Aalst: Kwart groot (met leeuw) ca. 1331-1332, vermoedelijk 1ste of tweede emissie.

Gevonden door Jean – pierre Schoutens

Muntheer: Lodewijk van Nevers, graaf van Vlaanderen, 1322-1346

Materiaal: zilver

Diameter: 20 mm

Gewicht: 0,93 gr

Voorzijde: Een kort gevoet kruis. Tekst: ✠ იLVDOVICCOMESიFLAD’; bovenste ring vol?; Lodewijk graaf van Vlaanderen.

Keerzijde: Klimmende leeuw naar links. Tekst: ✠ MOnETA ALOSTEnSISḽ, “L” heeft een kruisje op het eind, A met dwarsstreepje; Munt van Aalst.

Datum: z.j. ca. 1331-1332, vermoedelijk van 1ste of tweede emissie.

Slagplaats: Aalst

Opmerking van P Torongo: Zo te zien is dit een “belangrijke”  munt ! 

  • 3 ringetjes na ALOSTENSIS.
  • 1 ring (punt?) voor LVDOVIC.
  • 1 ring tussen COMES en FLAD.

Allemaal zeldzaam.

(Nog) niet in de studie opgenomen

groot-800

Lodewijk II van Nevers

Lit: Gaillard 194; Vanhoudt atlas G 2571; Subvariant : Haeck, EGMP 1985, A 4var; J-C Martiny Voorzijde ± AA3/2var, Keerzijde ± AA3/11; P Torongo, The Flemish Petit Blanc Quarter Groot of Louis of Nevers (1322-1346), 2020 Voorzijde ± APB 21, Keerzijde M/T AA 3/11

Gedetermineerd door rimidi en P. Torongo

Hasselt: Brûlé tussen 1512 en 1527

Gevonden door Peter Peeters

Muntheer: Everaart (ook Everhard) van der Marck, prinsbisschop van Luik, 1506-1538

Materiaal: koper

Diameter: ca. 22 mm

Gewicht: 2,2 gr

Voorzijde: In een driepas het wapen van van der Marck, een klimmende leeuw ten halve lijve naar links boven een geschaakte balk (muur). In de buitenhoeken van de driepas telkens een mispelbloem. Tekst tussen twee parelcirkels: ✠ ERARD DE mARKA EPS’ LEODI (of variant); Everaart van der Marck, bisschop van Luik.

Keerzijde: In een vierpas een gevoet kruis, in de buitenhoeken van de vierpas een rozet. Tekst tussen twee parelcirkels: ✠ IN hOC SIGNO VINCES (AnnO) jaartal (of variant); door dit teken zal je overwinnen.

Datum: Niet meer te bepalen tussen 1512 en 1527

Slagplaats: Hasselt

Everhard van der Marck

Lit: Vanhoudt atlas G 1115; Dengis 825; De Chestret 449

Gedetermineerd door rimidi

Rekenpenning Neurenberg, type Rijksappel/roosje, anoniem, ca. 1500-1550.

Gevonden door Rinus Schroevers

Materiaal: koperlegering

Diameter: 16 mm

Gewicht: ?

Voorzijde: Subtype “met grote Rijksappel en eenvoudig kruisje”. Rijksappel binnen een dubbele driepas met hoekpunten. Tekst verdwenen

Keerzijde: Drie lelies en drie kronen om een centraal vijfbladig roosje. Tekst verdwenen

Opmerking: Rand met omschrift is er afgeknipt; mogelijk secundair gebruik voor iets anders.

Literatuur: M. Mitchiner, Volume I, blz. 377 e.v.

Gedetermineerd door Jan Ooms

Luik: Oord (met titel van verkozen prins) ca. 1612-1650

Gevonden door Peter Peeters

Muntheer: Ferdinand van Beieren, prinsbisschop van Luik, 1612-1650.

Materiaal: koper

Diameter: ca. 25 mm

Gewicht: 2,9 gr

Voorzijde: Buste van de bisschop blootshoofds naar links met electorale mantel. Tekst: · FERDINANDVS · D · G · ARC · COL · PR · ELEC; Ferdinand met Gods gratie aartsbisschop van Keulen verkozen prins.

Keerzijde: Het gevierendeelde wapenschild (Beieren- Palts) van de bisschop met op het hart dat van Bouillon en getooid met electoraal bonnet. Tekst: ·DVX · BVILLONIENSIS ·; Hertog van Bouillon.

Afbeeldingsresultaat voor wapen van palatinat Afbeeldingsresultaat voor wapen van palatinat

Wapens van Palatinat, Beieren en Bouillon

Datum: z.j. ca. 1612-1650

Slagplaats: Luik 

Ferdinand van Beieren

Lit: Vanhoudt atlas G 1280var; Dengis 1073B; De Chestret 618var.

Gedetermineerd door rimidi

 

Maaseik: Brûlé van 12 stuiver, half oord ca. 1594

Gevonden door Peter Peeters

Muntheer: Ernest van Beieren, prinsbisschop van Luik, 1581-1612

Materiaal: koper

Diameter: ca. 23 mm

Gewicht: 3,5 gr

Voorzijde: Gevierendeelde wapenschild van Beieren-Pfalz gelegen op een lang gevoet kruis. Tekst: ERNE – BA . DV – X . EPS – LEOD. of variant.

Wapenschild van Beieren – Pfalz

Keerzijde: Het perroen van Luik getopt door een rijksappel, ter weerszijden XII – SOVS ( ook soms SOV, SVS, SO –  zie Dengis ). Tekst: eikeltje . AVDIATVR . ALTERA . PARS . of variant.

Jaartal: z.j. ca. 1594

Muntmeester: Mathieu van den Nederhoven 1582 – 1612

Muntteken: eikeltje

Slagplaats: Maaseik

Ernst van Beieren

Referentie

Lit: Vanhoudt atlas G 1224; Dengis 990; De Chestret 558

Gedetermineerd door Peter Peeters en rimidi 

Luik of Maaseik: Brûlé van zes stuiver, kwart oord ca. 1582 of 1594

Gevonden door Peter Peeters

Muntheer: Ernest van Beieren, prinsbisschop van Luik, 1581-1612

Materiaal: koper

Diameter: ca. 19 mm

Gewicht: 1,3 gr

Voorzijde: Een gekroond ovaal en gevierendeelde cartoucheschild van Beieren – Pfalz geplaatst op een gekanteld kruis gevormd door een zwaard en een kromstaf. Kroon, zwaard en kromstaf onderbreken het omschrift. Tekst: E – RNE – BA . DV – EP . LE – O; Ernest hertog van Beieren, bisschop van Luik.

Wapenschild van Beieren – Pfalz

Keerzijde: In het veld het perroen van Luik met aan weerszijden een ovaal cartoucheschild, links dat van Loon en rechts het gedeelde van Luik en Bouillon. Tekst: AVDIATVR . ALTERA . PARS; Hoor en wederhoor.

Jaartal: z.j. ca. 1582 of 1594

Muntmeester: Mathieu van den Nederhoven 1582 – 1612

Slagplaats: Luik of Maaseik

Ernst van Beieren

Lit:  Vanhoudt atlas G 1225; Dengis 969; De Chestret 560.

Gedetermineerd door rimidi