Roermond: snaphaan(schelling), 6 stuiver: ca. 1492 – 1538

Gevonden door Peter Peeters

Muntheer:  Karel van Egmond, hertog van Gelderland, 1492 – 1538.

Materiaal: zilver

Diameter: 35 mm

Gewicht: 7,2 gr

Voorzijde: Geharnaste ridder/hertog met geheven zwaard op galopperend paard naar rechts. In de afsnede *G(elre) -wapenschildje – Roermond I(ulich)*. Zwaard, hoofdtooi paard, achterbenen en staart paard onderbreken het omschrift. Interpunctie rozetten. Tekst: KA ROL’*DVX*GELR’* IVL’  CO’*ZV’; Karel, hertog van Gelre en Gulik, graaf van Zutphen.

Keerzijde: Provinciewapen van Gelderland gelegen op een gebloemd kruis dat het omschrift onderbreekt en met in de bloemen telkens een klimmend leeuwtje naar links. Tekst: EXVITA – IVDIC –  IA. TVA – DOMIN’; De Heer wordt uit het leven beoordeeld.

Datum: z.j. ca. 1492 – 1538

Slagplaats: Roermond

Opmerking: zeldzaam tot zeer zeldzaam !!

snaphaanschelling

Karel van Gelre of Karel van Egmond

Lit: Delmonte 518; Van der Chijs XVIII, 42

Gedetermineerd door rimidi

Textiellood: Leiden 1650 – 1825

Gevonden door Jos Hagens

Materiaal: lood

Diameter: 28 mm

Gewicht: 14,66 gr

Voorzijde: Staande leeuw met sabel en wapenschild in zijn hand. Tekst: LEYDEN IN HOLLANDT

Keerzijde: 39 tussen twee rozetten

Referentie

Gedetermineerd door Jan van Oostveen

Brussel: dubbel oord 1788

Gevonden door Luc Van der Linden

luc1.1 luc1

Materiaal: koper

Diameter: 28 mm

Gewicht: 4,75 gr

Voorzijde: Borstbeeld van Jozef II naar rechts. Tekst: JOS. II. D.G. R. IMP. D. B. (of variant). Voluit: Josephus II Dei gratia rex imperiales dux Burgundie, wat betekent: Jozef II, bij Gods gratie keizer van het Roomse rijk, hertog van Bourgondië.

Keerzijde: In zes regels AD / USUM / BELGII / AUSTR. / 1788. / (  ) binnen een takkenversiering. Dit betekent: voor gebruik in de Oostenrijkse Nederlanden.

Muntmeester: Jean-Joseph Wouters ( 1776 – 1794 )

Muntteken:

Slagplaats: Brussel

Keizer Jozef II

Referentie

Lit: AvK.230

Gedetermineerd op facebook

Frankrijk: 50 centimes 1881 Cérès ( A )

Gevonden door Tom Daerden

Materiaal: zilver 835 / 1000

Diameter: 17 mm

Gewicht: 2,25 gr

Voorzijde: Hoofd van Cérès  ( godin van de oogst ) met een haarband bestaande uit tarwearen, bloemen, olijven …, door een lint samengebonden met aan de voorkant de tekst CONCOR. In de afsnede onder de hals E.A. OUDINÉ. Ster boven het hoofd. Tekst: REPUBLIQUE ★ FRANÇAISE

Keerzijde: Tussen twee samengebonden takken van eik en laurier in drie regels 50 CENT 1881. Tekst: LIBERTÉ · ÉGALITÉ · FRATERNITÉ ·

Ontwerper: Atelier de Gravure des Monnaies et Médailles, Oudiné, Eugène-André Atelier de Gravure des Monnaies et Médailles, Eugène – André Oudiné

Muntmeester: Jean Lagrange ( 1880 – 1896 )

Muntmeesterteken: Fasces

Muntteken: A en Hoorn des Overvloeds ( Pessac / Paris )

Slagplaats: Paris

Slagaantal:  5.390.890

Jules Grévy

Referentie

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Tom Daerden

Utrecht: duit 1788

Gevonden door Luc Van der Linden

Materiaal: koper

Diameter: 21 mm

Gewicht: 2,80 gr

Voorzijde: STAD UTRECHT met daaronder jaartal 1788 met Arabische 1.

Keerzijde: Stadswapen van Utrecht met kroon, het wapen en de kroon worden vastgehouden door twee leeuwen. Onder het wapen loopt een dubbele streep met daaronder een plattere versiering met brede (grote) schelp. In het kwartier linksonder een fijne arcering van verticale lijnen. Dit is om de kleur rood (keel) aan te geven in de heraldiek. De kroon boven het wapen heeft een naar achter doorlopende band.

 Afbeeldingsresultaat voor stadswapen utrecht

Stadswapen Utrecht

In de 17e eeuw wordt de versiering heel verschillend ingevuld, er komen dan als versiering vlammen (4), puntjes/streepjes, horizontale arcering (5) en verticale arcering (6) voor. In de 18e eeuw wordt het wat uniformer en is het wapen vrijwel altijd verticaal gearceerd.

Muntmeester: Johan Sebastiaan van Naamen 1782 – 1797

Muntmeesterteken: Er zijn op de koperen munten van de stad Utrecht geen muntmeestertekens gebruikt.

Slagplaats: Utrecht

Referentie

Lit: V.116.6 – Pietersen 43F – PW 5114

Gedetermineerd door Luc Van der Linden

Imitatie – Venuspenning, type ” Puntig wapenschild met een gekroonde letter op de rechterhand “, Zuidelijke Nederlanden of Noord Frankrijk, vanaf ca. 1500.

Gevonden door Filip Behiels

Materiaal: koperlegering

Diameter: 31,5 mm

Gewicht: 3,59 gr

Voorzijde: Vrijwel naakte vrouw met een gekroonde letter C op de rechterhand, bedekt met een schaamdoek waarvan het ene uiteinde over de rechterarm hangt, aflopend in drie rafels met bloemen, het andere uiteinde aan het haar en uitwaaierend. Onder de gekroonde letter een tak met drie bloemen. Onder de chantepleure in de linkerhand drie gotische letters C.

Keerzijde: Een naar onderen toe puntig uitlopend gevierendeeld wapenschild, afgeleid van het wapen van Philips de Schone. In het 1e kwartier drie lelies, tweede en derde kwartier een middenbalk en 4e kwartier een klimmende leeuw. In het hartschild waarschijnlijk een hoofdletter N.

rekenpenning-800

Lit: F. Groenendijk, Venus op Rekenpenningen, blz. 193, No. 156c ( vermoedelijk )

Gedertermineerd door Jan Ooms