Rusland: 1 kopeke 1903

Gevonden door De Rocker Ronny

Materiaal: koper

Diameter: 20 mm

Gewicht: 2 gr

Voorzijde: Gekroonde tweekoppige keizerlijke adelaar binnen een cirkel. Op de adelaar
negen schilden (bijgevoegd wapenschild van Hertogdom Rusland). Het middelste schild is van het Russische Rijk. Tekst binnen twee cirkels: МѢДНАЯ РОССІЙСКАЯ МОНЕТА
ОДНА КОПѢЙКА wat betekent: koperen Russche munt – 1 kopeke

Keerzijde: Binnen een parelkrans de denominatie: * 1 * КОПѢЙКА С.П.Б. Tekst: 1903 ГОДА

Muntteken: С.П.Б

Slagplaats: Sint Petersburg (  ook Birmingham Mint and Rosenkranz Works )

Slagaantal: 74.400.000

Nicolaas II van Rusland

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Heilighangertje: eind 19e eeuw

Gevonden door Hennie van Esch

marco1.1 (2) marco1 (2)

Materiaal: koperlegering

Afmetingen: 19 mm / 26 mm

Gewicht: 2,2 gr

Voorzijde: Afbeelding van Cornelius met versierde mantel en tiara op het hoofd naar rechts. Tekst: S. CORNEILLE PRIEZ POUR NOUS ( Heilige Cornelis, bid voor ons ).

Afbeeldingsresultaat voor heilige cornelius met tiara

Keerzijde: Een hoorn op een staander met opening naar links, daarboven een palmtak door een krans

Referentie

Gedetermineerd door Grot Marmot

 

 

Stevensweert: gigot ca. 1628 – 1632 ( overslag ? )

Gevonden door Hennie van Esch

Materiaal: koper

Diameter: 20 mm

Gewicht: 1,27 gr

Voorzijde: Een tulpkrans met daarin in drie regels SST INSV LA. Voluit: Sancti Stephani insula, wat betekent zoiets als: Sint Stephanus eiland ( verwijzing dat Stevensweert een eiland in de Maas was ).

Keerzijde:  Gedeeltelijk tulpkrans om een gekroond wapenschild met een klauwende leeuw. De rand van het schild is versierd met kleine of grote bollen ( bezanten ).

Jaartal: z.j. ca. 1628 – 1632

Muntmeester: ?

Referentie

Lit: Lucas 59 – PW 9503

Gedetermineerd doorMarco Sanders en Peter Peeters

Zeeland: duit 1685

Gevonden door Hennie van Esch

Materiaal: koper

Diameter: 19 mm

Gewicht: 1,16 gr

Voorzijde:  Een tulpkrans met daarin de tekst ZEE LAN DIA. in drie regels met daaronder het jaartal 1685

Keerzijde: De Hollandse maagd zittende in een tuin. Zij wijst met haar rechterhand naar de hemel als teken van vertrouwen op de heer. Het hek van de tuin is een wapenschildje van Zeeland. Tekst: LUCTOR ET. EMERGO (of variant), wat betekent: ik worstel en kom boven.

Muntmeester: Hendrik van Dusseldorp ( 1682 – 1705 )

Muntteken: ♜

Slagplaats: Middelburg

Referentie

Lit: V.95.7 – PW 4007

Gedetermineerd door Marco Sanders

Stad Arras: maille ca. 1140 – 1180

Gevonden door Philippe Legrand

Muntheer: Stedelijke muntslag onder graafschap Vlaanderen.

Materiaal: zilver

Diameter: 11 mm

Gewicht: 0,5 gr

Voorzijde: In een dubbele parelcirkel vier ringetjes evenredig verdeeld. In het veld twee lelies naar elkaar toegekeerd met het middelste bloemblad gemeenschappelijk, erboven een ster, eronder een maansikkel. Tekst: Anepigrafisch

Keerzijde: In een dubbele parelcirkel  het omschrift. In het veld een kort sterk gevoet kruis met in het eerste en vierde kwartier een parel en in het tweede en derde kwartier een maansikkel. Tekst: ✠ SIMON

Monetarius: Simon

Datum:  z.j. ca. 1140 – 1180

Slagplaats: Arras

maille

Lit: J Ghyssens 110

Gedetermineerd door rimidi

Heilighangertje: 19e eeuw

Gevonden door Peter Peeters

peter2 peter2.1

Materiaal: koperlegering

Afmetingen: 20 mm / 25 mm

Gewicht: 1,89 gr

Voorzijde: Jezus aan het kruis met aan de voet Maria Magdalena. Tekst: IL EST MORT POUR NOUS ( hij is gestorven voor ons – lees voor onze zonden ).

Keerzijde: OLV van 7 smarten. Centraal OLV met vlammend hart in de borst en waarin 7 zwaarden zitten ( 7 smarten ). Tekst:  MATER DOLOROSA – ORA PRO NOBIS  ( Troosteloze moeder – bid voor ons ).

Afbeeldingsresultaat voor OLV van de zeven smarten

Referentie

Gedetermineerd door Grot Marmot

Rijsel: maille ca. 1180 – ca. 1220

Gevonden door Dirk Schoevaerts

Muntheer: Stedelijke muntslag onder graafschap Vlaanderen

Materiaal: zilver

Diameter: 10,4 mm

Gewicht: 0,30

Voorzijde: In een dubbele parelcirkel een driehoek met op de uiteinden een ring met middenstip, tussen de zijden van de driehoek en de binnenste parelcirkel telkens een lelie naar binnen gericht. In het midden van de driehoek ? niets?… Tekst: Anepigrafisch

Keerzijde: In een dubbele parelcirkel, doorbroken door een lang gevoet kruis het omschrift L – I – L – A, Lille. In de binnenste kwartieren van het kruis telkens een parel.

Datum: z.j. ca. 1180 – 1220

Slagplaats: Lille, Rijsel

lille

Lille onder het Graafschap Vlaanderen

Lit: J Ghyssens 262

Gedetermineerd door rimidi

 

Nederland: ½ cent 1828 ( B )

Gevonden door Dirk Michiels

Materiaal: koper

Diameter ( uitgifte ): 16 mm

Gewicht ( uitgifte ): 1,92 gr

Voorzijde: Gekroonde monogram van Willem I met aan beide zijden het jaartal: 18 / 28

Keerzijde: Gekroond Nederlands wapen tussen ½ / C.

Muntteken: B

Muntmeesterteken: Palmtak ( G.D. Bourgogne Herlaer 1821 – 1830 )

Slagplaats: Brussel

Slagaantal: 4.234.131

Willem I der Nederlanden

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts