??

Gevonden door Topvondsten Gerard

Materiaal: verguld zilver

Afmetingen: 30 mm / 30 mm

Gewicht: ?

Engeland: voided long cross sterling/penny, geknipt => halfpenny: ca. 1251 – 1272

Gevonden door Jan Ooms

jan2.1 jan3.1

Muntheer: Henry III, koning van Engeland en Ierland, 1216 – 1272

Materiaal: zilver

Diameter: 18 mm

Gewicht: 0,73 gr

Voorzijde: Gekroonde aanziende buste van de koning met geheven scepter in rechter hand. Hand en scepter onderbreken het omschrift. Tekst: h[ENRICVS R]EX  / III’ /,

Keerzijde: Lang dubbel kruis het omschrift onderbrekend, in de kwartieren telkens drie bolletjes. Tekst zoals in voorbeeld: [IOh – ANE – SON] – CAN of [GIL – BER – TON] CAN of …; AN in ligatuur.

Datum: z.j. ca. 1251 – 1272

Slagplaats: Canterbury

jan2.2-800

Hendrik III van Engeland

Lit: North 997/998; Seaby 1373

Gedetermineerd door rimidi

Zegelstempel: 14e eeuw

Gevonden door Rasim Nuhic

rasim2.1 rasim2

rasim2.3

Materiaal: koperlegering

Hoogte: 34 mm

Diameter stempelvlak: 20 mm

Gewicht: 17 gr

Behoorde toe aan ene Margriete (Ger?)aerds.

Opmerking: Stempels van vrouwen uit het ” gewone ” volk worden niet zo vaak gevonden.

Gedetermineerd door Kris Didden

Fibula: ijzertijd

Gevonden door Peter Peeters

peter p1

peter p1.1 peter p1.2

Afmetingen: 28 mm / 45 mm

Gewicht: 7,1 gr

Opmerking: Deze fibula is uit 1 geheel in elkaar gezet. Als je hem uit elkaar zou halen, hou je 1 lange draad over.

Gedetermineerd door ?

Armband / armring ?: La Tène of Romeins

Gevonden door Peter Peeters

peter p1.2

Materiaal: zilver

Diameter: 62 mm

Gewicht: 8,9 gr

Gedetermineerd door ?

Dubbele mijt, type met wapenschild, imitatie van de dubbele mijt van Philips de Stoute van 1388: ca. 1406 – 1415

Gevonden door Marc Swinnen

Muntheer: Antoon van Bourgondië, hertog van Brabant, 1406 – 1415

Materiaal: biljoen

Diameter: 19 – 20 mm

Gewicht: 1,06 gr

Voorzijde: In een parelcirkel het gevierendeelde wapenschild van het moderne Bourgondië en Brabant. Tekst: ✠ ANThOnIVS . DVX . BRAB; Antoon hertog van Brabant.

Keerzijde: In een parelcirkel een kort gevoet kruis. Tekst: ✠ MOnETA . BRABAnT;  Munt van Brabant.

Datum: z.j. 1406 – 1415

Slagplaats: onbekend

Opmerking: Determinatie niet 100% zeker

marc1.2

Anton van Bourgondië

Lit: Vanhoudt atlas G 340;  De Witte 438; De Mey Br 270

Gedetermineerd door rimidi

Annunciatie draagpenning: 1500 – 1550

Gevonden door Anuschka Kopetski

Materiaal: lood / tin legering

Diameter: 18 mm

Gewicht: ca. 2 gr

Voorzijde: Binnen een parelcirkel de boodschap aan de Maagd Maria. De H. Maria bevind zich in haar slaapvertrek, geknield voor haar bedstee/baldakijn (links).
Een rechtopstaande gevleugelde engel, met opgegeven hand verkondigd haar de boodschap dat zij moeder zal worden van de Zoon Gods. Daartussen zweeft de H. Geest in de gedaante van een duif. Niet nader te bepalen tekst, onderaan, mogelijks INRI

Keerzijde:  Binnen een parelcirkel een wapenschild, in twee delen. Links beladen met het H. Hart met twee bollen eronder en twee bollen er boven. (de vier kruiswonden voorstellend). Rechts een miskelk met hostie. Het ingedeukt schild vastgehouden door twee engelen. Achter het wapenschild, het lijdenskruis met de attributen. (Sponsstok en speer)

Datering: z.j. vanaf 1500 – 1550

Aanmaakplaats: z.pl. onbekend

Opmerking: Deze hangers worden in zulke grote getalen teruggevonden en op verschillende plaatsen. Allemaal wijken ze weer net een beetje af. Vermoedelijk dat ze eerder op verschillende plaatsen vervaardigd en in ieder geval verkocht zullen zijn, om tegemoet te komen aan een breed gevoelde devotie voor Maria en de Passie van Christus. Ze konden bijvoorbeeld aan gebedssnoeren worden gehangen waarbij enkele gebeden Ave Marias ( gebaseerd op de engelengroet die Gabriel uitte toen hij Maria kwam vertellen dat zij een kind zou krijgen ) werden afgewisseld met Pater Nosters en overdenkingen met betrekking tot de Passie van Christus. De elementen waaruit de rozenkrans was opgebouwd, zien we ook terug op deze hangers.

Referentie

Referentie

Lit: Heilig en Profaan pag deel III 224-225. L. Minard-Van Hoorebeke 344 Leuven.

Gedetermineerd door Paul Callewaert

Middeleeuwse sleutel: 12e eeuw – 13e eeuw

Gevonden door Mario Raeymaekers

mario3.2

Materiaal: koperlegering

Afmetingen: 25 mm / 60 mm

Gewicht: 26,35 gr

Gedetermineerd door Mario Raeymaekers

Pruisische koppelpassant: ca. 1870 – WO I

Gevonden door Pieter Vanluffelen

pieter1 pieter1.1

Materiaal: zink

Afmetingen: 24,5 mm / 30 mm

Gewicht: 11,07 gr

koppelpassant1-800

Referentie

Gedetermineerd op facebook

Pruisische koppelpassant: ca. 1870 – WO I

Gevonden door Topvondsten Gerard

gerard4 (1) gerard4.1 (1)

Materiaal: koperlegering

Afmeting: 51 mm

Gewicht: ?

koppelpassant1-800

Referentie

Gedetermineerd op facebook

%d bloggers liken dit: