Stad Brugge: gehalveerde maille na 1259

Gevonden door Filip Behiels

filip3-800 filip3.1

Muntheer: Stad Brugge onder graafschap Vlaanderen.

Materiaal: zilver

Diameter: 11 mm

Gewicht: 0,20 gr

Voorzijde: In een parelcirkel een gehelmde krijger (met helmtooi ? gaande naar rechts met in de rechter hand een geheven zwaard en in de linker een gegeerd? wapenschild). Tekst: anepigrafisch.

Keerzijde: In een parelcirkel een dubbel geruit kruis met in de kwartieren telkens een roosje. Tekst: anepigrafisch.

Datum: z.j. na  1259

Slagplaats: Brugge

Lit: J Ghyssens 432; Vanhoudt atlas G 2399

Gedetermineerd door rimidi

Graangewicht: vóór 1823

Gevonden door Luc Van der Linden

luc v1-800 luc v1.1-800

Materiaal: koperlegering

Hoogte: 18 mm

Diameter: 16 mm

Gewicht: 23,25 gr

Graangewicht van 40 eenheden, behorende bij een voormetrieke korenschaal van 1/8 kop. En daarmee van vóór 1823 daterend, hoewel er buiten de wet om ook na dat jaar nog voormetrieke korenschalen werden geproduceerd…

Gedetermineerd door Ritzo Holtman

Stad Gent: gehalveerde maille ca. 1278 tot ca. 1305

Gevonden door Filip Behiels

filip4.1 filip4

Muntheer: Stad Gent, onder graafschap Vlaanderen.

Materiaal: zilver

Diameter: 11 mm

Gewicht: 0,19 gr

Voorzijde: Binnen een parelcirkel een gehelmd hoofd met drie ringen naar links, op de helm ???, achter het hoofd ???. Tekst: anepigrafisch .

Keerzijde: In een parelcirkel een lang dubbel ankerkruis (met in het midden een bolletje?). Tekst: anepigrafisch.

Datum: z.j. ca. 1278 tot ca 1305

Slagplaats: Gent

Lit bijvoorbeeld:  J Ghyssens 468; Vanhoudt atlas G 2415var; Haeck 201; J C Martiny 11-4

Gedetermineerd door rimidi

Schildvormige (kasteel) penning: midden 15e eeuw

Gevonden door Filip Behiels

filip3 filip3.1

Materiaal: lood

Afmetingen: 13,2 mm / 15 mm

Gewicht: 3,63 gr

Voorzijde: Gelegen op een schildvormig veld, de gotische letter M van Middelburg. Onder de letter,het Romeinse cijfer X voor waardebepaling van tien denier (?)

Keerzijde: Blanco

Datering: z.j. midden 15e eeuw.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge of Middelburg.

Opmerking: De juiste functie van deze penning is niet gekend.

Daar deze penning in de regio van het kasteel van Middelburg werd gevonden, kan men deze toewijzen aan de gestichte stad Middelburg (België, niet te verwarren met het Zeeuwse Middelburg).
Pieter Bladelin (°Brugge 1408 † Middelburg 1472) verwierf het “Hof Te Heyle” (Middelburg) in 1433, in 1444 werd het Hof “Ter Middelburg” verheven tot heerlijkheid door Filips de Goede. En stichte in 1444 zijn eigen stad met bijhorend kasteel, kerk, gasthuis, klooster enz..
De nieuwe stad had zelfs een kanaal (de Lieve) dat de stad verbond met Brugge, Damme en Gent, en een verbinding had met de zee, via het “Lapscheurse Gat”.
Bladelin betrekt zijn nieuwe burcht in 1451, samen met zijn echtgenote Margaretha van de Vagheviere (°Brugge 1414 † Middelburg 1476).
Pieter Bladelin was destijds een rijke en een van de machtigste persoon van de regio Brugge en omgeving.
En was o.a. Eerste Conseilhere/raadgever van Filips de Goede, Algemeen Beheerder of “Majordomus” (schatbewaarder) van alle hertogelijke bezittingen, en Tresorier van de ridderorde het “Gulden Vlies” in het Prinsenhof te Brugge.
Gedurende de eerste 100 jaar, beleefde de stad gouden tijden.
Hij verwelkomde zelfs Karel de Stoute, Margaretha van York en Maria van Bourgondië in zijn eigen stad voor een paar weken in juni 1470.
Vanaf 1488 krijgt het kasteel en de stad, diverse belegeringen en aanvallen te verduren. Ook de geuzenplundering van 1572, doet de stad geen goed, en geraakt in verval. Tijdens deze 80-jarige oorlog (1568-1648) staat de stad in de frontlinie van de gevechten tussen de Noordelijke Nederlanden en de Spanjaarden.
Stad en kasteel werden begin XVIIe eeuw, aan de toenmalig eisen, met betrekking tot gevechtsvoering ruim aangepast, om aan de modernere vuurwapens te kunnen weestaan. Tijdens de godsdienst-oorlogen en later bij de Spaanse successieoorlog (begin XVIIIe eeuw) heeft het kasteel veel aanvallen moeten doorstaan. Kort erna verdwijnt wat nog restte van het kasteel.
De kasteelsite werd in de periode 2001-2004 archeologisch onderzocht, en vond men een aantal verweerde loden schildvormige plaatjes in de slotgracht.
Er is bekend dat Pieter Bladelin, penningen liet gieten voor uitkering aan het werkvolk, die werkzaam was aan de bouw van het kasteel.
Mogelijks betreft deze penning, een penning die bij inlevering uitbetaald werd in gangbaar geld of natura voor geleverde werken aan de burcht- en of andere bouwwerken. Vermoedelijk werden deze penningen vervaardigd binnen de stadsmuren van Middelburg, daar er veel diverse ambachtslui waren tewerkgesteld voor de opbouw van het kasteel en de kerk.

Referentie

Lit: Marc Martens, Pieter Bladelin en Middelburg in Vlaanderen (1994). Marc Martens, bijdragen in de heemkundige kring, het Ambacht Maldegem jaargangen 1992-2017.

Gedetermineerd door Paul Callewaert