AE As: Augustus 15 – 10 v.Chr.

Gevonden door Anuschka Kopetski

Materiaal: brons

Diameter: 25 mm

Gewicht: 7 gr

Voorzijde: Gelauwerd hoofd naar rechts. Tekst: CAESAR PONT MAX

Keerzijde: Altaar van Lyon met links en rechts een Victoria op een sokkel. Tekst in afsnede: ROM ET AVG

anuschka-800

Altaar van Lyon: De Corono civica (burgerkroon) geflankeerd door twee naakte mannelijke figuren. Boven op het altaar twee victoria’s.

Slagplaats: Lugdunum = Lyon

Opmerking: Het altaar van Rome en Augustus in Lyon werd door Drusus opgericht ten tijde van de Gallische opstanden in 12 voor christus. Het heiligdom waar het altaar stond, diende als een verzamelplaats voor de vertegenwoordigers van de TRES GALLIAE ( de 3 provincies van Gallië zoals door Caesar verdeeld ). Op de plek werden officieren en de hogepriester benoemd. De functie van Hogepriester was de hoogste titel die je in Gallië kon krijgen.

Augustus

Referentie

Referentie

Lit: RIC 230; Cohen 240, BMC 550

Gedetermineerd door Balten De Temmerman en Andre van Erkom

Livreiknoop: 19e eeuw

Gevonden door Pascal Smeets

Materiaal: koperlegering

Diameter:

Gewicht:

Voorzijde: Leeuw met kruis

Keerzijde: ROYAL EXCHANCE SIMPSON EN CO

Opmerking: Dit zijn livreiknopen en maakten deel uit van het uniform van het personeel ( lakeien ) van de ( meestal )  adellijke familie aan wie het helmteken toebehoorde.  In dit artikel uit 1838 wordt Simpson and Co vermeld als een van de getroffenen van een grote brand in de Royal Exchange.  Iets later heb ik ze op een ander adres wel nog actief teruggevonden.

pascal3.2

ander voorbeeld

Referentie

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Kris Didden en Jan Ooms