Arras: patagon 1628

Gevonden door Martijn van Gerven

Muntheer: Philips IV, landsheer van de Spaanse Nederlanden etc, 1621-1665

Materiaal: zilver 873 / 1000

Diameter: 44 mm

Gewicht: 27 gr; uitgifte: 28,10

Voorzijde: Een stokkenkruis doorheen een gekroond vuurijzer waaraan het lam van het Gulden Vlies gehangen. Ter weerszijden het jaartal 16 – 28. Tekst: ( Rat ) ·PHIL·IIII·D·G·HISP·ET·INDIAR·REX·

Keerzijde: Het gekroond meervoudig wapenschild (met Portugal) van de vorst omhangen met de keten van het Gulden Vlies. Tekst: ·ARCHID·AVST·DVX·BVRG·CO·ART·Z

Jaartal: 1628

Muntteken: rat

Slagplaats: Arras

martijn-800

Filips IV van Spanje

Lit: Vanhoudt atlas I 443; van Gelder Hoc 329-7; Vanhoudt new 645.AR; Vankeymeulen 59; D Delgrange 147/8.

Gedetermineerd door rimidi

Brussel: patagon 1622

Gevonden door Ward Merken

Muntheer: Philips IV, landsheer van de Spaanse Nederlanden, 1621-1665.

Materiaal: zilver 873 / 1000

Materiaal: 42 mm

Gewicht: 27,40; uitgifte: 28,10 gr

Voorzijde: Een stokkenkruis doorheen een gekroond vuurijzer waaraan het lam van het Gulden Vlies gehangen. Ter weerszijden het jaartal 16 – 22. Tekst: ·PHIL·IIII·D·G·HISP·ET·INDIAR·REX·

Keerzijde: Het gekroond meervoudig wapenschild (met Portugal) van de vorst omhangen met de keten van het Gulden Vlies. Tekst: ·ARCHID·AVST·DVX·BVRG·BRAB·Z

Jaartal: 1622

Muntteken:

Slagplaats: Brussel

ward-800

Filips IV van Spanje

Lit: Vanhoudt atlas I 443; van Gelder Hoc 329-3; Vanhoudt new 645.BS; De Mey Br 755; Vankeymeulen 59.

Gedetermineertd door rimidi

Heilighangertje: 18e eeuw

Gevonden door Luc Wijnants

luc2 luc2.1

Materiaal: koperlegering

Afmetingen: 14 mm / 23 mm

Gewicht: ?

Voorzijde: Vermoedelijk de Heilige Nicolaas van Myra (St Niklaas dus) Van de randtekst nog te lezen S. M?? en bovenaan ORA ,… (Ora Pro Nobis). Spijtig, die zijde is te ver weg.

Keerzijde: Een knielende Hubert, kijkend naar rechts en biddend tot een hert met een kruis op de kop.

Afbeeldingsresultaat voor heilige hubertus

Vermoedelijk 18e eeuws, gezien de eenvoud van de afbeeldingen
 

Referentie

Gedetermineerd door Grot Marmot

Crucifix ( rozenkrans ): eind 19e eeuw – begin 20ste eeuw

Gevonden door Rudy Collaer

rudy1 rudy1.1

Materiaal: koperlegering ( houtinleg verdwenen )

Afmetingen: 20 mm / 35 mm

Gewicht: 3 gr

Opmerking: De houtinleg symboliseert het houten kruis waaraan Jezus gekruisigd werd. Met het bij zich hebben of dragen toonde men uiterlijk dat men christen was en niet één of andere heidenen. 

Gedetermineerd door Grot Marmot

Heilighangertje: 20ste eeuw

Gevonden door Rudy Collaer

rudy2-800 rudy2.1-800

Materiaal: aluminium

Afmetingen: 17 mm / 25 mm

Gewicht: ?

Voorzijde: Jezus Christus met een kruisnimbus ipv een gewone nimbus zoals andere heiligen. (Kruisnimbus is enkel aan J.C. toegekend).

Keerzijde: O.L.V. van de berg Carmel waar de Carmelieten ontstaan zijn. O.L.V., met kind Jezus, heeft duidelijk een scapulier in de hand.

OLV van de berg Karmel

Gedetermineerd door Grot Marmot