Penning: Afschaffing van de octrooien in België 1860

Gevonden door Brynckminator Brynckminator

Materiaal: brons

Diameter: 60 mm

Gewicht: 99 gr

Voorzijde: In een randversiering: FRÈRE-ORBAN MINISTRE DES FINANCES. Hoofd van Frère-Orban, naar links. Onder de halsafsnede JOUVENEL.

Keerzijde: In een randversiering: ABOLITION DES OCTROIS EN BELGIQUE. Genius, staande naar rechts voor een brandend altaar, schrijft met een stift op een perkament. Op de sokkel van het altaar: JOUVENEL. Op de afsnede: 21 JUILLET 1860.

Ontwerper: Adolphe Christian Jouvenel 1798-1867

Referentie

Lit: De Witte, p. 208 nr. 114-117

Gedetermineerd door Eric Aerts

Luik: oord George Lodewijk van Bergen 1726

Gevonden door Dominique Steuckers

Materiaal: koper

Diameter ( uitgifte ): 24 mm

Gewicht ( uitgifte ): 3,1 gr

Voorzijde:  Met bonnet gekroond ovaal wapenschild met het wapen van Berghes. Het wapen is gelegen op een schuin geplaatst kruis gevormd uit een staf en een degen. Aan weerszijden van het wapenschild de cijfers van het jaartal 17/26. Tekst: (Rozetje ❀) GEORGIUS LUD: DE BERGHES. D. G. (of variant). Voluit: Georgius Ludovicus de Berghes dei gratia. Dit betekent: Georg Ludwig van Berghes, bij Gods gratie.

 

Wapen van Berghes

Keerzijde: In het centrum een met een bonnet gekroond wapenschildje met daarin het perron van Luik. Om dit wapenschildje zijn in een kruisvorm vier andere wapenschildjes geplaatst waarvan de bovenste de tekst onderbreekt. Dit zijn de wapens van Loon (boven), Franchimont (rechts), Horne (onder) en Bouillon (links). Tekst: EP. ET. PRIN. LEO. DUX. BUL. M. F. C. L. H. (of variant). Voluit: episcopus et princeps Leodiensis dux Bulloniensis marchionis Franchimontis comes Losensis Hornensis. Dit betekent: prinsbisschop van Luik, hertog van Bouillon, markies van Franchimont, graaf van Loon en Horne.

Afbeeldingsresultaat voor wapen van loon   

Wapens van Loon, Franchimont, Horne en Bouillon

Slagplaats: Luik

Op 6 februari 1726 werd toestemming gegeven om voor 30 a 35.000 livres liards aan te munten.

George Lodewijk van Bergen

Referentie

Lit: de Chestret 674 – Dengis 1152

Gedetermineerd door Eric Aerts

Frankrijk: sol aux balances l’an 2 ( W )

Gevonden door Dominique Steuckers

Materiaal: klokkenbrons

Diameter: 28 mm

Gewicht: 10,6 gr

Voorzijde: Een wetstafel met daarboven het alziend oog in een stralenkrans. Op de tafel LES HOMMES SONT EGAUX DEVANT LA LOI (de mensen zijn gelijk voor de wet). Links een druiventros, rechts een plant, onder L’AN II. Tekst: REPUBLIQUE FRANÇOISE

Keerzijde: Een krans, daarvoor een balans (gelijkheid) met op de top een phrygische muts (vrijheid). Onder de krans het muntteken W. Tekst: LIBERTÉ ÉGALITÉ

Graveur: Augustin Dupré

Muntteken: W

Slagplaats: Lille ( Rijsel )

Slagaantal: 1.976.334

Jaar 2 ( l’an 2 ) loopt van  en eindigt op .

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Rimidi op DVVL en Menno op MBV

 

Maastricht: dubbele korte ca. 1571 – 1579

Gevonden door Dominique Steuckers

Materiaal: koper

Diameter: ?

Gewicht ( gewogen ): 3,84 gr

Datum: z.j. ca. 1571 – 1579

Voorzijde: Buste van Philips II naar rechts, links en rechts van de buste twee punten. Tekst: PHS.D.G.HISP.Z.REX.D BRA.ster: Philips bij gratie Gods, koning van Spanje en hertog van Brabant.

Keerzijde: Gekroond Bourgondisch wapenschild gelegen op een kruis. Tekst:  .DOMINVS MIHI ADIVTOR .:  De Heer is mijn helper.

Slagplaats: Maastricht

Phil 2

Filips II van Spanje

Referentie

Gedetermineerd door Dominique Steuckers

Follis: Constantius II 330 – 333 n.Chr.

Gevonden door Dominique Steuckers

Materiaal: brons

Diameter: 15 mm

Gewicht: 1,7 gr

Voorzijde: Gelauwerde en gedrapeerde buste met kreigersmantel naar rechts.  Tekst: FL IVL CONSTANTIVS NOB C .

Keerzijde: Twee soldaten houden beiden een speer en een schild vast. Tussen hen in twee legionaire standaarden. In afsnede: SMANH

Slagplaats: Antiochië

Constantijn II

Referentie

Gedetermineerd door Dominique Steuckers

’s Hertogenbosch: oord 1609

Gevonden door Filip Behiels

Materiaal: koper

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Gekroond Spaans wapenschild (2) met meerdere kwartieren. Tekst: ALBERTVS. ET. ELISABET. D:G. (of variant). Voluit: Albertus et Elisabet Dei gratia en betekent: Albertus en Elisabet, bij Gods gratie (de tekst gaat op de keerzijde verder).

1 = Hongarije (3 dwarsbalken).
2 = Bohemen (Leeuw).
3 = Castilië (Kasteel).
4 = Leon (Leeuw met gouden kroon).
5 = Sicilië (Bestaat uit de 4 rode palen van Aragon en de adelaar van Hohenstaufen).
6 = Portugal (5 blauwe schildjes in een rand van 7 gouden kasteeltjes).
7 = Oostenrijk (Zilveren faas).
8 = Bourgondië (3 schuine balken in blauw en goud).
9 = Valois (3 Lelies).
10 = Brabant (Gouden leeuw).
11 = Vlaanderen (Zwarte leeuw).
12 = Tirol (Rode adelaar).

Keerzijde: Wapen van den Bosch (3) gelegen op een gekroond en scheef geplaatst stokkenkruis. Onder aan het schildje hangt het teken van de orde van het gulden vlies en aan weerszijden staat het jaartal. Tekst:  +ARCHIDVCES. AVST. DVCES. BVRG. ET. B (of variant). Voluit: dit is voluit: Archiduces Austria duces Burgundie et Brabant. Dit betekent: aartshertogen van Oostenrijk, hertogen van Bourgondië en Brabant.

Het wapen bestaat uit een schild met hierin een boom geplaatst (3), in de linkerbovenhoek staan afwisselend de leeuwen van Brabant (1) en Vlaanderen (2).

Muntmeester: Cornelis van den Leemputten 1606 – 1613

Muntteken: boompje

Slagplaats: Den Bosch

Referentie

Lit: GH.298 – PW 9213 – AvK.23

Gedetermineerd door Eric Aerts

 

 

Heilighangertje: Wonderdadige medaille en Saint Louis Marie de Montfort

Gevonden door Bruno Tielemans

Materiaal: koper

Afmetingen: 38/28 mm

Voorzijde: Centraal op een halve wereldbol staat Maria met aureool, gestrekte armen naar beneden met open handen waaruit stralenbundels komen, trappend op een slang.

Afbeeldingsresultaat voor Wonderdadige medaille en de Heilige Job

Keerzijde: Afbeelding van Sint – Louis Grignion de Mintfort.

Wonderdadige medaille

Heilige Louis-Marie Grignon de Montfort

 Saint – Louis Marie Grignion de Montfort

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Frankrijk: 50 cent 1868 ( BB )

Gevonden door Yves Rutten

Materiaal: zilver: 835 / 1000

Diameter: 18 mm

Gewicht: 2,5 gram

Voorzijde: Hoofd met lauwerkrans naar links. Tekst:  NAPOLEON III EMPEREUR BARRE

Keerzijde: Kroon. Tekst: EMPIRE FRANÇAIS 50 CENT. 1868 BB

Ontwerper: Albert Désiré Barre

Algemeen graveur Parijs:  Désiré-Albert Barre (1855-1878)

Muntmeesterteken Straatsburg: Henri Delbecque, (1860-1870), Bordeaux (1870-1878)

Muntteken: BB

Muntplaats: Straatsburg

Slagaantal: niet bekend

Napoleon III

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

3 – punts connector van rozenkrans

Gevonden door Bruno Tielemans

Materiaal: koper

Diameter: 11 mm

Gewicht: ?

Gedetermineerd door Paul Didden

Merovingische zeepaard fibula met puntcirkelversiering

Gevonden door Mike Creemers

Deze slideshow vereist JavaScript.

Materiaal: ?

Afmetingen: ?

Gewicht: ?

Gedetermineerd door Mike Creemers

%d bloggers liken dit: