Valenciennes: 2/3 ruitergroot, dubbele sterling na 1269 tot 1280

Gevonden door Brynckminator Brynckminator

Muntvrouwe: Margaretha II van Constantinopel, gravin van Vlaanderen 1244 – 1278 gravin van Henegouwen, 1244-1280

Materiaal: zilver

Diameter: 22,4 mm

Gewicht: 2,39 gr

Voorzijde: Kort kruis met in elk kwartier een “maansikkel” binnen drie parelcirkels met omschrift. Tekst buitenbaan: mAR”G”AREA COImITISSA. Tekst binnenbaan: ✠ * SIGnVM * CRRVCIS * VM in ligatuur.

Keerzijde: Galopperende geharnaste ridder, in maliënkolder met pothelm en met geheven zwaard in de rechter hand, naar rechts. Het paard draagt een dekkleed en heeft een pluim op het hoofd. De achterbenen van het paard onderbreken de parelcirkel en het omschrift. Tekst: ✠ mMOeTA VALeNCE – NENSI”[…]”S

Datum: z.j. na 1269 tot 1280

Slagplaats: Valenciennes

Opmerking: Wegens een lichte dubbelslag is niet alles 100% zoals het in feite de bedoeling was… o.a. de versiering in de kwartieren…en letters die ontbreken of wat dubbel staan.

Margaretha II van Vlaanderen

Lit: Vanhoudt atlas G 435var; P Lucas Hainaut 39 type 4 var; Chalon p 32, Pl II, 13-17var

Opmerking: Het “P Lucas Hainaut 39 type 4 var” omvat de omvangrijkste type en er bestaan zeer veel omschrift varianten.

Gedetermineerd door rimidi op DVVL

Frankrijk: ½ franc 1835 ( W )

Gevonden door Joery Tackaert

Materiaal: zilver 900 / 1000

Diameter ( uitgifte ): 18 mm

Gewicht ( uitgifte ): 2,4 gr

Voorzijde: Hoofd naar rechts. Tekst: LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS. onder de hals: DOMARD. F.

Keerzijde: Binnen een samengebonden laurier- en olijftak in drie regels  ½ FRANC 1835 ∗ W

Graveur: Joseph-François Domard

Muntmeesterteken: ster ( Nicolaus-Pierre Tiolier 1830 – 1842 )

Muntteken: W

Slagplaats: Lille

Slagaantal: 270.210

Lodewijk Filips I van Frankrijk

Referentie

Referentie

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts