Mijt: na 1388

Gevonden door Jean – pierre Schoutens

Muntheer: Philips de Stoute, graaf van Vlaanderen 1384-1404

Materiaal: biljoen

Diameter: 16 mm / 20 mm

Gewicht: 0,90 gr

Voorzijde: In een parelcirkel het Bourgondisch gevierendeelde wapenschild. Tekst: ✠ PhILIPP’ . DVX . BVRG‘, Philips hertog van Bourgondië.

Keerzijde: Lang gevoet kruis dat het omschrift onderbreekt. Tekst: ✠ mO – nET – A . FL – AnD’

Datum: z.j. na 1388

Slagplaats: Gent/Brugge/Mechelen

Opmerking: vermoedelijke determinatie

Filips de Stoute

Lit: Martiny 65; De Mey Vl 276; Vanhoudt atlas G 2639

Gedetermineerd door rimidi

Brussel: oord 1648

Gevonden door Martine Delplace

Materiaal: koper

Diameter: 25 mm

Gewicht: 3,2 gr

Voorzijde: Gekroond vuurijzer omgeven door 3 wapenschildjes. Links Oostenrijk, rechts Bourgondië en onder Brabant. Tekst: .PHIL. IIII. D.G. HISP. ET INDIAR. REX. (of variant). Dit is voluit: Philippus IIII Dei gratia Hispaniarum et Indiarum rex, en betekent: Philips IIII, bij Gods gratie koning van Spanje en de Indiën (de tekst gaat op de keerzijde verder).

  

Wapens van Oostenrijk, Bourgondië en Brabant

Keerzijde: Gekroonde wapenschild  met meerdere kwartieren. Gesplitst jaartal aan beide zijden van het wapenschild.  Tekst: ARCHID. AVS. DVX. BVRG. BRAB. c. (of variant). Dit is voluit: Archidux Austria dux Burgundie Brabant Zc, en betekent: aartshertog van Oostenrijk, hertog van Bourgondië en Barbant

1 = Castilië (Kasteel).
2 = Leon (Leeuw met gouden kroon).
3 = Aragon (4 rode palen).
4 = Sicilië (Bestaat uit de 4 rode palen van Aragon en de adelaar van Hohenstaufen).
5 = Portugal (5 blauwe schildjes in een rand van 7 gouden kasteeltjes).
6 = Oostenrijk (Zilveren faas).
7 = Bourgondië (3 schuine balken in blauw en goud).
8 = Valois (3 Lelies).
9 = Brabant (Gouden leeuw).
10 = Vlaanderen (Zwarte leeuw).
11 = Tirol (Rode adelaar).

Muntteken: engelenkopje ( afgeleid van de stadspatroon de aartsengel Michael ) 

Muntmeester: ?

Slagplaats: Brussel

Filips IV van Spanje

Referentie

Lit: GH.336 – AvK.71 – Vanhoudt 2: 653.BS

Gedetermineerd door  Eric Aerts en rimidi voor de slagplaats

West – Friesland: duit 1627 ( dubbelslag )

Gevonden door Jan Ooms

Materiaal: koper

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Een tulpkrans met daarin de tekst WEST FRISIÆ in twee regels, daaronder het jaartal.

Keerzijde: Gekroond wapenschild met het wapen van West-Friesland. De leeuwen hebben hun kop ‘en face’ gericht, dat is tot de kijker gericht. Tekst:  DEVS. FORTI. ET. SP. NOS (of variant). Dit is voluit: Deus fortitudo et spes nostra, en betekent: God is onze kracht en hoop.

Afbeeldingsresultaat voor wapenschild west friesland

Wapen West Friesland 

Muntmeester: Hans Sweerts 1626 – 1631

Muntmeesterteken: (rozet) of (lelie). Vermelding van duiten bij de jaren 1626 en 1627 in zijn 1ste en enige muntbus (1626-1631 te Enkhuizen) ca. 3182560 stuks.

Slagplaats: Enkhuizen

Referentie

Lit: V.75.7 – PW 3002 – Purmer Wf 69

Gedetermineerd door Jan Ooms

Frankrijk: double tournois (eerste emissie zonder parel onder de gevelbekroning) ca. 09/1295-1303

Gevonden door Jean – pierre Schoutens

Muntheer: Koning Philippe IV le Bel van Frankrijk (°1268 – 1285 – †1314)

Materiaal: biljoen  0,399 / 1000

Diameter: 17 mm / 21 mm

Gewicht: 0,91 gr

Voorzijde: Kort gevoet kruis in een parelcirkel, in het 1ste kwartier een lelie. Tekst: ✠ PhILIPPVS REX; Filips koning.

Keerzijde: Gevelbekroning met aan de basis twee ringen van het Tourse kasteel en getopt door een kruis tussen twee lelies, in een parelcirkel. Tekst: ✠ mOn DVPLEX REGAL’; “Koninklijke dubbele munt”

Datum: z.j. ca. 09/1295-1303

Slagplaats: Frankrijk zonder muntplaats.

Filips IV van Frankrijk

Lit: J Duplessy 229; Ciani 220; Lafaurie 234; Voorbeeld privéverzameling.

Gedetermineerd door Muad Dib en rimidi

Gent: mijt ca. 1410

Gevonden door Jean – pierre Schoutens

Muntheer: Jan zonder Vrees, graaf van Vlaanderen, 1404-1419.

Materiaal: biljoen

Diameter: 17 mm

Gewicht: 0,64 gr

Voorzijde: Binnen een parelcirkel het vijfdelige wapenschild van Bourgondië-Vlaanderen. Tekst: ✠ IOhS’ : D : B : COm’ : FLAn’; Jan hertog van Bourgondië en graaf van Vlaanderen.

Keerzijde: Lang glad gevoet kruis het omschrift onderbrekend met in tweede kwartier een lelie en in het derde kwartier een leeuwtje. Tekst: ✠ mO / nET / A . FL / AnD; munt van Vlaanderen.

Datum: z.j. ca. 1410

Slagplaats: Gent

Jan zonder Vrees

Lit: Vanhoudt atlas G 2663; J-C Martiny 85

Gedetermineerd door rimidi