Aalst: Halve arendsgroot ca. 1292

Gevonden door Manuel Elst

Muntheer: Gwijde van Dampierre, graaf van Vlaanderen, 1278-1305, markgraaf van Namen, 1263-1298.

Materiaal: zilver

Diameter: 23 mm

Gewicht: 2,20 grt

Voorzijde: Tweekoppige adelaar met gespreide vleugels in een dubbele vierpas met uitstaande hoeken in bladvorm. Drie grote veren in beide vleugels. Teks: ✠ G : COm : FLAnD : mARCh : nAmVC; Gwijde graaf van Vlaanderen, Markgraaf van Namen.

Keerzijde: Drievoudig Sint-Juliaanskruis in een parelcirkel. Het kruis heeft bovenaan een kruisje  dat in het omschrift staat, de andere armen hebben een drieblaadje dat in het omschrift staat. In de kwartieren de letters  A V E m met boven de m een omegateken. Tekst: ✠ mOnE / A : VIL / E x DE : / ALOST; Munt van de stad Aalst. (Tussen VILE en DE mogelijks twee liggende kruisjes boven elkaar)

Datum: z.j. ca. 1292

Slagplaats: Aalst

Opmerking: Omschriftvariant nog niet beschreven.

manuel elstt

Gwijde van Dampierre

Lit: J-C Martiny 3.AA/1-22var; Vanhoudt G 2531var; De Mey Vl II, 12-21var; Gaillard 149/152var

Gedetermineerd door Muad Dib en rimidi

Groningen en Ommelanden: duit 1684

Gevonden door Jerry Van de Vel

Materiaal: koper

Diameter: 20 mm

Gewicht: ca. 2 gr

Voorzijde: GRON. ET.OML in twee regels met daaronder het jaartal. Dit betekent: Groningen en Ommelanden.

Keerzijde: Gekroond wapenschild van de Groninger Ommelanden, aan weerszijden van het wapen zit nu geen versiering meer.

Het wapen (3) zoals we dat aantreffen op de munten uit de provinciale muntperiode te Groningen en Harderwijk, is samengesteld uit de wapens van de Ommelanden en de stad Groningen. Het wapen van Groningen is de Duitse rijksadelaar met op zijn borst het stadswapentje van Groningen.

Groningen provinciewapen oud.svg

Wapen van Groningen en Ommelanden

Muntmeester: David Hagenet 1681 – 1688

Muntmeesterteken: rozet

Slagplaats: Groningen

Referentie

Lit: V.183.3 – PW 8003

Gedetermineerd door Mark Volleberg

Laat Romeinse gesp: type niervormig met angel en een plaat 4e eeuw – 5e eeuw

Gevonden door Pieter Lakiere

pieter1.1 pieter1

Materiaal: brons

Afmetingen: 22 mm / 24 mm

Gewicht: ?

De plaat is geplooid met één gaatje voor bevestiging. Dit type gesp komt ook  nog voor in de eerste helft van de 6e eeuw.

Gedetermineerd door Jean Pierre Parent