Halve reaal: ca. 1506 – 1566

Gevonden door Martine Delplace

Muntheer: Op naam van de katholieke koningen, Ferdinand II van Aragon en Isabella van Castillië.

Materiaal: zilver

Diameter: 20 mm

Gewicht: 1,2 gr

Voorzijde: In een parelcirkel een juk met sierlinten. Tekst: REX ET REGINA CAST LEGIO

Keerzijde: In een dubbele parelcirkel een toegebonden pijlenbundel met 6 pijlen. Tekst: FERNANDVS ET ELISABET

Datum: z.j. ca. 1506 – 1566

Slagplaats: Sevilla(?)

Opmerking: Muntplaats is moeilijk te bepalen…wel zie ik dat de namen van de RRCC op de keerzijde staan tov normaal…dan is Sevilla een goede optie…

martine2.2

De Katholieke Koningen

Referentie

Lit: Cayon Castan 1983, type 12, 2437/2510

Gedetermineerd door rimidi

Breda: koperen 2 stuiver 1625 ( noodmunt )

Gevonden door Jan Meynendonckx

Materiaal: koper

Afmetingen: 17 mm / 17 mm

Gewicht: 2,39 gr

Voorzijde: Een wapenschild met hierin het wapen van de stad Breda. Boven het wapen het Romeinse cijfer II tussen punten ( 2 stuiver ) en BREDA OBSESSA ( Breda belegerd ). Aan weerszijden van het wapenschild staat 16 – 25.

Keerzijde: Glad

jan1.2

Opmerking:  Een bekend gebeuren te Breda is de list met het turfschip. Door deze list kon een afdeling soldaten van prins Maurits in 1590 de stad heroveren op de Spanjaarden. Eind 1624 verscheen de Spaanse veldheer Spinola echter voor Breda. Na een langdurig beleg moest Justinus van Nassau de stad op 2 juni 1625, door voedselgebrek gedwongen, overgeven aan de Spanjaarden. Gedurende dit beleg zijn deze koperen noodmunten geslagen.

Referentie

Lit: v.Gelder 231 – PW 2

Gedetermineerd door Jos Hagens

Heilighangertje: 19e eeuw

Gevonden door Nicolas Morbée

Materiaal: koperlegering

Afmetingen: 25 mm / 35 mm

Gewicht: 7,48 gr

Voorzijde: Monstrans staande op een wolk. Tekst: NOUS ET S’ADORE SOIT LE TRES S.SACREMENT, onderaan VACHETTE ( afkomstig van een familie van graveurs uit Lyon )

Keerzijde: Kapel van de Benedictijnen. Tekst: EGLISE DES BENEDICTI …. D’ARRAS, in de afsnede 5e AOUT 1846

Opmerking: Een hangertje van de Benedictus gemeenschap te Arras ter gelegenheid van de inhuldiging op 5 augustus 1846 van de nieuwe kapel, gotische stijl, parallel aan de straat. 40 m lang en 27 m hoog. De torenspits stijgt tot 57m. Een bloeiende gemeenschap, het bevordert stichtingen in St. Omer, Keulen, Duitsland, en Dumfries, Schotland. De huidige muur van de rue d’Amiens dateert uit deze tijd.

Referentie

Gedetermineerd door Grot Marmot

 

Ieper: maille ca. 1180 – 1220

Gevonden door Fula Bestarna

Muntheer: Stad Ieper onder graafschap Vlaanderen.

Materiaal: zilver

Diameter: 9 mm

Gewicht: ? ( ca 0,4 gr )

Voorzijde: In een parelcirkel twee driehoeken kruiselings gelegen, de uiteinden van een van hen telkens eindigend in een ring met parel, de andere telkens eindigend op een lelie tussen ringetjes. In het midden van de driehoeken een parel(?). Tekst: anepigrafisch

Keerzijde: In een dubbele parelcirkel ter vervanging van enig omschrift acht ringen met middenparel, twee aan twee onderbroken door een lang gevoet kruis. In elk kwartier een parel. Tekst: anepigrafisch

Datum: z.j. ca. 1180 – 1220

Slagplaats: Ieper

fula1.2

Lit: J Ghyssens 2102

Gedetermineerd door rimidi