Gent: mijt ca. 1343 – 1346

Gevonden door Paul Blomme

Muntheer: Lodewijk I van Nevers, graaf van Vlaanderen, 1322-1346.

Materiaal: biljoen

Diameter: 17 mm

Gewicht: 0,56 gr

Voorzijde: Lang gevoet kruis tot aan de rand met in de kwartieren “GAnD”. Tekst tussen parelcirkels: LVD – COM – FLA – DR’I.

Keerzijde: Grote L tussen twee holle gesteelde klavertjes en erboven en eronder een drieblad/ drie parels in driehoek geplaatst. Tekst: ✠ MOnETA : GAnDEnSIS.

Datum: z.j. ca. 1343-1346

Slagplaats: Gent

paul

Lodewijk II van Nevers

Lit: Vanhoudt G 2587; J-C Martiny GE 26/3

Gedetermineerd door rimidi

Dubbele mijt: na 1388

Gevonden door Kurt Van Vooren

Muntheer: Philips de Stoute, graaf van Vlaanderen 1384-1404

Materiaal: biljoen

Diameter: 19 mm

Gewicht: 1,1 gr

Voorzijde: Bourgondisch gevierendeelde wapenschild in het veld. Tekst: ✠ PhILIPP’ DVX . BVRG’, Philips hertog van Bourgondië

Keerzijde: Kort gevoet kruis. Tekst: ✠ mONETA. FLANDRES

Datum: z.j. na 1388

Slagplaats: Gent/Brugge/Mechelen

kurt-800

Filips de Stoute

Lit: Martiny 64-1; De Mey Vl 273; Vanhoudt atlas G 2638

Gedetermineerd door rimidi

Engeland: Voided long cross sterling/penny ca type Class 5a ca. 1251 – 1272

Gevonden door Mark Boeckhout

Muntheer: Henry III, koning van Engeland,1216-1272.

Materiaal: zilver

Diameter: 17,62 mm

Gewicht: 0,7 gr

Voorzijde: Gekroonde aanziende buste van de koning met geheven scepter in rechter hand. Hand en scepter onderbreken het omschrift. Tekst: hENRICVS REX  / III’ /;

Keerzijde: Lang dubbel kruis het omschrift onderbrekend, in de kwartieren telkens drie bolletjes. Tekst: NIC – OLE – ON L – VND; ND in ligatuur

Datum: z.j. ca. 1251-1272

Slagplaats: Londen

Hendrik III van Engeland

Referentie

Lit: North 991; Seaby 1367

Gedetermineerd door rimidi

Leuven: kleine denier ca. 1235 – 1252

Gevonden door Lean van Tilborg

Muntheer: Stedelijke muntslag onder Hendrik II & III hertogen van Brabant.

Materiaal: zilver

Diameter: 12 mm

Gewicht: 0,46 gr

Voorzijde: Klimmende leeuw naar links, met een op het uiteinde gesplitste staart, niet in een wapenschild. (= A Haeck Fase2.11b). Tekstt: Anepigrafisch

Keerzijde: Brabants kruis met in de kwartieren T I B A, van de monetarius Tibaldus, in tegenwijzerzin. ( = A Haeck B1a…

Datum: z.j. ca. 1235-1252

Slagplaats: Leuven

lean

Hendrik II van Brabant

Hendrik III van Brabant

Lit: A Haeck 352 e.v.

Gedetermineerd door rimidi

Heilighangertje: eind 19e eeuw

Gevonden door Nicky Ouwens

nicky1.1 nicky1

Materiaal: koperlegering

Afmetingen: 20 mm / 29 mm

Gewicht: ?

Voorzijde: Een knielende Rochus naar rechts, linkerarm naar boven en in zijn rechterarm een pelgrisstraf vasthoudend. Rechts ligt een hond die hem aankijkt. Tekst: St ROCH PRESERVEZ NOUS DU CHOLERA

Afbeeldingsresultaat voor heilige rochus

Keerzijde: In het midden een knielende Hubert, kijkend naar rechts en biddend tot een hert met een kruis op de kop. Achter Hubert staan bomen. Tekst: St HUBERT PRIEZ P. N.

Afbeeldingsresultaat voor heilige hubertus

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Grot Marmot

Annunciatie draagpenning: ca. 17e eeuw

Gevonden door Helma Rutten

Materiaal: lood / tin

Diameter: 16 mm

Gewicht: 1,62 gr

Voorzijde: Gelegen op het veld de boodschap aan de Maagd Maria. Rechts de H. Maria, met stralenkrans en opgeheven rechterarm, bevind zich in haar slaapvertrek, geknield aan een bidbank. Links een geknielde engel (Gabriël), met opgegeven hand, verkondigd haar de boodschap, dat zij moeder zal worden van de Zoon Gods. Daartussen zweeft de H. Geest in stralenkrans, in de gedaante van een duif. Onderaan gearceerd als tegelvloer.

Keerzijde: Gelegen op het veld een gekeerd wapenschild, waarvan de punt naar boven wijst. Het veld rechts beladen met het H. Hart, Links een miskelk.. Het wapenschild vastgehouden door twee staande personages, gekleed met lange rokken. Achter het schild, het lijdenskruis met attributen. (Sponsstok en speer).

Datering: z.j. ca. begin 17e eeuw.

Opmerking: Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend. Nieuwe variant !!

Opmerking: Deze hangers worden in zulke grote getalen teruggevonden en op verschillende plaatsen. Allemaal wijken ze weer net een beetje af. Vermoedelijk dat ze eerder op verschillende plaatsen vervaardigd en in ieder geval verkocht zullen zijn, om tegemoet te komen aan een breed gevoelde devotie voor Maria en de Passie van Christus. Ze konden bijvoorbeeld aan gebedssnoeren worden gehangen waarbij enkele gebeden Ave Marias ( gebaseerd op de engelengroet die Gabriel uitte toen hij Maria kwam vertellen dat zij een kind zou krijgen ) werden afgewisseld met Pater Nosters en overdenkingen met betrekking tot de Passie van Christus. De elementen waaruit de rozenkrans was opgebouwd, zien we ook terug op deze hangers.

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Paul Callewaert