Pelgrimsampul: 11e eeuw – 16e eeuw

Gevonden door Tom Devos

Materiaal: lood / tin

Afmetingen: ?

Gewicht: 63 gr

Pelgrimsampullen kan je tussen de 11e eeuw en de 16e eeuw dateren ( soms nog iets jonger ). Deze met de driehoekvormige oortjes terzijde, zijn de meest voorkomenden. De inhoud kan ( kon ) heilig water bevatten of olie van een heilige. Het kon ook dienen als bewijs dat men zijn pelgrimstocht had verricht. Soms is aan de hand van de tekening op de ampul de locatie te achterhalen. Helaas zijn de meesten niet localiseerbaar ( onbekende tekening, geen tekening, enz… 

Referentie

Gedetermineerd door Grot Marmot

(Leeuwen) groot Compagnon: na 1339 (imitatie van groot van Lodewijk van Nevers)

Gevonden door Martine Delplace

Muntheer: Jan III hertog van Brabant, 1312-1355

Materiaal: zilver

Diameter: 25 mm

Gewicht fragment: 1,10 gr

Voorzijde: Een gevoet kruis binnen een parelcirkel dat de binnenbaan van het omschrift onderbreekt. Binnenbaan Tekst: I / O’ DV / X] LO / T’ [B]R / AB‘; Jan hertog van Brabant. Buitenbaan Tekst: ✠ BnDICTV:SIT]:nOmE[:DnI:nRI:IhV:XPI; interpunctie drie puntjes boven elkaar.

Keerzijde: In het veld een naar links klimmende leeuw. Een boord van elf hulstbladeren en een leeuwtje binnen cirkelbogen. Keerzijde Tekst: In een parelcirkel tussen boord en het veld : adelaar MOnET] A (klavertje?) BR[A]BAn’

Jaartal: z.j. na 1339 (imitatie van groot van Lodewijk van Nevers)

Slagplaats: ? Brabant, Leuven volgens Serrure.

Jan III van Brabant

Lit: Vanhoudt atlas G 269; De Mey imit 336; De Witte, p. 122-123, tek.360; De Mey Brab 205; Serrure 35.

Gedetermineerd door Muad Dib en rimidi