de orde van het gulden vlies en aan weerszijden staat het jaartal. Tekst: +ARCHIDVCES. AVST. DVCES. BVRG. ET. B ( of variant ), voluit: Archiduces Austria duces Burgundie et Brabant, wat betekent: aartshertogen van Oostenrijk, hertogen van Bourgondië en Brabant.

1 = Leeuw van Brabant.
2 = Leeuw van Vlaanderen.
3 = Boom (stadswapen van den Bosch).

Muntmeester: Cornelis van den Leemputte ( 1606 – 1613 en 1616 – 1619 )

Slagplaats: ’s Hertogenbosch

Albrecht en Isabella

Referentie

Lit: GH.298 – PW 9213 – AvK.23

Gedetermineerd door Marco Sanders

Franse uniformknoop: na de revolutie tot 1ste keizerrijk

Gevonden door Marco Sanders

Materiaal: koperlegering

Diameter: 15 mm

Gewicht: 1 gr

Muts naar rechts

Opmerking: De tekst REPUBLIQUE  FRANCAISE op de uniformknoop werd verplicht vanaf 1792!

Op de knoop is  een Fasces afgebeeld ( Roedebundel ) met daarin een bijl – een oud Romeins ereteken – met daarop een Frygische muts , wat symbool staat voor vrijheid.

Het koningsleger was ten tijde voor de revolutie in dienst van de koning, tijdens de revolutie waren er een deel trouw aan de koning maar een deel ook niet (revolutie !) en na de revolutie zat het leger totaal op zijn gat.
Er werd beroep gedaan op vrijwilligers en even later werd de dienstplicht ingevoerd (met boerenkrijg als gevolg).
In de 19e eeuw zette Napoleon het Franse leger terug op punt.

Referentie

Referentie

Lit: Le Bouton Uniforme Francais

Gedetermineerd door Bart Hulsmans