Brits Indië: ½ of half Anna 1835

Gevonden door Glenn Sourbron

Materiaal: koper

Diameter: 30 mm

Gewicht: 10,5 gr

Voorzijde: Tussen 2 leeuwen met elk een vlag, het wapenschild met St George’s kruis. Daaronder een vaandel met het motto “ Auspicio Regis et Senatus Angliae ”. Tekst: 1835 AUSP: REG: SEN: ANG:

Keerzijde: Binnen een laurierkrans de tekst in drie regels: روپای HALF ANNA Tekst rondom: EAST INDIA COMPANY

Slagplaatsen verschillen naargelang de diameter: Bombay mint – 29.5 – 30.5 mm
Madras mint –   30.7 – 31.3 mm

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Zweden: 1 öre 1628

Gevonden door Fabrice Nijns

Materiaal: koper

Diameter: 40 mm

Gewicht: 25 gr

Voorzijde: Gekroond versierd wapenschild ( drie kronen van Zweden in het eerste en vierde kwartier; Folkungs leeuw in het tweede en derde kwartier; centraal kleiner schild van Vasa ) gedeeltelijk binnen een cirkel.  Tekst: GVSTAVUS:ADOLPHVS:D:G:SVEC:GOTH:VAN:REX.M:P:F: Wat betekent: Gustav (II) Adolf, bij de gratie van God, koning van Zweden, koning van de Wenden en groothertog van Finland.

Arms of the House of Vasa.svg

Keerzijde: Binnen een cirkel een adelaar met gespreide vleugels en klauwen. Onder de staart · I ÖR · Tekst: MONETA:NOVA:CVPREA: (mm) CIVIT:ARBOGENSIS:1627: * Wat betekent: Nieuwe koperen munt van de stad Arboga

Muntmeester: Claes Hindricksson

Slagplaats: Arboga

Gustaaf II Adolf van Zweden

Referentie

Referentie

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Marco Sanders en Eric Aerts

Frankrijk: 5 francs 1859 ( A )

Gevonden door Steve Van de Vijver

Materiaal: goud 900 / 1000

Diameter ( uitgifte ): 16,7 mm

Gewicht ( uitgifte ): 1,629 gr

Voorzijde: Hoofd naar rechts ( niet gelauwerd ). Tekst: NAPOLEON III EMPEREUR BARRE

Keerzijde: Tussen 2 samengebonden lauriertakken in drie regels 5 FRANCS 1859. Tekst: EMPIRE FRANCAIS A

Ontwerper: Jean – Jacques Barre

Muntmeesterteken: anchor Engraver Mark anker  ( Albert-Desiré Barre 1855-1879 )

Muntteken: A & hand ( Parijs 1845 – 1860 )

Slagplaats: Parijs

Slagaantal : 5.741.592

Napoleon III

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Utrecht: Hollandse penning ca. 1567 – 1576

Gevonden door Peter Peeters

Materiaal: biljoen

Diameter: 14 mm

Gewicht: 0,2 gr

Voorzijde: Gekroonde letter P ( van Philips ). Tekst: D.G.HIS REX.D.TRAIE (of variant). Voluit: Dei gratia Hispaniarum rex Dominus Traiectum, wat betekent: (Philips) bij de gratie Gods koning van Spanje en heer van Utrecht.

Keerzijde: Gekroond wapenschild met een klauwende leeuw naar links. Tekst: DNS. MIHI. ADIVTOR. (of variant). Dit betekent: de Heer is mijn helper.

Datum: z.j. ca. 1567 – 1576

Muntmeester: Floris Florisz ( 1567 – 1572? )

Muntteken: wapentje van Utrecht

Slagplaats: Utrecht

Filips II van Spanje

Referentie

Lit: vdCh.XXIV.15/16

Gedetermineerd door rimidi

 

 

 

 

 

Republikeinse denarius: P. Clodius M.f. Turrinus 42 v.Chr.

Gevonden door Steve Van de Vijver

Materiaal: zilver

Diameter: 19 mm

Gewicht: 3,85 gr

Voorzijde: Gelauwerd hoofd naar rechts, achter het hoofd een lier.

Keerzijde: Diana Lucifera staat naar voren, hoofd naar rechts, boog op haar schouder en een brandende fakkel in elke hand. Tekst verticaal links: M • F en rechts P • CLODIVS

Slagplaats: Rome

Referentie

Referentie

Lit: RRC 494/23; Sydenham 1117; Babelon (Clodia) 14; RSC Clodia 15; RCVM 492

Gedetermineerd door Marco Sanders

Pruisen: ⅙ thaler 1826 ( A )

Gevonden door Peter Peeters

Materiaal: zilver 521 / 1000

Diameter: 23 mm

Gewicht: 4,8 gr

Voorzijde: Hoofd naar rechts. Tekst: FRIEDR. WILH. III KOENIG V. PREUSSEN
A

Keerzijde: Gekroond Pruisisch wapenschild met adelaar met in de linkerpoot een rijksappel en rechts een scepter. Dit omgeven door een keten van de Orde van de Zwarte Adelaar. Tekst: VI. EINEN THALER LXXXIV. EINE FM 18 / 26

Mutteken: A

Slagplaats: Berlijn

Slagaantal: 3.300.000

Frederik Willem III van Pruisen

Referentie

Gedetermineerd door Peter Peeters