Handgeput vingerhoedje: type bijenkorf 1350 – 1500

Gevonden door Nico Claes Karolien Pelgrims

Materiaal: brons

Afmetingen: 18 mm / 19 mm

Gewicht: 8,67 gr

Geschiedenis van de vingerhoed

Referentie

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Roland Decock

Duitsland: 2 mark 1907 ( A )

Gevonden door Christophe Derycker

Materiaal: zilver 900 / 1000

Diameter: 28 mm

Gewicht: 11,1 gr

Voorzijde: Hoofd naar rechts. Tekst: WILHELM II DEUTSCHER KAISER KÖNIG V. PREUSSEN A

Keerzijde: Gekroonde keizerlijke adelaar met schild op de borst. Tekst: DEUTSCHES REICH 1907 ★ ZWEI MARK ★

Muntteken: A

Slagplaats: Berlijn

Slagaantal: 8.085.264

Wilhelm II van Duitsland

Referentie

Gedetermineerd door Christophe Derycker

Heilighangertje: eind 19e eeuw

Gevonden door Kris Van Den Berge

kris3.1 kris3

Materiaal: zilver

Afmetingen: 10 mm / 14 mm

Gewicht: 1,03 gr

Voorzijde: Profiel rechts van Jezus. Tekst: SALVATOR MUNDI ( redder der mensheid )

Keerzijde: O.L.V. van Halle. Tekst: NDD / HAL

halle

Gedetermineerd door Grot Marmot

Koninkrijk Italië: 5 soldi 1810

Gevonden door Filip Behiels

Materiaal: zilver 900 / 1000

Diameter: 15,1 mm

Gewicht: 1,08 gr

Voorzijde: Hoofd van Napoleon naar rechts. Tekst: NAPOLEONE IMPERATORE E RE
1810

Keerzijde: Centraal een zevenpuntige kroon. Tekst: REGNO D’ITALIA
5. SOLDI M

Muntmeesterteken: granaatappel en olielamp

Muntteken: M

Slagplaats: Milaan

Slagaantal: 1.047.085

Napoleon Bonaparte

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Dubbele sterling (met de adelaar), 2/3 adelaarsgroot: ca. 1269 – 1280

Gevonden door Bart de Vries

Muntvrouwe: Margaretha van Constantinopel als gravin van Vlaanderen en Henegouwen 1244 – 1280.

Materiaal: zilver

Diameter: 20 mm

Gewicht: ?

Voorzijde: Drievoudig Sint Juliaanskruis (klaverbladvormig kruis) met in de kwartieren A-L-O-S. Tekst: ✠ mARGA / RETA / COmI / TISSA. Margaretha gravin.

Keerzijde: Tweekoppige adelaar met gespreide vleugels in een vierpas met drie grote veren in elke vleugel. Tekst: ✠ FLAnDRIE x AC HAYnOnIE. Interpunctie twee liggende kruisjes boven elkaar; Vlaanderen en Henegouwen.

Datum: z.j. ca. 1269 – 1280

Slagplaats: Aalst

bart d1.2-800

Margaretha II van Vlaanderen

Lit: Vanhoudt G 2529var; Gaillard 145; P Lucas G145; J-C Martiny 1-AA/3

Gedetermineerd door rimidi

Tremissis, oude naam triens: ca. 620 – 640

Gevonden door William Posthouwer

Muntheer: Merovingers uit de regio Maine et Loire.

Materiaal: goud

Diameter: 12 mm

Gewicht: 1,2 gr

Voorzijde: Buste met diadeem naar links, met op de borst een kruisje(?). Tekst beginnende op 7 uur: ANDECAVIS

Keerzijde: Kort kruis met onderaan twee parels op een trede(?), bovenaan getopt door een anker, in de kwartieren telkens een parel. Tekst beginnende op 7 uur: SVͶͶE[GA MN ?] of SVͶͶE[GESIL?].

Monetarius: Sunnega?, ook werkzaam geweest in Le Puy, Haute-Loire of Sunnegesil?, ook werkzaam geweest in Maisey-le-Duc, Côte-d’Or.

Datum: 620 – 640

Slagplaats: Omgeving Angers

Lit: G Depeyrot tome III, p 11.

Gedetermineerd door rimidi

Opmerking van Arent Pol:

Deze tremissis (let op: dit is het enkelvoud, tremisses is meervoud) is geslagen in Andecavis, het huidige Angers onder verantwoordelijkheid van een monetarius die waarschijnlijk Sunnegisilus heette; de laatste letter in het door mij gereconstrueerde keerzijde-omschrift betreft (afgekorte) aanduiding van diens functie – het is niet zeker dat die letter M (die op zoveel andere tremisses voorkomt) ook hier aanwezig is, maar me dunkt dat er net plaats voor is. Gezien het goudgehalte van ca. 75% vermoed ik dat dit stuk geslagen is rond 625 (plus/min 10 jaar); dit behelst een grove schatting.

Deze monetarius is nog niet eerder gesignaleerd in Angers, dus dit is een eerste exemplaar van dit type en staat daarom ook niet beschreven in de oude standaardwerken van Prou (1892) en Belfort (1892-1895).

%d bloggers liken dit: