Rekenpenning Frankrijk, type “Torenschild van Tournai”, Louis XII – Francois I, Tournai, ca. 1497 – 1521.

Gevonden door Philip Coens

Materiaal: koperlegering

Diameter: 28,4 mm

Gewicht: 4,84 gr

Voorzijde: Wapenschild met twee torens boven en twee lelies onder. Geen decoratie in het veld. Tekst in semi-roman belettering: (vierblad) SIT IIOIIIEN DOIII I II I (sit nomen domini).

Keerzijde: Enkelvoudig gevoet kruis binnen een onderbroken vierpas met in de binnenhoeken een vierblad (x4). Tekst waarschijnlijk identiek aan voorzijde (niet helemaal goed leesbaar).

rekenpenning-800

Lit: Mitchiner Volume I, blz. 238, No’s 723-725. Voorbeeld (met fictieve omschriften) uit Roelandt, Les Jetons du Moyen Age, blz. 118, No. 712.

Gedertermineerd door Jan Ooms

AE Dupondius: Trajanus 101 – 102 n.Chr.

Gevonden  door Lorin Van Welden

Materiaal: brons

Diameter: 26 mm

Gewicht: ca. 12 gr

Voorzijde: Gelauwerd hoofd naar rechts: Tekst: IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM P M

Keerzijde: Abundantia zittend naar links op een stoel gevormd uit twee cornucopiae, inde rechterhand een  scepter. Tekst: TP POT COS IIII P P inde afsnede S.C

Slagplaats: Rome

Trajanus

Lit: RIC II 428; BMCRE 748; Cohen 639; Sear (1988) 1017

Gedetermineerd door Andre van Erkom

Rekenpenning Spaanse Nederlanden, Philips IV, ” Opheffing van het beleg van Breda “, Brussel, 1634.

Gevonden door Philip Coens

Materiaal: koperlegering

Diameter: 28,4 mm

Gewicht: 4,40 gr

Voorzijde: Voorzijde: Buste van Philips IV naar rechts. Tekst:. PHIL . IIII . D . G . HISP . ET . INDIAR . REX . Zc . Onderaan 1634.

Keerzijde: Leeuw op achterpoten (rampant lion) naar links, met zwaard en vlammend altaar in de voorpoten. Tekst: Gezichtje (Brussel) . FORTIVS . MVNITVR . ADORTVS .

rekenpenning-800

Lit: Dugniolle No. 3887, Mitchiner Volume II, blz. 840, No.2628.

Gedetermineerd door Paul Callewaert en Jan Ooms