Penning, imitatie Hollandse penning, kopje Floris V: na 1303

Gevonden door William Posthouwer

Muntheer: Godfried II , heer van de heerlijkheid Heinsberg (D), 1303 – 1333

Materiaal: zilver

Diameter: 14 mm

Gewicht: ca. 0,5 gr

Voorzijde: In het veld een hoofd naar links zonder gravenmuts. Tekst tussen parelcirkels: ❀ GOD DHS DE heINSB, H voor N; Gottfried heer van Heinsberg.

Keerzijde: Een lang glad gevoet kruis dat het omschrift onderbreekt, in de kwartieren telkens een rozet. Tekst tussen twee parelcirkels: ○IN – nOM – InE – DHI, H voor N

william 1.2

Lit: C van Hengel (1998) 4.5.04 var; P Lucas 18.7.6; RBN 1849, 5a/b; bron foto variant

Datum: z.j. na 1303

Slagplaats: Heinsberg

Referentie

Lit: C van Hengel (1998) 4.5.04 var; P Lucas 18.7.6; RBN 1849, 5a/b

Gedetermineerd door rimidi

Luxemburg: dubbele oord 1759 of 1760

Gevonden door Jos Hagens

Materiaal: koper

Diameter: 27 mm

Gewicht: 4,68 gr

Voorzijde: Gekroond en versierd, ovaal Luxemburgs wapenschild. Tekst: MAR•T•D:G•R•JMP•G•H•B•REG•A•A•D•LUX•( jaartal). Voluit: Theresia • Dei : Gratia • Romanorum • Imperatrix • Germania • Hungaria • Bohemia • Regina • Archidux • Austria • Dux • Luxemburg wat betekent: Maria Theresia bij Gods gratie, keizerin van het Heilige Roomse Rijk, koningin van Duitsland, Hongarije en Bohemen, aartshertogin van Oostenrijk en hertogin van Luxemburg

Keerzijde: Gekroond monogram van Maria Theresia, het muntteken Brussel ( engelenhoodje ) aan de onderkant.  Tekst: JUSTITIA ET CLEMENTIA ( Gerechtigheid en barmhartigheid )

Muntteken:

Slagplaats: Brussel

Slagaantal: 496.742

Maria Theresia van Oostenrijk

Referentie

Referentie

Lit: Vh II 841 – Brussel

Gedetermineerd door Eric Aerts

AR denarius: Hadrianus 128 – 132 n.Chr.

Gevonden door Romain Giberke

Materiaal: zilver

Diameter: 18 mm

Gewicht: 2,80 gr

Voorzijde: Gelauwerd hoofd naar rechts. Tekst: HADRIANVS AVGVSTVS P P

Keerzijde: Minerva staande naar links met speer en schild. Tekst: COS III

Slagplaats: Rome

Hadrianus

Lit: RIC 330: RSC 295

Gedetermineerd door Andre van Erkom

 

Stad Arras: maille ca. 1140 – 1180

Gevonden door Joram Thys

Muntheer: Stad Arras onder Diederik en Philips van den Elzas

Materiaal: zilver

Diameter: 11 mm

Gewicht: 0,4 gr

Voorzijde: In een dubbele parelcirkel vier ringen evenredig geplaatst (drie zichtbaar). In het veld twee lelies naar elkaar gericht, bovenaan een ster (niet zichtbaar) en onderaan een maansikkel.

Keerzijde: In een dubbele parelkrans een kort gevoet kruis met in het eerste en vierde kwartier een parel met steeltje verbonden met het midden en in het tweede en derde kwartier een C verbonden met het midden. Tekst: : ✠ SIMON (FEC = vermoedelijk of FECI);  Gemaakt door Simon..

Monetarius: Simon

Datum: z.j. ca. 1140 – 1180

Slagplaats: Arras (Atrecht)

joram1.2-800

Diederik van de Elzas

Filips van de Elzas

Lit: Vanhoudt atlas G 2387(var); F P d’Avant 6414(var); J Ghyssens 101b(var); Les Mailles M 31(var)

Gedetermineerd door rimidi