Dubbele mijt: na 1388

Gevonden door Philip Coens

Materiaal: biljoen

Diameter: 20,56 mm

Gewicht: 1,46 gr

Voorzijde: Binnen een parelcirkel het gevierendeeld wapenschild van Bourgondië. Tekst: ✠ PHILIPP’ DVX . BVRG’, Philips hertog van Bourgondië

Keerzijde: Binnen een parelcirkel een kort gevoet kruis. Tekst: ✠ MONETA. FLAND(sic); legende variant.

Datum: z.j. na 1388

Slagplaats: Gent / Brugge / Mechelen

philip-800

Filips de Stoute

Lit: Martiny 64-1; De Mey Vl 273var; Vanhoudt atlas G 2638 var.

Gedetermineerd door rimidi

Frankrijk: 10 francs 1863 ( A )

Gevonden door Nicolas Morbée

Materiaal: goud 900 / 1000

Diameter ( uitgifte ): 19 mm

Gewicht ( uitgifte ): 3,22 gr

Voorzijde: Gelauwerd hoofd naar rechts. Tekst: NAPOLEON III EMPEREUR

Keerzijde: Tussen twee samengebonden lauriertakken in drie regels 10 FRANCS 1863. Tekst: EMPIRE FRANÇAIS A

Ontwerper: Albert – Désiré Barre

Muntmeesterteken:anchor Engraver Mark ( Albert – Desiré Barre  1855 – 1879 )

Muntteken: A

Slagplaats: Parijs

Slagaantal: 2.346.265

Napoleon III

Referentie

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Doornik: 1/20ste Philipsdaalder 1588 of 1598

Gevonden door Kevin Smolders

Materiaal: zilver 417 / 1000

Diameter: 25,38 mm

Gewicht: 2,7 gr

Voorzijde: Gekroond gekwartierd wapenschild van Oostenrijk en Bourgondië omgeven met de ketting van de Orde van het Gulden Vlies. Tekst: ·PHS·D:G·HIS(P)·Z·REX·DVX·TOR(NA)·

Keerzijde: Opengewerkt leliekruis met in het midden een vierpas. Tekst: 15 ♜ 88 of 98 ·DOMINVS·MIHI·ADIVTOR· wat betekent: De Heer is mijn helper.

Muntteken: ♜

Slagplaats: Doornik ( Tournai )

Filips II van Spanje

Lit: Vanhoudt II 310 TO

Gedetermineerd door Eric Aerts