Penning: type ” kruis ” ca. 1325 – 1425

Gevonden door Mark Boeckhout

Materiaal: lood / tin legering

Diameter: 27,38 mm / 19,35 mm

Gewicht: 8,2 gr

Voorzijde: Binnen een gearceerde sierrand die een pseudo-legende voorstelt, een kort gevoet kruis met in de kwartieren, 1 & 4 telkens een ringetje.

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierrand die een pseudo-legende voorstelt, een kort gevoet kruis. De kruisvoeten raken de sierboord. In de kwartieren, telkens een ringetje.

Datering: z.j. ca. 1325 – 1425

Aanmaakplaats: z.pl. onbekend

Opmerkingen: Licht gefragmenteerd aan de rand. Restanten van de gietboom nog aanwezig.

Referentie

Gedetermineerd door Paul Callewaert

Rekenpenning Neurenberg, type Allegorische voorstelling, ” Perseus / Gallia Fortit “, Hans Krauwinckel, ca. 1589.

Gevonden door Mark Boeckhout

Materiaal: koperlegering

Diameter: 28,5 mm

Gewicht: 4,8 gr

Voorzijde: Perseus met helm en schild, op een gevleugeld paar naar rechts. Tekst: PERSEVS * In afsnede: H. KRAV :

Keerzijde: Twee gehelmde klassieke soldaten met speren, tussen hen een lelieplant met de drie lelies van Frankrijk. De Gallische haan naast de linker soldaat typeert hem als de koning van Frankrijk. Naast de rechter soldaat een hond met halsband. Tekst: GALLIA / FORTIT * In afsnede: H.K.

rekenpenning-800

Lit: Mitchiner Volume I, blz. 456, No.1622. Opmerking: Uit de serie Franco-allegorische jetons van Hans Krauwinckel van 1589.

Gedetermineerd door Jan ooms