Sceatta, “Continentaal Runentype”: ca. 695 – 710

Gevonden door Mark Volleberg

mark v1.1 mark v1

Muntheer: Friese oorsprong

Materiaal: zilver

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Een gestileerd hoofd met stralenkroon naar rechts en een “omschrift” van runen-tekens; voor het gezicht in (verbasterde) runen een naam TÆPA, ÆPA, APÆ of EPA. Deze sceatta is gemaakt naar een iets ouder Angelsaksisch voorbeeld en op het vasteland veelvuldig nagevolgd in het Friese en waarschijnlijk ook het Frankische gebied. Om deze redenen worden deze navolgingen het continentaal runen-type genoemd.

Keerzijde: Centraal een kruis met in elk kwartier een bolletje erom heen een verbasterd omschrift.

Datum: z.j. ca. 695-710

Slagplaats: Gebied tussen de grote rivieren.

mark v1.2

Lit: W op den Velde & D M Metcalf & BMC series D type 2c/1b; Spink 839var;

Gedetermineerd door Mark Volleberg en rimidi

Gent: gefragmenteerde dubbele stuiver ca. 1466-1467

Gevonden door Kjell Rodeyns

kjell r1-800 kjell r-800

kjell-800

Muntheer: Philips de Goede, graaf van Vlaanderen, 1419-1467.

Materiaal: zilver

Diameter fragment: 20 mm

Gewicht fragment: 1,25 gr

Voorzijde: Het zevendelig wapenschild van Philips de Goede in een dubbele driepas. Tekst: ✠ Ph’S ° DEI ° GRA DVX BVRG ° COmES ° FLAИDRIE.

Keerzijde: Een gebloemd kruis met in het opengewerkte hart een lelie voor Vlaanderen. Tekst: ✠ SIT nOmEИ DOmIИI BEИ(E)DICTVm AmEИ

Datum: z.j. ca. 1466-1467

Slagplaats: Gent

Filips de Goede

Lit: Vanhoudt H 14; De Mey 388; J-C Martiny 131-1 of 131-2

Gedetermineerd door rimidi

Roermond: gigot ca. 1650-1664

Gevonden door Rudy Collaer

rudy c2-800 rudy c2.1-800

Materiaal: koper

Diameter: 19 mm

Gewicht: 2 gr

Voorzijde: Gekroond Spaans wapenschild met meerdere kwartieren, aan weerszijden van het wapen staan drie puntjes. Tekst: .PHS. IIII. D.G. HISP. REX. (of variant). Dit is voluit: Philippus IV Dei gratia Hispaniarum rex, en betekent: Philips IV, bij Gods gratie koning van Spanje.

1: Castilië: in rood een gouden kasteel, blauw gesloten en verlicht.
2: Leon: in zilver een goud gekroonde purperen leeuw.
3: Aragon: in goud vier rode palen.
4: Sicilië: schuingevierendeeld met in de bovenste en onderste halve ruit in goud 4 rode palen (Aragon),
in de twee halve zijruiten in zilver een zwarte adelaar (Hohenstaufen).
5: Portugal: in zilver 5 blauwe schildjes (geplaatst 1.3.1) beladen met 5 besanten van zilver (geplaatst
2.1.2). Een rode schildzoom beladen met 7 gouden kastelen (quinas).
6: Oostenrijk: in rood met een zilveren dwarsbalk.
7: Nieuw Bourgondië: blauw met gouden lelies, een schildzoom geblokt van rood en zilver.
8: Oud Bourgondië: geschuinbalkt van goud en blauw van zes stukken en rood omzoomd.
9: Brabant: in zwart een gouden leeuw, rood getongd.
10: Vlaanderen: in goud een zwarte leeuw, rood getongd.
11: Tirol (in zilver een rode adelaar, gekroond, gebekt, en gepoot van goud. De vleugels beladen met twee gouden klaverbladstengels.

Keerzijde: Gekroond en scheef geplaatst stokkenkruis waarop het wapenschild van Roermond is geplaatst. Onder aan het schild hangt het teken van de orde van het gulden vlies. Links van het schild staat de letter R en rechts de M (=RURAE MUNDA – Roermond).

Afbeeldingsresultaat voor wapen van roermond

Datum: z.j. ca. 1650 – 1664

Slagplaats: Roermond

Filips IV van Spanje

Referentie

Lit: GH.343 – PW 9405 – Neumann 12692-12695

Gedetermineerd door Eric Aerts

Brugge: oord 1713

Gevonden door Ben De Poortere

ben d1.1-800 ben d1-800

Materiaal: koper

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Borstbeeld van Karel VI naar links, met daaronder een lelie. Tekst: CAROLVS VI D:G: – ROM: IMP: HISP: REX. (of variant). Voluit: Carolus VI Dei gratia Romanorum Imperator Hispaniarum rex, wat betekent: Karel VI, bij Gods gratie Duits keizer en koning van Spanje (de tekst gaat op de keerzijde verder).

Keerzijde: Gekroond monogram van drie maal de letter C, boven de kroon het jaar. Tekst: .ARCHID. AVST. DVX. BVRG. C. FLAND. c. (of variant). Voluit: archidux Austria dux Burgundie comes Flandrie Zc, wat betekent: aartshertog van Oostenrijk, hertog van Bourgondië en graaf van Vlaanderen.

Muntmeester: Jean de la Court 1712 – 1715

Muntteken: ⚜

Slagplaat: Brugge

Opmerking: Op de munten uit Brugge komt sinds 1434 een lelie voor als muntteken. Alleen onder Maria Theresia (1740-1780) is er een leeuwtje gebruikt in plaats van een lelie.

Keizer Karel VI

Referentie

Lit: dM.1 – AvK.155; Vanhoudt new 794 BG

Gedetermineerd op facebook