Luik: plaket 1751

Gevonden door Mike Creemers

Materiaal: zilver

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde:  Wapenschild van Johan Theodoor in een cartouche gelegen op een kromstaf en een zwaard erboven een bisschoppelijke bonnet. Tekst:  I.THEOD∗CAR.D.G.BAV.D. 1751;  Jan Theodoor Kardinaal bij de gratie gods hertog van Beieren.

Keerzijde: Ovaal wapenschild in een cartouche van het prinsbisdom, Bouillon, Franchimont, Looz en Horn met dat van Luik in het midden. Tekst:  EP.ET.PRIN.L.DUX.B.M.F.C.L.H ; bisschop en prins van Luik hertog van Bouillon markies van Franchimont graaf van Loon en Horn.

Slagplaats: Luik

Het sterretje is een muntteken waarvan de functie waarschijnlijk niet gekend is, in Dengis zie je nog varianten, maar verder geen uitleg, zie scan.

mike2-800

Johan Theodoor van Beieren

Lit: VH G1356

Gedetermineerd door Eric Aerts en  rimidi

Republikeinse denarius: Caius Marcius Censorinus 88 v.Chr.

Gevonden door Helma Rutten

Materiaal: zilver

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Hoofd van Apollo naar rechts

Keerzijde: Vrij paard dat naar rechts springt, symbool boven, cijfer onder. Tekst boven de afsnede: CCENSORI

Opmerking: Crawford verwijst algemeen naar deze munt, geen subtypes ( toch volgens Wildwinds )

Gaius Marcius Censorinus

Lit: Cr346/2b, Syd 714b

Gedetermineerd door Balten De Temmerman

Kruisje: ca. 17e eeuw

Gevonden door Smeets Nick

nick1 nick1.1

Materiaal: zilver

Afmetingen: 24 mm / 41 mm

Gewicht: 6,1 gr

Voorzijde: De letters IHS met bovenop de H een kruis. Onder de H drie nagels waarmee JC aan het kruis werd genageld.

Keerzijde: De letters MAR van Maria met daarboven een kroon en onderaan het brandend hart van haar.

Opmerking: De letters IHS en de drie nagels zijn een kenmerk van de Jezuïeten.

Referentie

Gedetermineerd door Grot Marmot

Groningen: Ruiterschelling, Rijderschelling, 6 stuivers 1691

Gevonden door Jan Ooms

jan1

Muntheer: Stad Groningen.

Materiaal: zilver 583 / 1000

Diameter: 28 mm

Gewicht: 3,37 gr

Voorzijde: Gekroond stadswapen met dubbele adelaar met dwarsbalkschild op de borst, tussen 6-S en jaartal boven de kroon. Tekst tussen parelcirkels: MO•NO•ARG•CIV•GRONINGÆ•

Keerzijde: Naar rechts galopperend paard met erop een geharnaste ridder met geheven zwaard in de rechter hand. Tekst tussen twee parelcirkels: CONCRDIA(sic) •RES•PARVÆ•CRESCVNT• muntmeesterteken •

Muntmeesterteken: zeemeerman ( Egbert Marinus 1690 – 1693 )

Datum: 1691 (ook geslagen in 1690, 1692 en 1696)

Slagplaats: Groningen

Opmerking: Het afwijkend omschrift met “CONCRDIA” in plaats van CONCORDIA is mogelijks nog niet beschreven maar al wel voorgekomen bij een gouden dukaat van Gelderland uit 1649Referentie

jan-800

Lit: Puister 1.703a; Verkade 186.1; Zonnebloem p. 206; Purmer

Gedetermineerd door rimidi

Utrecht: penning 1250 – 1267

Gevonden door Marco Sanders

Materiaal: zilver

Diameter: 11 mm

Gewicht: 0,53 gr

Voorzijde: Gemijterde buste van de bisschop een kwart naar links gekeerd, een kromstaf naar binnen gekeerd voor zijn gelaat, in de linker hand een evangelie. Tekst tussen parelcirkels: HENRICVS (EP).

Keerzijde: Een kort, sterk gevoet en diep ingesneden leliekruis. Tekst tussen twee parelcirkels: ✠ TRAIECTVM.

Datum: z.j. ca. 1250-1267

Slagplaats: Utrecht

luc3

Hendrik van Vianden

Referentie

Referentie

Lit: De Mey Utr 189; van der Chijs Utr IX/ 12-14 en XXVIII

Gedetermineerd door Anton Cruysheer en rimidi

Frankrijk: cinq centimes 1853 ( W )

Gevonden door Rudy Collaer

Materiaal: brons

Diameter ( uitgifte ): 25 mm

Gewicht ( uitgifte ): 5 gr

Voorzijde:  Hoofd naar links. Tekst: NAPOLEON III EMPEREUR 1853, in de afsnede onder de nek BARRE.

Keerzijde: Keizerlijke adelaar met daaronder het muntteken W. Tekst: EMPIRE FRANÇAIS ★ CINQ CENTIMES ★

Ontwerper: Jean – Jacques Barre

Muntmeesterteken: hondenkop ( Jean – Jacques Barre 1842 – 1855 )

Muntteken: W

Slagplaats: Lille ( Rijsel )

Slagaantal: 5.520.174

Napoleon III

Referentie

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts