Roermond: oord 1612

Gevonden door Sammy Fraeyman

Materiaal: koper

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Gekroond Spaans wapenschild van de aartshertogen, aan weerszijden van het wapenschild staat een punt en om het geheel loopt een gedeeltelijke binnen cirkel. Tekst: ALBERTVS. ET. ELISA. D:G (of variant). Voluit: Albertus et Elisabeth Dei gratia, en betekent: Albertus en Elisabeth, bij Gods gratie (vervolg op de keerzijde).

 

1: Hongarije: in rood 3 zilveren balken.
2: Bohemen: in rood een zilveren leeuw.
3: Castilië: in rood een gouden kasteel, blauw gesloten en verlicht.
4: Leon: in zilver een goud gekroonde purperen leeuw.
5: Aragon: in goud vier rode palen.
6: Sicilië: schuingevierendeeld met in de bovenste en onderste halve ruit in goud 4 rode palen (Aragon),
in de twee halve zijruiten in zilver een zwarte adelaar (Hohenstaufen).
7: Portugal: in zilver 5 blauwe schildjes (geplaatst 1.3.1) beladen met 5 pesanten van zilver (geplaatst
2.1.2). Een rode schildzoom beladen met 7 gouden kastelen (quinas).
8: Oostenrijk: in rood met een zilveren dwarsbalk.
9: Nieuw Bourgondië: blauw met gouden lelies, een schildzoom geblokt van rood en zilver.
10: Oud Bourgondië: geschuinbalkt van goud en blauw van zes stukken en rood omzoomd.
11: Brabant: in zwart een gouden leeuw, rood getongd.
12: Vlaanderen: in goud een zwarte leeuw, rood getongd.
13: Tirol (in zilver een rode adelaar, gekroond, gebekt, en gepoot van goud. De vleugels beladen met twee gouden klaverbladstengels.

Keerzijde: Gekroond en scheef geplaatst stokkenkruis waarop het wapenschild van Roermond ligt. Onder aan het kruis hangt de keten van de orde van het gulden vlies en aan weerszijden van het kruis staat het jaartal. Tekst: ARCHID. AVST. DVC. GEL (of variant). Voluit: archiduces Austria duces Gelriæ, en betekent: aartshertogen van Oostenrijk en hertogen van Gelderland.

 Afbeeldingsresultaat voor wapen van roermond

Wapen van Roermond

Muntmeesters: Johan en Matthijs van Nederhoven 1605 – 1618

Muntteken: ⚜

Slagplaats: Roermond

Albrecht en Isabella

Referentie

Referentie

Lit: V.18.5 – GH.322 – PW 9402 – Neumann 12669-12684

Gedetermineerd door Eric Aerts

Stootplaat ( pareerstang ) van een dolk: periode ?

Gevonden door Tom Devos

Materiaal: koperlegering

Afmetingen: 63 mm / 40 mm

Gewicht: 25,3 gr

De pareerstang ( stootplaat ) is de metalen stang die de kling van het zwaard of de dolk kruist, en de grens vormt tussen kling en gevest. Het voornaamste doel van de pareerstang is het beschermen van de zwaardhand tegen andere zwaarden, maar bijvoorbeeld ook tegen een klap met een schild. De pareerstang bestaat in verschillende vormen; recht of gebogen (altijd naar de kling), plat, vierkant of rond, breed uitlopend of versmallend, etc.. De meeste van die vormen waren in gebruik in de dertiende eeuw. Wat eigenlijk niet voorkwam in de dertiende eeuw waren pareerstangen met een punt langs de kling aan het cusson (deel van de pareerstang waar de kling doorheen gaat), of ingewikkelde pareerstangen, bijvoorbeeld pareerstangen gebogen in een S-vorm. Ook vingerringen zijn een modernere uitvinding, en die kwamen in de dertiende eeuw niet voor.

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Jan Meynendonckx

Bekkesnijder: Oord Namen 1712

Gevonden door Tom Daerden

Materiaal: koper

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Gekroond vuurijzer omgeven door drie identieke wapenschildjes met het wapen van Brabant (leeuw). Tekst: MAX. EMANVEL D. G. S. R. I. ARC. EL. ET VIC (of variant). Voluit: Maximiliaan Emanuel Dei gratia sacri Romani imperii Archidapifer electus et vicarius, wat betekent: Maximiliaan Emanuel, grootmeester aan het hof van het heilige Roomse rijk, zowel elect als vicarius (de tekst gaat op de keerzijde verder).

Keerzijde: Gekroond Spaans wapenschild met meerdere kwartieren, het wapen doorbreekt de tekst aan de onderzijde, aan weerszijden van het wapen het jaartal 17 / 12. Tekst: V. B. B. L. L. ET G. DVX COM. P. R. F. H. N. &. (of variant). Voluit: Utriusque Bavariae, Brabantiae, Limburgi, Luxemburgi, et Gelriae dux, Comes Palatinatus Rheni, Flandriae, Hanoniae et Namurei, wat betekent: hertog van Beieren, Brabant, Limburg, Luxemburg en Gelderland, Graaf van Rijn Palts, Vlaanderen, Henegouwen en Namen.

Datum: 1712

Muntmeester: François Blommaerts ( 1711 – 1714 )

Muntteken: leeuwtje

Slagplaats: Namen

Maximiliaan II Emanuel van Beieren

Tongschraper, bekkesnijder of snorrebot

Referentie

Gedetermineerd door Tom Daerden

Hasselt: oord z.j. 1660

Gevonden door Tom Daerden

Materiaal: koper

Diameter: 23,95 mm

Gewicht: 3,45 gr

Voorzijde: Met bonnet gekroond wapenschild waarbij de bonnet de tekst onderbreekt. In het wapenschild het wapen van Beieren (ruiten). Tekst: MAX. HEN. D. G. ARC. COL (of variant). Dit is voluit: Maximilianus Henricus dei gratia archiepiscopus Colonia, wat betekent: Maximiliaan Heinrich, bij Gods gratie aartsbisschop van Keulen.

Wapen van Beieren

Keerzijde: Met bonnet gekroond wapenschild met het wapen van Bouillon, de bonnet is gelegen op een schuin kruis gemaakt van een staf en een degen. Tekst: EP / ET. PRIN. LEN. DVX. BVL (of variant). Dit is voluit: episcopus et princeps Leodiensis dux Bulloniensis, wat betekent: prinsbisschop van Luik, hertog van Bouillon.

Het wapen van het Hertogdom Bouillon

Wapen van Bouillon 

Datum: z.j. ( 1660 )

Muntmeester:

Muntmeesterteken: 

Slagplaats: Hasselt

Maximiliaan Hendrik van Beieren

Referentie

Lit: de Chestret 646 – Dengis 1109

Gedetermineerd door Tom Daerden