Merovingische – Karolingische ( halve ) gelijkarmige fibula: 574 – 850

Gevonden door Mathieu Vens

mathieu v1.1 mathieu v1

Materiaal: brons

Afmetingen: 11 mm / 28 mm

Gewicht: 2,9 gr

Met langsgestelde naaldhouder 574 tot 850 n.Chr. Met dwarsgestelde naaldhouder 800 tot 1050 n.Chr.

fibula

Lit: Fibulae uit de Lage Landen; Visual catalogue of ancient brooches

Gedetermineerd door David Peeters

Passer: 16e eeuw – 17e eeuw

Gevonden door Joris Van Baelen

joris v1.1 joris v1

Materiaal: koperlegering

Lengte: 72 mm

Gewicht: 23 gr

Referentie

Lit: Opgravingen in Amsterdam pag. 491

Gedetermineerd op facebook

Zegelstempel: 18e eeuw ?

Gevonden door Armando Gladines

armando2 armando2.1 armando2.2

Materiaal: zilver

Afmetingen stempelvlak: 18 mm / 23 mm

Gewicht: 8,8 gr

Gedetermineerd door Eric Aerts

Kampen: arendschelling ( 6 stuiver ) ca. 1612 – 1619

Gevonden door Nick Creemers

nick c1 nick c2.1

Materiaal: zilver

Diameter: ?; uitgifte: ca. 32 mm

Gewicht: ?; uitgifte: ca. 4,95 gr

Voorzijde: Gekroonde dubbele adelaar met gespreide vleugels. Tekst tussen parelcirkels: MATHI.I.D.G.ELEC. RO.IMP.SEM.AVGV; Matthias I (primus) dei gratia electus romanorum imperator semper augustus. Wat wil zeggen: Matthias I bij de gratie Gods verkozen Rooms keizer, voor eeuwig keizer.

Keerzijde: Gekroond en gecombineerd Spaans wapenschild op een Andreaskruis van knoestige stokken gelegen. Tekst tussen parelcirkels beginnende op ca 1 uur: MO.ARG / IMPERI /  CIVITA / CAMPEN; Moneta argentea imperalis civitatis Campensis; Zilveren munt van de Rijksstad Kampen.

Datum: z.j. ca. 1612 – 1619

Slagplaats: Kampen

robbe-800

Matthias van Oostenrijk

Lit: D Purmer Ka 47; Verkade 165.2.

Gedetermineerd door Nick Creemers

’s Hertogenbosch: halve stuiver 1617

Gevonden door Randy Buelens

randy b1 randy b1.1

Muntheren: Albrecht en Isabella, aartshertogen 1598-1621

Materiaal: biljoen 219 / 1000

Diameter: 19 mm

Gewicht: 0,72 gr; uitgifte: 1.0 gr

Voorzijde: Lang gevoet opengewerkt en versierd drienervig kruis, met in het midden Æ, een versierde dubbele vierpas en het omschrift onderbrekend. Tekst: ALBER / TVS.ET / ELISA / BET.D:G

Keerzijde: Wapenschild van de aartshertogen in het veld. Tekst: boompje ARCHID.AVST.DVC.BVRG.BR.Z.1617

Jaartal: 1617

Slagplaats: ’s Hertogenbosch

david-800

Albrecht en Isabella

Lit: Van Gelder Hoc 317-4; Vanhoudt atlas I 417; Vanhoudt new 626.SH

Gedetermineerd door rimidi

Stad Arras: maille ca. 1140 – 1180

Gevonden door Tom Maertens

tom m2 tom m2.1

Muntheer: Stad Arras onder graafschap Vlaanderen.

Materiaal: zilver

Diameter: 11 mm

Gewicht: 0,4 gr

Voorzijde: In een dubbele parelcirkel vier ringen evenredig geplaatst. In het veld twee lelies naar elkaar gericht, met ertussen een langwerpige parel, tussen een ster en een maansikkel.

Keerzijde: Een kort gevoet kruis met in het tweede en derde kwartier een parel met steeltje verbonden met het midden en in het eerste en vierde kwartier een C verbonden met het midden. Tekst: ✠ SIMON (Gemaakt door) Simon.

Monetarius: Simon

Datum: z.j. ca. 1140-1180

Slagplaats: Arras (Atrecht)

Referentie

Lit: Vanhoudt G 2388var; F P d’Avant 6419var; J Ghyssens 105var

Gedetermineerd door rimidi

%d bloggers liken dit: