Nederland: 1 gulden 1865

Gevonden door Adriecindy van den Bos

Materiaal: zilver 945 / 1000

Diameter ( uitgifte ): 28 mm

Gewicht ( uitgifte ): 10 gr

Voorzijde: Borstbeeld naar rechts met daaronder de letters I.P.S. Tekst: WILLEM III KONING DER NEDERLANDEN G. H. V. L.

Keerzijde: Gekroond Nederlands wapen tussen de 1 en de letter G met daaronder 100 C. Tekst: MUNT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN . 1865 .

Randtekst:  * GOD * ZY * MET * ONS

Muntmeesterteken: zwaard ( H.A. van den Wall Bake 1846 – 1874 )

Muntteken: Mercuriusstaf

Slagplaats: Utrecht

Slagaantal: 6.401.755

Willem III der Nederlanden

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Frankrijk: 10 francs 1858 ( A )

Gevonden door Steve Van de Vijver

Materiaal: goud 900 / 1000

Diameter ( uitgifte ): 19 mm

Gewicht ( uitgifte ): 3,23 gr

Voorzijde: Hoofd van Napoleon III naar rechts. Tekst: NAPOLEON III EMPEREUR

Keerzijde: Tussen twee samengebonden lauriertakken in drie regels 10 FRANCS 1858. Tekst: EMPIRE FRANÇAIS A

Ontwerper: Albert – Désiré Barre

Muntmeesterteken:anchor Engraver Mark ( Albert – Desiré Barre  1855 – 1879 )

Muntteken: A

Slagplaats: Parijs

Slagaantal: 7.576.123

Napoleon III

Referentie

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Rekenpenning Neurenberg, type Scheepjespenning, ca. 1490 – 1550

Gevonden door Kris Van Den Berge

Materiaal: koperlegering

Diameter: 25 mm

Gewicht: 1,32 gr

Voorzijde: Profiel van een zeilschip boven golven. Tekst niet meer leesbaar.

Keerzijde: Ruitschild Frankrijk met vier lelies en decoratie langs de randen.

rekenpenning

Lit: Mitchiner Volume I, blz. 365 e.v.

Gedetermineerd door Jan Ooms

Mijt: Imitatie van de mijt van Philips de Goede ca. 1436 – 1439

Gevonden door Mark Boechout

Muntheer: Onzeker !? Jan van der Donck???

Materiaal: biljoen

Diameter: 16,5 mm

Gewicht: 1,2 gr

Voorzijde: Nabootsing van het gevierendeelde wapenschild met hartschild van Philips de Goede. Tekst tussen twee parelcirkels: ✠] IO[…]BIChT:D[?

Keerzijde: Een lang gevoet kruis het omschrift onderbrekend, in het hart opengewerkt en met een lelie in het midden. Tekst tussen twee parelcirkels:  mOn – ETA[…

Datum: z.j. ca. na 1436

Slagplaats: ? Bicht???

Opmerking: Er bestaan tal van imitaties van de mijt van Philips de Goede, zie voorbeeld veiling J Elsen

mark-800

Lit: Niet terug gevonden wegens te weinig leesbaar omschrift

Gedetermineerd door rimidi